Co nowego

Konkurs o nagrodę prezydenta Miasta Gdyni

Konkursu o nagrodę prezydenta Miasta Gdyni // mat.prasowe

Konkursu o nagrodę prezydenta Miasta Gdyni // mat.prasowe

17.06.2019 r.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego naszego miasta.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:

 • praca dyplomowa inżynierska lub magisterska,
 • praca dyplomowa doktorska
Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Gdyni, podnoszeniem jego konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd miasta planami i programami.
 
Oceniając prace komisja konkursowa zwracać będzie uwagę m.in. na:
 • możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego rozwoju miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.,
 • twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie Gdyni,
 • innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia,
 • aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju miasta.
W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, których obrona odbyła się w okresie między: 1 stycznia 2014 r., a 15 lipca 2019 r. Do konkursu można zgłaszać prace obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą, jeżeli dana uczelnia dysponuje inną skalą ocen.
 
Prace konkursowe wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 19 lipca 2019 roku.
 
Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni zostanie przeprowadzony w 3 etapach:
 • I etap Konkursu - składanie prac dyplomowych do 19 lipca 2019 roku,
 • II etap Konkursu - ocena przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach - do 12 listopada 2019 roku,
 • III etap Konkursu - ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród: do 29 listopada 2019 roku.
Autorom najlepszych prac dyplomowych przyznawane są nagrody:
 • w kategorii prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich - nagroda finansowa w wysokości 5 tysięcy złotych,
 • w kategorii prac dyplomowych doktorskich - nagroda finansowa w wysokości 5 tysięcy złotych.
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem dostępne są na stronach internetowych www.gdynia.pl oraz www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl.

 • Konkursu o nagrodę prezydenta Miasta Gdyni // mat.prasowe