Ład przestrzenny

Od czwartku reklamy pod ścisłą kontrolą

Zdjęcie ulicy Starowiejskiej, kamienice, miasto, słoneczny dzień, ulica i samochody

Uchwała krajobrazowa to mniej reklam i uporządkowanie tych, które już istnieją - dla bardziej estetycznej przestrzeni publicznej, fot. Przemysław Kozłowski / archiwalne

Przestrzeń miasta bez chaotycznych, niespójnych z otoczeniem reklam i z mniejszą liczbą reklamowych nośników! Gdyńska uchwała krajobrazowa jest już gotowa, procedura zmierza ku końcowi. Od najbliższego czwartku, 12 października jej zapisy wchodzą w życie i będą regulować wygląd oraz usytuowanie tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń i obiektów małej architektury w dużej części Gdyni.


Od tej pory reklam w kluczowych przestrzeniach Gdyni będzie mniej, a jeśli będą, to bardziej spójne z otoczeniem, mniej krzykliwe i stawiające na estetykę. Gdyńska uchwała krajobrazowa, czyli nowe narzędzie walki z reklamowym chaosem, które kilka lat temu otrzymały rady gmin już lada moment zacznie obowiązywać na terenie miasta. Dokładniej – od najbliższego czwartku, 12 października, gdy miną dwa tygodnie od jej ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

- Nadchodzi czas, w którym uporządkujemy reklamy w przestrzeni publicznej na terenie naszego miasta, w tym także dzikie reklamy, które do tej pory wymykały się obowiązującym przepisom. Dzięki uchwale podjętej przez miejskich radnych mamy nareszcie narzędzie, aby nie tylko oczyścić krajobraz w newralgicznych miejscach, jak chociażby przy dosłownie zalanym reklamami skrzyżowaniu alei Zwycięstwa z ulicą Wielkopolską, ale także będziemy mogli czuwać nad każdym nowym nośnikiem pojawiającym się w przestrzeni miasta. Efekty, czyli estetyczną, spójną przestrzeń publiczną zauważymy stosunkowo szybko - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.


Reklamy do zmiany. Nowe i istniejące


Procedura tym samym jest już na ostatniej prostej. Od terminu wejścia w życie zapisów uchwały o precyzyjnym tytule „w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” (pełna nazwa uchwały podjętej przez Radę Miasta Gdyni) wszystkie nowe reklamy będą musiały przestrzegać już nowych wytycznych.

Z kolei te, które powstały, zawisły lub stanęły wcześniej, będą musiały zostać dostosowane do zasad najpóźniej przed upływem kolejnych dwunastu miesięcy (tzw. okres dostosowawczy).

Co zmieni uchwała krajobrazowa w Gdyni? Przede wszystkim wprowadza jasne reguły umieszczania tych elementów w przestrzeni wspólnej, tak, aby nie wpływały one negatywnie na wizerunek całego miasta – począwszy od obszarów zabytkowych, przez dzielnice mieszkaniowe, tereny przemysłowe, a na terenach rekreacyjnych kończąc. Wszystko po to, żeby podnieść estetyczną jakość przestrzeni publicznej.
Z pełną treścią uchwały krajobrazowej dotyczącej Gdyni można zapoznać się m.in. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (TUTAJ).

Z szacunkiem dla architektury i otoczenia


Jej poszczególne zapisy dotyczą m.in. kolorystyki niektórych elementów małej architektury, ich maksymalnych wymiarów czy standardów jakościowych – chociażby w przypadku automatów wysyłkowych. Ogrodzenia muszą z kolei uwzględniać swoją formą różny rodzaj zabudowy.

Przypomnijmy, że zmiany będą obowiązywały niemal na całym terenie Gdyni - na potrzeby uchwały podzielono miasto na dwie strefy. Wyznaczono tereny szczególnie ważne ze względu na swoje walory krajobrazowe, historyczne i przestrzenne – dla nich obowiązują dodatkowe obostrzenia. To m.in. Śródmieście, część Redłowa, Wzgórza św. Maksymiliana czy nadmorskich Orłowa i Oksywia.

Dla pozostałego obszaru przewidziano natomiast przede wszystkim ograniczenie ilości informacji wizualnej, zachowanie proporcji reklam w stosunku do otoczenia oraz dbałość o ich wysoką jakość wykonania.

To, w jakim stopniu i w jaki sposób uchwała zmieni zasady funkcjonowania reklam w Gdyni konsultowano m.in. z mieszkańcami, przedsiębiorcami czy przedstawicielami branży reklamowej, którzy w toku prac chętnie zgłaszali swoje uwagi (złożono łącznie 116 uwag przez 18 różnych podmiotów). Wcześniej zapisom przyglądały się też m.in. RDOŚ, Państwowa Straż Pożarna czy Wojewódzki Konserwator Zabytków.

  • ikonaOpublikowano: 10.10.2023 10:30
  • ikona

    Autor: Kamil Złoch (k.zloch@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 10.10.2023 16:30
  • ikonaZmodyfikował: Magdalena Czernek
ikona

Zobacz także