Społeczeństwo

A resztę wydaj na książki!

biblioteka Chabrowa otworzyła się dla mieszkańców

Dofinansowanie z NPRCz oznacza jeszcze więcej książkowych nowości//fot. mat. pras. BG (na zdjęciu filia Chabrowa)

Dobre wieści z Biblioteki Gdynia. W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” przyznano dodatkowe środki, które zostaną przeznaczone na wzbogacenie księgozbioru. To kolejne działanie, które sprawia, że biblioteka przyczynia się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działania w ramach bieżącej edycji kontynuują sprawdzone metody popularyzacji czytania (takie jak zakup nowości książkowych czy poprawa infrastruktury bibliotecznej), jak i odpowiadają na współczesne przemiany sposobów uczestnictwa jednostki w kulturze. 

W ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 2.0 na lata 2021–2025 Biblioteka Gdynia otrzymała z programu NPRCz 2.0 dodatkowe 77 tys. zł na zakup nowości wydawniczych. Dofinansowanie oznacza jeszcze więcej książkowych nowości, które ucieszą czytelników małych i dużych.
Za Priorytet 1 – poprawę oferty bibliotek publicznych – odpowiada Biblioteka Narodowa. Dzięki umożliwieniu zakupu i zdalnego dostępu do nowości wydawniczych oferta bibliotek publicznych zostanie wzbogacana zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami czytelników, którzy, za sprawą usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków, audiobooków i synchrobooków, będą mogli skorzystać z niej o każdej porze.
Warto przypomnieć, co dotychczas udało się zdziałać w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
Jesienią ubiegłego roku gdyńska instytucja otrzymała 95 225 zł na zakup nowości wydawniczych.

Biblioteka Gdynia znalazła się też w gronie 16 bibliotek w Polsce, w których wprowadzony zostanie system biblioteczny Alma oraz wyszukiwarka Primo.
Działanie zakłada integrację katalogu księgozbioru Biblioteki Gdynia z katalogami innych bibliotek włączanych do programu. Umożliwi to korzystanie z jej zasobów czytelnikom w całej Polsce, a gdyńskim czytelnikom da możliwość przeszukiwania zbiorów najlepszych bibliotek w kraju. Ułatwi to proces wyszukiwania zbiorów i usprawni działanie wypożyczalni międzybibliotecznej.
Do tej pory system został wdrożony w ponad 1800 instytucjach, 50 konsorcjach i 30 państwach. Wśród instytucji zagranicznych, które używają Almy, znajdują się University of Cambridge oraz Uniwersytet Harvarda, a w Polsce – Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska.
Całkowity koszt ponosi Biblioteka Narodowa, która jest operatorem systemu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych, kierunku interwencji 1.2: Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek.
 
Rozwój aktywnego czytelnictwa, uczestnictwa w kulturze i wzmocnienie roli bibliotek jako miejsc jednoczących lokalną społeczność – to cele konkursu dotacyjnego BLISKO, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Jego beneficjenci spotkali się w Gdyni na dwudniowej konferencji. 7 czerwca uroczyście otworzył ją prezydent Gdyni – Wojciech Szczurek.
Inicjatywa BLISKO to konkurs dotacyjny dla bibliotek publicznych. Nazwa stanowi skrót od kluczowych dla programu słów. To: Biblioteka, lokalność, inicjatywy, społeczność, kooperacja oraz oddolność. Program realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Kierunek interwencji 4.1. Celem realizacji zadań w ramach projektu BLISKO jest wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.
Program BLISKO realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w ramach #NPRCz 2.0. Współorganizatorem konferencji była Biblioteka Gdynia.
Więcej o „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” na stronie nprcz.pl.

logotypy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

  • ikonaOpublikowano: 20.07.2022 14:43
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.07.2022 15:59
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona

Zobacz także