Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Społeczeństwo

Gdynia wspiera w trudnych chwilach

Panel dyskusyjny „Samobójstwo – problem globalny? Jak Gdynia wspiera mieszkańców w kryzysach suicydalnych

Panel dyskusyjny „Samobójstwo – problem globalny? Jak Gdynia wspiera mieszkańców w kryzysach suicydalnych" z udziałem dr hab. Wioletty Radziwiłłowicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dr Edyty Sinackiej-Kubik, kierownik Zespołu Pomocy Psychologicznej MOPS Gdynia, Doroty Kotwickiej, pedagoga i dyrektora Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, Beaty Szadziul, naczelnik Wydziału Polityki Rodzinnej Urzędu Miasta Gdyni, dr Anny Andrzejewskiej-Cioch , koordynatorki projektu "Kręgi na wodzie-widzę, rozumiem, działam", Adrianny Janowicz, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdyni, Anny Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia. //fot. Sławomir Okoń

Grupy wsparcia dla bliskich, asystenci towarzyszący rodzinom w najtrudniejszych chwilach, warsztaty dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, spotkania superwizyjne dla pedagogów – to tylko niektóre działania skierowane do mieszkańców dotkniętych kryzysem suicydalnym. 10 września, w Światowym Dniu Zapobiegania Samobójstwom, odbyło się webinarium „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, działam”.

 „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, działam” to projekt miejski realizowany od 2019 roku. W tym roku jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Mówiąc o samobójstwie, często skupiamy się wyłącznie na osobie, która dokonała tego czynu. Trzeba jednak pamiętać, że tragedia dotyka też jej najbliższe otoczenie. Te traumatyczne wydarzenia pozostawiają po sobie niezrozumienie, żałobę, żal, smutek i oddziałują na rodziny, znajomych, kolegów ze szkoły – podobnie jak kamień rzucony do wody, który pozostawia po sobie kręgi.– Rozwiązania, które wdrażamy w Gdyni, to pierwsza tego rodzaju próba systemowego zajęcia się samobójstwami na poziomie samorządu. Projekt „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, działam” rozpoczęliśmy dwa lata temu, a w tym roku pozyskaliśmy na jego realizację środki ministerialne. Nasze działania mają na celu pełniejsze wsparcie rodzin, w których doszło do próby samobójczej, zarówno na poziomie interwencyjnym, jak i dalszej pomocy w formie terapii czy grup samopomocowych. W projekcie przewidziano też szkolenia dla nauczycieli, spotkania superwizyjne dla pedagogów realizujących profilaktykę zachowań samobójczych, spotkania psychoedukacyjne z rodzicami oraz warsztaty dla młodzieży uczącej się. Innymi słowy w tym roku nowością jest to, że do działających już dwóch grup wsparcia dla rodzin, asysty specjalisty w momentach, w których jest ona najbardziej potrzebna, dołączyliśmy działania z obszaru profilaktyki. W efekcie nasza oferta wsparcia osób w kryzysie suicydalnym stała się pełniejsza – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Wydarzenie zorganizowano w formule hybrydowej. Dyskusje odbywały się stacjonarnie w Konsulacie Kultury, ale całość była także transmitowana na żywo w sieci.

osoby na sali
Uczestnicy wydarzenia „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, działam” //fot. Sławomir Okoń

Webinar podzielono na dwie części. W pierwszej, skierowanej do mieszkańców Gdyni, uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. czym jest kryzys samobójczy i gdzie mogą udać się po pomoc, a także jak pomóc osobie w kryzysie suicydalnym. Druga część była przeznaczona dla specjalistów pracujących z rodzinami, w których doszło do próby bądź śmierci samobójczej. Dyskutowano o tym, jak wspierać osoby dotknięte stratą i jak przepracować trudne doświadczenia. W tej części odbył się też panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości.

– Chciałabym powiedzieć mieszkańcom, żeby nie bali się rozmawiać z najbliższymi o trudnościach. Pytajmy, jak się czują i bądźmy uważni. Obserwujmy ich zachowanie i nie bądźmy obojętni na problemy. W Gdyni każdego miesiąca 2 lub 3 osoby popełniają samobójstwo. To poważny problem. Dlatego, to co oferujemy mieszkańcom, to więcej niż oferta terapeutyczna. Wspólnie ze szkołami opracowujemy sposób postępowania w sytuacji rozpoznania u ucznia zachowań mogących zmierzać w kierunku kryzysu suicydalnego. Współpracujemy również z rodzicami niepokojącymi się o swoje dzieci. Od 2020 roku udało nam się przeszkolić 220 osób, pracowników gdyńskich szkół podstawowych i średnich, 278 uczniów i 25 rodziców – powiedziała dr Edyta Sinacka-Kubik, kierownik Zespołu Pomocy Psychologicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Bardzo ważny element gdyńskiej oferty wsparcia to asystenci rodzin z problemem suicydologicznym. Osoby te są przygotowane, aby natychmiast rozpocząć pracę z rodziną, w której doszło do próby samobójczej. 

– W tym roku pod opieką asystentów są 3 gdyńskie rodziny. Obecnie 20 mieszkańców raz w miesiącu spotka się w ramach grup samopomocowych. Natomiast w pierwszym półroczu tego roku 40 osób skorzystało z konsultacji psychologicznej – wylicza dr Anna Andrzejewska-Cioch, koordynatorka projektu „Kręgi na wodzie-widzę, rozumiem, działam”.

Projekt „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, działam” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni i współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2021. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie MOPS-u.

Publikacja na temat projektu jest dostępna na stronie mopsgdynia.pl.

Ulotka na temat projektu znajduje się na stronie mopsgdynia.pl.

Audycji radioej z ogranizatorami projektu można posłuchać na stronie radiogdansk.pl.

Mieszkańcy Gdyni, których dotknął problem próby lub śmierci samobójczej, mogą uzyskać bezpłatną pomoc w wymienionych poniżej punktach:

Zespół Pomocy Psychologicznej
ul. Świętojańska 57/1
Rejestracja telefoniczna: 58 663 03 35

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Biskupa Dominika 25
Tel. 58 62 222 22
e-mail: interwencja@zpsgdynia.pl

Gdyńskie Centrum Aktywności Rodziny – grupy samopomocowe
ul. Świętojańska 1
Tel.: 58 668 20 50
e-mail: rodzina@gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 10.09.2021 15:08
  • ikona

    Autor: Diana Kot (d.kot@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 11.09.2021 12:58
  • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona