Społeczeństwo

Gdynia pamięta o Polskim Państwie Podziemnym

Posterunek honorowy przy pomniku Armii Krajowej na skwerze Kościuszki // fot. Magdalena Czernek

Posterunek honorowy przy pomniku Armii Krajowej na skwerze Kościuszki // fot. Magdalena Czernek

27.09.2022 r.

83 lata temu utworzono Polskie Państwo Podziemne, które było fenomenem w ogarniętej wojną Europie. Członkowie organizacji walczyli z okupantami i dążyli do odzyskania niepodległości. Prowadzili także działalność informacyjną i propagandową. We wtorek, 27 września w Gdyni odbyły się oficjalne uroczystości upamiętniające powstanie tych tajnych struktur naszego państwa.  


Polskie Państwo Podziemne działało podczas II wojny światowej na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów. Wszystko zaczęło się pod koniec września 1939 roku, kiedy w oblężonej Warszawie przystąpiono do tworzenia konspiracyjnej organizacji wojskowo-cywilnej pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski. Za datę jej powstania przyjmuje się 27 września. SZP przekształcono później w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową. Celem organizacji była walka o odzyskanie niepodległości.
 
Każdego roku wiele miast upamiętnia powstanie Polskiego Państwa Podziemnego. Wśród nich jest także Gdynia. Tegoroczne miejskie uroczystości odbyły się we wtorek, 27 września przed pomnikiem Armii Krajowej na skwerze Kościuszki. W obchodach wzięli udział m.in.: samorządowcy, przedstawiciele Marynarki Wojennej, członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej czy uczniowie i nauczyciele z gdyńskich szkół oraz mieszkańcy.
 
Uroczystości rozpoczęły się od odegrania hymnu państwowego. Następnie zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia.
 
– Obchodzimy 83. rocznicę powołania pierwszych struktur konspiracyjnych w czasie II wojny światowej. Polskie Państwo Podziemne, którego podstawą były tajne organizacje wojskowe, w 1944 roku liczyło 380 tys. ludzi. Było najpotężniejszą organizacją wojskową w całej okupowanej Europie. Świadczy to o wielkim umiłowaniu Polaków do wolności i walki o niepodległość. Cieszę się, że wśród nas są młodzi ludzie. Najmłodsi powinni wiedzieć, że ich dziadkowie to ci bohaterowie, którzy przysłużyli się do tego, abyśmy mogli żyć w wolnej, niepodległej  Polsce i spotykać się w tym miejscu. Dziękuję wszystkim za przybycie na tę uroczystość – powiedział prof. Jerzy Grzywacz, prezes okręgu pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

– Gdyby nie tysiące osób, dla których wolność była rzeczą najważniejszą, o którą walczyli każdego dnia, losy naszego kraju mogłyby się potoczyć inaczej. Historia naszego kraju pokazuje, że nie było rzeczy niemożliwych i że mamy w sobie zakorzenione bohaterstwo, które okazujemy w życiu codziennym. Dlatego każdego dnia musimy przypominać o tym, jak ważna jest wolność dla kolejnych pokoleń – mówił podczas uroczystości Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.
 
W uroczystościach z okazji 83. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego wzięli udział m.in. (od lewej): Jakub Ubych - wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, radny miasta Zenon Roda, wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk, prof. Jerzy Grzywacz - prezes okręgu pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Krystyna Kodymowska „Stokrotka” - uczestniczka powstania warszawskiego, Helga Łukaszewska - prezes gdyńskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz przedstawiciele Marynarki Wojennej RP // fot. Magdalena Czernek

Podczas uroczystości został także odczytany apel pamięci, a żołnierze oddali salwę honorową. Nie zabrakło również wspólnej modlitwy. Na koniec uczestnicy złożyli wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem.

Obchody uświetniła wojskowa asysta honorowa.
 
Uroczystościom towarzyszyło dodatkowe wydarzenie. Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej zostali pasowani na uczniów.
 • W uroczystościach z okazji 83. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego wzięli udział m.in. (od prawej): Helga Łukaszewska - prezes gdyńskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Krystyna Kodymowska „Stokrotka” - uczestniczka powstania warszawskiego, prof. Jerzy Grzywacz - prezes okręgu pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, radny miasta Zenon Roda czy Jakub Ubych - wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni // fot. Magdalena Czernek
 • Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej podczas obchodów 83. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego // fot. Magdalena Czernek
 • Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej podczas obchodów 83. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego // fot. Magdalena Czernek
 • prof. Jerzy Grzywacz, prezes okręgu pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podczas obchodów 83. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego // fot. Magdalena Czernek
 • Marynarze stoją w szeregu podczas uroczystości z okazji 83. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego // fot. Magdalena Czernek
 • Jakub Ubych - wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni podczas obchodów 83. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego // fot. Magdalena Czernek
 • Uczestnicy uroczystości z okazji 83. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego zgromadzenia przy pomniku Armii Krajowej na skwerze Kościuszki // fot. Magdalena Czernek
 • Jakub Ubych - wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni przemawia do uczestników uroczystości z okazji 83. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego // fot. Magdalena Czernek
 • Marynarze oddają salwę honorową podczas uroczystości z okazji 83. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego // fot. Magdalena Czernek
 • Od prawej: Krystyna Kodymowska „Stokrotka” - uczestniczka powstania warszawskiego, Helga Łukaszewska - prezes gdyńskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Krzysztof Jankowski - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni (pierwszy z lewej) podczas składania kwiatów przed pomnikiem Armii Krajowej na skwerze Kościuszki // fot. Magdalena Czernek
 • Delegacja gdyńskich samorządowców po złożeniu kwiatów przed pomnikiem Armii Krajowej na skwerze Kościuszki. Od lewej: Jakub Ubych - wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, Marek Łucyk - wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju i Zenon Roda - radny miasta // fot. Magdalena Czernek
 • Przedstawiciele Marynarki Wojennej RP złożyli kwiaty przed pomnikiem Armii Krajowej z okazji 83. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego // fot. Magdalena Czernek
 • Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 26 podczas uroczystości pasowania na ucznia, która towarzyszyła obchodom 83. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Z tyłu: nauczyciele i rodzice uczniów // fot. Magdalena Czernek