Społeczeństwo

Coraz bliżej do wygodnego przejazdu ulicą Pucką

Planowana lokalizacja wiaduktu nad torami w ulicy Puckiej
Chcąc dojechać z Chyloni na Pogórze, Obłuże czy Oksywie, mamy do wyboru dwa rozwiązania. Możemy wybrać Estakadę Kwiatkowskiego lub ulicę Pucką, na której czeka nas przejazd przez tory kolejowe i zapory. Zapory są zamykane kilkadziesiąt razy na dobę i nierzadko na przejazd trzeba czekać nawet ponad kwadrans. Sytuację całkowicie zmieni planowany wiadukt drogowy nad torami.
 
 W 2018 r., na zamówienie Miasta Gdyni, opracowana została koncepcja budowy wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Puckiej, nad torami stacji Gdynia Port oraz liniami kolejowymi nr 201 i nr 228. Jest również pomysł na sfinansowanie tej inwestycji. Obecnie trwają rozmowy Miasta ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) i z Zarządem Morskiego Portu Gdynia. Planuje się, że budowa wiaduktu zostanie zakwalifikowana do dofinansowania z projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami”, którego koordynatorem jest PLK. Realizacja zaś nastąpi równolegle z projektem PLK „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”.
 
- Nasze rozmowy idą w dobrym kierunku. Dla Gdyni to projekt strategiczny, oczekiwany od wielu lat. Jego realizacja poprawi komfort życia mieszkańców oraz warunki prowadzenia i rozwijania biznesu. Wiadukt polepszy układ komunikacyjny Gdyni i spowoduje, że dojazd do dzielnic północnych znacznie się skróci. Koncepcja wykazała, że najlepszym wariantem dla tego wiaduktu jest konstrukcja wantowa o trzech przęsłach. Budowa ruszy najwcześniej w 2021 roku, a jej zakończenia możemy się spodziewać w 2023 roku. Zakres planowanych robót jest bardzo szeroki i obejmować będzie budowę samego wiaduktu, przebudowę układu drogowego w jego otoczeniu, w tym fragmentu ulicy Puckiej, oraz przebudowę sieci energetycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i cieplnej, a także sieci teletechnicznych – zapowiada Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju.
 
W związku z inwestycją, układ drogowy w tej okolicy zostanie częściowo przebudowany, dzięki czemu poprawi się dostęp do terenów przy ulicy Żarnowieckiej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są one pod obiekty usługowe, produkcyjne, składy, magazyny oraz urządzenia komunikacji samochodowej. Przebudowa będzie uwzględniać także planowaną budowę węzła drogowego, który połączy w przyszłości ulicę Pucką z Drogą Czerwoną. Wiadukt poprawi także warunki transportu towarów do gdyńskiego portu, co z pewnością przyniesie pozytywne skutki dla funkcjonowania „Doliny Logistycznej".
 
- Budowa wiaduktu i likwidacja przejazdu kolejowego to będzie wydarzenie ważne dla rozwoju Gdyni, jednak jesteśmy w pełni świadomi, że część mieszkańców dozna negatywnych skutków tej inwestycji. Niestety, nie unikniemy wyburzenia części istniejących budynków. Chcę zapewnić mieszkańców, że nie zostaną pozostawieni sami sobie. Mniej więcej za rok znany będzie harmonogram prac przy budowie wiaduktu, wówczas wszyscy właściciele budynków otrzymają od nas kompleksową informację, na co mogą liczyć. Już dzisiaj chciałbym zapewnić o kompleksowym wsparciu Miasta Gdyni w tej trudnej dla Państwa sytuacji. Każdy właściciel otrzyma odszkodowanie za utraconą nieruchomość – uspokaja Marek Łucyk.