Od prezydenta

Prezydent Gdyni odpowiada Poczcie Polskiej

Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni

Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni

29.04.2020 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podjąłem decyzję negatywną w sprawie wniosku Poczty Polskiej. Nie mogę przekazać żądanych danych, gdyż złamałbym prawo. Swoje własne spostrzeżenia potwierdziłem treścią drobiazgowych opinii prawnych, sporządzonych zarówno przez radców prawnych Urzędu Miasta w Gdyni, jak i wybitne autorytety prawa administracyjnego i konstytucyjnego z Polski. Ze wszystkich płyną jednolite wnioski. Po pierwsze, obecnie zadania związane z wyborami należą do samorządów, a nie do Poczty i stan prawny się w tej kwestii jak na razie nie zmienił. Ustawa o wyborach korespondencyjnych nie została jeszcze nawet uchwalona i nie obowiązuje. Źródłem ewentualnych obowiązków dla Poczty Polskiej mógłby być przepis prawa powszechnie obowiązującego, a nie polecenie czy decyzja. Po wtóre, zażądano innych danych, niż te, z których składa się spis wyborców. Nie dysponujemy takim rejestrem, jak żądany,  gdyż spisy wyborców sporządzamy od lat zgodnie z prawem i szczegółowymi wytycznymi. Po trzecie, analiza przepisów RODO wskazuje jednoznacznie, że wydanie danych stanowiłoby podwójne naruszenie prawa – poprzez złamanie podstawowej zasady udostępniania danych osobowych wyłącznie  zgodnie z prawem oraz poprzez udostępnienie ich we wskazany sposób, tj. w jednym pliku niezabezpieczonym hasłem, czyli w sposób ewidentnie sprzeczny z zasadami bezpieczeństwa.
 
Z powyższych przyczyn, udzieliłem Poczcie Polskiej odpowiedzi, że jej wniosek został rozpatrzony odmownie. Nie jest to wyrazem złośliwości ani przejawem walki politycznej, lecz odpowiedzialności. Od lat z pełnym zaangażowaniem realizowaliśmy zadania związane w wyborami i będziemy to robić nadal, ale wyłącznie w formule zgodnej z prawem. Jako samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem, a także prawnik z wykształcenia, lepiej niż dobrze znam zasadę legalizmu, jedną z podstawowych zasad naszego porządku prawnego. Zgodnie z nią, wszelkie organy władzy publicznej, w tym prezydent miasta, mogą i powinny działać wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach. Traktuję to jak absolutny drogowskaz.

Wojciech Szczurek
Prezydent Gdyni