Społeczeństwo

Debatowali o osobach z niepełnosprawnościami

I Gdyńskie Forum Środowisk Działających na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Muzeum Emigracji w Gdyni. Fot. Magdalena Sliżewska.

I Gdyńskie Forum Środowisk Działających na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Muzeum Emigracji w Gdyni. Fot. Magdalena Sliżewska.

05.12.2022 r.

W poniedziałek, 5 grudnia, w Muzeum Emigracji w Gdyni odbyło się I Gdyńskie Forum Środowisk Działających na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. To oddolna inicjatywa organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście. Program wydarzenia zakładał m.in. prezentację  projektów „Idę do pracy” oraz „Zaopiekowani”, a także debatę o wsparciu dla rodziców osób z niepełnosprawnościami. Dyskutowano również o sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. 

I Gdyńskie Forum Środowisk Działających na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami to oddolna, społeczna inicjatywa osób i organizacji, na co dzień pracujących z osobami borykającymi się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Uczestnicy Forum zapoznali się z podsumowaniem projektu "Idę do pracy", dofinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Gdyńskiego Centrum Zdrowia. Ten projekt jest realizowany w partnerstwie przez Fundację Adapa, Fundację Dogtor, Gdyńską Fundację Dom Marzeń oraz Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami przy wsparciu innych gdyńskich organizacji pozarządowych i partnerów z otwartego rynku pracy. 

Zaprezentowano też i podsumowano projekt "Zaopiekowani", finansowany ze środków PFRON w dyspozycji Gdyńskiego Centrum Zdrowia. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Dlaczego NIE, Fundację Wielkie Rzeczy i Fundację Wspieraj Lokalnie oraz Stowarzyszenie św. Dominika Biskupa, Pomorską Fundację na Rzecz Pieczy Zastępczej Ania oraz wolontariuszy i ekspertów. Debatowano również o wsparciu dla rodziców osób z niepełnosprawnościami i sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. 

I Gdyńskie Forum Środowisk Działających na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Przy mikrofonie Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. Fot. Magdalena Śliżewska.

Fot. Magdalena Śliżewska 

Działać na rzecz osób z niepełnosprawnościami 

- Osoby z niepełnosprawnością to pełnoprawni obywatele naszego miasta. Wspiera je szereg organizacji pozarządowych, wspiera je również miasto. Dzisiaj na tym forum spotykamy się w gronie osób, organizacji, instytucji, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami, starają się, by te osoby mogły żyć pełnią życia, by na miarę swoich możliwości brały udział w życiu społecznym,  zawodowym i właśnie o tych wątkach będziemy rozmawiać na dzisiejszym forum – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Bardzo cieszy mnie to, że forum jest oddolną inicjatywą różnych organizacji, które działają w Gdyni, a więc jest doskonałym przykładem takiej oddolnej aktywności obywatelskiej. Bo to właśnie organizacje  pozarządowe, które zrzeszają osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny, mają najwięcej wiedzy i doświadczenia, jeśli chodzi potrzeby, które powinniśmy wspólnie zaspokajać – podkreśla wiceprezydent Gdyni

I Gdyńskie Forum Środowisk Działających na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Uczestnicy Forum. Fot. Magdalena Śliżewska.
fot. Magdalena Śliżewska 

Rynek pracy trudnym tematem 

Danuta Kłopocka z Fundacji Adapa, która pracujemy na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze szczególnym naciskiem na zaburzenia rozwoju, takie jak ASD, nie ukrywa, że rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami to bardzo trudny temat. 

- Zarówno jeśli chodzi o tworzenie miejsc, jak i na zwykłym poziomie praktyk. Projekt „Idę do pracy” odpowiada na ten ogromny właściwie brak rozwiązań systemowych, ponieważ jest bardzo trudno zorganizować praktyki od razu u pracodawców zewnętrznych. Stwierdziliśmy, że wykorzystamy ten potencjał, który jest w organizacjach pozarządowych. Wyjść na zewnątrz podopiecznym naszej fundacji, to znaczy wyjść poza budynek fundacji. I tak pierwszy projekt tego typ, próbki pracy, rozpoczęliśmy wspólnie z Fundacja Dogtor, ze Stowarzyszeniem Integracja w Gdyni – mówi Danuta Kłopocka. 

Forum to inicjatywa oddolna 

Jak ważne jest to, by organizować tego typy fora, spotkania, rozmawiać o tym z mieszkańcami? 

I Gdyńskie Forum Środowisk Działających na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Uczestnicy Forum. Fot Magdalena Śliżewska.

fot. Magdalena Śliżewska 

- W moim pojęciu to bardzo ważne – uważa Danuta Kłopocka. - Dlatego to forum zostało zorganizowane. Ogromnie się cieszę, że możemy brać w tym udział, bo ono jest inicjatywą oddolną, nie zostało nam to nakazane, wymyślone, po prosty stwierdziliśmy, że mamy w tej chwili dość duży potencjał jako organizacje pozarządowe, więc wykorzystajmy to. Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością władz Gdyni, jak i Gdyńskiego Centrum Zdrowia. Mogliśmy korzystać z tych zasobów miejskich, co jest dla nas nieoceniona wartością, bo tak całkiem sami to byłoby chyba dużo trudniej. – podkreśla. 

Zaopiekowane nie tylko dzieci, ale i rodziny  

- Miałyśmy takie marzenie, żeby wesprzeć rodziców, opiekunów  zrobić coś razem, czyli połączyć  troszeczkę nasze działania i zrobić projekt wspólny, które będzie taki kompleksowy – mowi o projekcie „Zaopiekowani” Aneta Narloch z fundacji Wielkie Rzeczy. - Zaprojektowałyśmy fizjoterapię, jak i wsparcie emocjonalne, wsparcie powrotu do pracy dla mam. Więc bardzo nam zależało, żeby pokazać, że we współpracy naprawdę możemy zrobić to kompleksowo. Myślę, że to się udało – dodaje. 

I Gdyńskie Forum Środowisk Działających na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Uczestnicy Forum. Fot. Magdalena Śliżewska.

Fot. Magdalena Śliżewska 

Projekt „Zaopiekowani” wciąż trwa 

- Mamy bardzo pozytywne informacje zwrotne i taką potrzebę kontynuowania tego, bo w zasadzie to jest jeden z niewielu projektów, który jest skierowany do całych rodzin. Czyli my nie jesteśmy stricte opiekunami naszych dzieci z niepełnosprawnością w Gdyni, ale i ich rodziców, opiekunów, rodzeństwa. To jest taka wartość, myślę, która zostanie, że to rodziny razem w mieście mają dla siebie ofertę – podkreśla Aneta Narloch.