Społeczeństwo

EX-IN, czyli ekspert przez doświadczenie

EX-IN, czyli ekspert przez doświadczenie, fot. Gaba Kucz

EX-IN, czyli ekspert przez doświadczenie, fot. Gaba Kucz

28.03.2018 r.

Eksperci przez doświadczenie - czyli osoby, które przeżyły trudny okres i udało się im go przezwyciężyć - będą w Gdyni wspierać osoby zmagające się z kryzysem psychicznym.

Zakończył się już w Gdyni projekt „Ekspert przez doświadczenie”, w ramach którego m.in. 17 osób przeszło certyfikowany kurs edukacyjno – rozwojowy EX-IN. Z jednej strony przygotowuje on do towarzyszenia osobom z zaburzeniami zdrowia psychicznego w procesie zdrowienia, z drugiej - do pełnienia roli ekspertów przez doświadczenie dla profesjonalistów, którzy wspierają osoby po kryzysach. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a realizował go Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Model „EX-IN” (ang. Experienced Involvement) zakłada, że osoby mające za sobą kryzys psychiczny (np. psychoza, zaburzenia nastroju etc.) po stosownym przeszkoleniu mogą wspomagać także specjalistów - np. pracę zespołów terapeutycznych - w zakresie zdrowia psychicznego. Ich niepowtarzalne doświadczenia związane z przezwyciężaniem kryzysu i wiedza na temat problemów psychicznych to źródło informacji, ale przede wszystkim nadziei dla osób chorujących, dla których absolwenci EX-IN będą asystentami w procesie zdrowienia. Kurs obejmuje także elementy samorozwojowe, co pozwala lepiej rozumieć siebie. Wreszcie, praca w grupie daje stałe wsparcie i możliwość poszerzania własnych kompetencji. Opisany model jest z powodzeniem stosowany m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Finlandii i Wielkiej Brytanii.
-  Ekspertem przez doświadczenie może zostać jedynie ktoś, kto przeżył kryzys i udało mu się z niego wyjść - zastrzega Aleksandra Pakólska z gdyńskiego MOPS.  – Chodzi o to, by osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego poczuły, że mają potencjał, że mogą pomóc same sobie, a dzieląc się trudnymi przeżyciami mogą też pomóc innym. Wiemy, że w Polsce realizowany jest projekt, w ramach którego wypracowywane są rekomendacje, aby w ciągu najbliższych lat tzw. instruktor zdrowienia został pełnoprawnym zawodem. Osoby pracujące na takich stanowiskach mogą przyczynić się do zmniejszenia stygmatyzacji osób chorujących psychicznie w społeczeństwie, wdrożą dobre praktyki w instytucjach związanych ze zdrowiem psychicznym, będą odpowiedzialne za edukację w zakresie zdrowia psychicznego.

Jedną z osób, które uczestniczyły w projekcie, ukończyły kurs EX-IN i stały się ekspertami przez doświadczenie, jest Anna Tomaszewska. Jak mówi, chce podnieść na duchu wszystkie osoby zmagające się z różnego typu kryzysami psychicznymi. - Najważniejsze to nie poddawać się, walczyć i wierzyć w siebie - podkreśla. - Ważne, by zdobywać wiedzę z różnych źródeł – przede wszystkim od psychologa, psychiatry. Należy też być przekonanym, że każdy dzień jest nową szansą na pokonanie kryzysu.

– Na początku zastanawiałem się czy dam radę, czy sprostam zadaniu i ukończę ten kurs – nie kryje Jan Sitny. – Udało się. Sam bardzo dużo skorzystałem i jeśli będę miał okazję, podzielę się swoimi doświadczeniami.

– Z osobami z kryzysem i po kryzysach psychicznych pracuję już 17 lat, ale po raz pierwszy spotkałam tak wspaniałych ludzi, którzy krok po kroku odkrywali swój własny potencjał i spróbują teraz sami służyć wsparciem albo innym potrzebującym, albo nam, profesjonalistom – przyznaje Donata Wróbel z MOPS . 

EX-IN, czyli ekspert przez doświadczenie, fot. Gaba Kucz

- Zakończenie projektu nie oznacza, że gdyńscy eksperci przez doświadczenie nie będą mieli możliwości, jeśli zajdzie taka potrzeba, korzystania ze wsparcia w Zespole ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych MOPS – zapewnia Katarzyna Stec, zastępca dyrektora MOPS w Gdyni. - Nie czekamy na powstanie nowego zawodu, już dziś tworzymy nowe warunki do osobistego rozwoju i zatrudnienia w strukturach pomocy społecznej. Funkcja EX-IN stanowi bardzo ważne wzbogacenie naszej oferty dla osób doświadczających kryzysów psychicznych. Chcemy, aby doświadczenie i wiedza ekspertów mogły być na co dzień wykorzystywane przez specjalistów – pracowników socjalnych, doradców osób z niepełnosprawnościami, trenerów pracy.


W Gdyni osoby zmagające się z kryzysem psychicznym, oprócz pomocy w placówkach ochrony zdrowia, mogą uzyskać wsparcie m.in.
* w Zespole Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych MOPS, tel. 58 620 88 07;  58 620 88 23, e-mail: a.pakolska@mopsgdynia.pl
* w Klubie 1,2,3, ul. Warszawska 42, tel.:797-993-618, email: s.ogiejko@mopsgdynia.pl |
* w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Gen. Maczka 1,  81-417 Gdynia,  tel. 58 622 88 55, e-mail: sds@mopsgdynia.pl
Szukając miejsc, w których można znaleźć pomoc warto również skorzystać z platformy internetowej www.gdyniawspiera.pl