Aktualności

Konsultacje w sprawie zmian na Witominie. Mieszkańcy mogą wypełnić ankietę

Pakiety informacyjne i ankiety w wersji papierowej

Pakiety informacyjne i ankiety w wersji papierowej

Rozpoczynają się konsultacje w sprawie kolejnych zmian w zachodniej części Witomina-Radiostacji. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie na temat koncepcji przebudowy placu pomiędzy ulicami Widną, Nauczycielską i Uczniowską w specjalnie przygotowanej ankiecie.Rozmowy na temat zmian, które powinny nastąpić na osiedlu w zachodniej części dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja, toczą się systematycznie od 2017 roku, kiedy to konsultowane były zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2026.

Rewitalizacja w tej części miasta została podzielona na kilka etapów. W grudniu br. ogłoszono rozstrzygnięcie po konsultacjach dotyczących zmian na końcowym odcinku ul. Nauczycielskiej wraz ze strefą wejścia do lasu. Ze szczegółami można zapoznać się pod tym linkiem. Rozstrzygnięcie zostało przekazane projektantom do dalszych prac nad projektem budowlano-wykonawczym.

Obecne konsultacje to ciąg dalszy zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych”. Dotyczyć będą koncepcji zmian na placu pomiędzy ulicami Widną, Nauczycielską i Uczniowską.

– Zadanie, które postawiliśmy sobie w Gminnym Programie Rewitalizacji, mówi o stworzeniu wewnątrzosiedlowych przestrzeni publicznych, które poprawią nie tylko jakość i komfort użytkowania przestrzeni wspólnych, ale przede wszystkim na osiedlu, które dziś jest zdominowane przez samochody, przez ruch tranzytowy od ulicy Widnej, bądź z drugiej strony – od ulicy Pogodnej i Ośrodka Treningowego Arki – zwiększy bezpieczeństwo użytkowania tej przestrzeni przez osoby najmniej chronione, czyli przez pieszych użytkowników dróg – wyjaśnia Monika Listwoń z Laboratorium Innowacji Społecznych.

Szczególnie istotna jest jednak opinia osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, dlatego ankiety w formie papierowej oraz materiał informacyjny zostały umieszczone w każdej skrzynce na listy w pięciu blokach: Chwarznieńska 4, 6, 8, Nauczycielska 4 oraz Widna 3. Formularze można znaleźć także w formie online pod tym linkiem. Choć ankieta jest anonimowa, ważne jest, aby każdy mieszkaniec wypełnił ją tylko raz - w formie papierowej bądź elektronicznej.  

– Ankieta jest pierwszym etapem rozmowy z mieszkańcami, szczególnie sąsiadami inwestycji, o konkretnych rozwiązaniach architektonicznych dla tego fragmentu osiedla. Do tej pory konsultując inwestycje Witomina np. zagospodarowanie polany rekreacyjnej pod lasem, czy przebudowę ul. Nauczycielskiej, spotykaliśmy się z mieszkańcami stacjonarnie – w szkole, w klubie seniora, lub w plenerze. Niestety, ze względu na pandemię musimy obyć się bez tej formy rozmowy. Dlatego wydrukowaliśmy ponad 400 egzemplarzy papierowych kwestionariuszy, które trafią do wszystkich mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego terenu – mówi Barbara Marchwicka z Laboratorium Innowacji Społecznych.

Ankiety wraz z pakietem informacyjnym trafiły do mieszkańców
Mieszkańcy, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat przygotowanych koncepcji, mogą zapoznać się z materiałem wideo, w którym pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych wraz z przedstawicielkami pracowni projektowej A2P2 Architecture & Planning, Moniką ArczyńskąBarbarą Tusk, omawiają dwa przygotowane wspólnie warianty zmian. Film można zobaczyć tutaj.

Na ankiety, jak również na wszelkie uwagi i opinie dotyczące zmian w przestrzeni, o której mowa wyżej, czekamy do 10 stycznia 2021 r. Zapraszamy do kontaktu z Laboratorium Innowacji Społecznych w formie mailowej: rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub pocztowej: ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia.

  • ikonaOpublikowano: 23.12.2020 09:30
  • ikona

    Autor: Agata Gołąbek- Polus (a.golabek-polus@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.02.2024 14:24
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona