Witomino

Zachodnia część Witomina-Radiostacji

Zachodnia część Witomina-Radiostacji wskazywana do objęcia rewitalizacją stanowi 7,52 proc. powierzchni całej dzielnicy (53,62 proc. powierzchni zamieszkałej jej części - bez lasów). Żyje tu 53,83 proc. mieszkańców dzielnicy.
To typowo monofunkcyjne osiedle mieszkaniowe. Brakuje zorganizowanych przestrzeni rekreacyjnych (mimo dużego zasobu terenów otwartych) oraz wyraźnej przestrzeni wspólnej nie będącej przestrzenią komunikacji lub trawnikiem. Monotonia obszarów międzyblokowych i brak zaprojektowanej, zróżnicowanej zieleni sprzyjają utrwaleniu stereotypu przestrzeni publicznej jako niczyjej i anonimowej. Rozdrobnienie i oddalenie małych obiektów usługowych nie pozwala na wykorzystanie potencjału centrotwórczego usług. Obiekty mieszczące drobny handel i usługi oraz ich otoczenie, choć stanowią potencjał ekonomiczny obszaru, nie są przestrzenią spotkań i kontaktów sąsiedzkich. Liczba miejsc postojowych jest niewystarczająca. Ryzyko wyznaczania nowych miejsc parkingowych na wspólnych terenach zielonych dodatkowo obniża i tak już niewysoki standard zamieszkania.

Ogromnym atutem obszaru jest jego lokalizacja - bezpośrednio przy granicy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym oraz blisko centrum miasta. Dzielnica ma dobrze rozwiniętą komunikację publiczną, wzmocnioną niedawną realizacją buspasów na ul. Kieleckiej - jednej z dwóch głównych dróg dojazdowych. Stan infrastruktury drogowej wewnątrz osiedla jest dobry.

Mimo monofunkcyjnego charakteru zachodnia cześć Witomina-Radiostacji charakteryzuje się różnorodnością form budownictwa mieszkaniowego. W kontekście własnościowym są to mieszkania spółdzielcze, własnościowe, socjalne i komunalne. W kontekście form zabudowy - szeregowce, „wieżowce" z wielkiej płyty, galeriowce, hotelowce, niskie bloki wieloklatkowe z lat 60., nowe budownictwo wielorodzinne (także grodzone). To wszystko stanowi o potencjalne społecznym tego fragmentu dzielnicy oraz urozmaica go architektonicznie i urbanistycznie.

W zachodniej części Witomina-Radiostacji znacząco przekroczona jest wojewódzka średnia liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (82,37 proc., województwo: 52,9) oraz długotrwale bezrobotnych w wieku produkcyjnym (1,7 proc.; woj. 2,4 proc.). Liczba przestępstw na 1000 osób jest wyższa niż średnia wojewódzka (30,5 proc.; woj. 27,7), podobnie liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece na 10 tys. ludności (21,33 proc.; 6,3 woj.).

Witomino

Spotkanie konsultacyjne na Witominie

Spotkanie konsultacyjne na Witominie

 Spotkanie konsultacyjne na Witominie

Spotkanie konsultacyjne na Witominie

ikona