Społeczeństwo

Głosujemy w BO2021!

Głosowanie w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2021 potrwa do 21 czerwca / ilustr. Laboratorium Innowacji Społecznych

Głosowanie w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2021 potrwa do 21 czerwca / ilustr. Laboratorium Innowacji Społecznych

07.06.2021 r.

Już czas! Wybieramy projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Tegoroczne głosowanie potrwa 15 dni – począwszy od poniedziałku, 7 czerwca. Na decyzję mieszkanek i mieszkańców Gdyni czeka 297 pomysłów. Wśród nich nowość – projekty zgłoszone w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. Wyniki poznamy najpóźniej 25 czerwca.


Głosowanie na projekty zgłoszone do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 rozpoczyna się w poniedziałek, 7 czerwca i potrwa do poniedziałku, 21 czerwca do godz. 23.59. Swój głos można oddać za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl. Do tegorocznej edycji BO zgłoszono łącznie 297 projektów. 287 z nich to projekty dzielnicowe (160 małych i 127 dużych), dalej 6 projektów ogólnomiejskich i 4 projekty miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. Propozycje obejmują wszystkie dziedziny życia – przede wszystkim inwestycje, ale też wydarzenia odpowiadające potrzebom różnych grup mieszkanek i mieszkańców.

– Czas głosowania w Budżecie Obywatelskim jest zawsze szczególny. To czas, kiedy wszyscy mieszkańcy i wszystkie mieszkanki zastanawiają się nad tym, jakich zmian oczekują w swojej najbliższej okolicy i wybierają projekty, których realizacji chcą najbardziej. Najbliższe dwa tygodnie będą świętem sąsiedzkiej aktywności – osób zgłaszających projekty i osób głosujących. Serdecznie zachęcam wszystkich do głosowania – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

– Budżet Obywatelski naprawdę zmienia nasze dzielnice. Dotąd mieszkańcy i mieszkanki wybrali łącznie 423 projekty, blisko połowa jest już zrealizowana. W każdej dzielnicy mamy co najmniej kilka projektów, które zostały zrealizowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Serdecznie za to dziękujemy – mówi Sebastian Jędrzejewski, radny miasta.

Na realizację pomysłów, które zwyciężą w BO2021, przeznaczono aż 11 148 564 zł. Pula miejska to 2 000 517 zł, a pula podzielona między 21 dzielnic Gdyni wynosi 9 148 047 zł. Środki na projekty miejskie podzielone są na dwie pule: 1 000 517 zł na projekty miejskie ogólne oraz 1 000 000 zł na projekty w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego.

Tak wybieramy projekty


Głosujemy, wchodząc na stronę bo.gdynia.pl. W module głosowania są dostępne dwie opcje uwierzytelnienia:
1) numer PESEL oraz imię ojca lub
2) numer Karty Mieszkańca oraz imię i nazwisko.

Cudzoziemcy oraz osoby nieposiadające numeru PESEL bądź Karty Mieszkańca mogą się zgłosić do siedziby Laboratorium Innowacji Społecznych lub Urban Labu (adresy na końcu tekstu) i tam złożyć stosowne oświadczenie, a tym samym wziąć udział w głosowaniu.

Każdy głosujący może wskazać maksymalnie 12 projektów: od jednego do trzech projektów ogólnomiejskich, do trzech propozycji w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego, maksymalnie trzy projekty dzielnicowe duże i od jednej do trzech propozycji dzielnicowych małych w jednej, dowolnie wybranej dzielnicy (nie musi być to dzielnica, w której mieszkamy).

– Do realizacji trafią projekty, na które zagłosuje najwięcej osób i których wartość mieści się w puli środków przewidzianych czy to dla konkretnej dzielnicy, czy w jednej z dwóch kategorii projektów miejskich – mówi Marta Wieczorek, kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej gdyński Budżet Obywatelski.


BO z plusem


W dzielnicy, w której frekwencja w głosowaniu będzie najwyższa, zostanie zrealizowany jeden dodatkowy projekt duży: pierwszy „pod kreską” – z największą liczbą głosów spośród tych, na których realizację zabrakło środków w puli BO dla danej dzielnicy. Z kolei w dzielnicach, które zajmą drugie i trzecie miejsce pod względem frekwencji, zostaną zrealizowane – również pierwsze „pod kreską” – dodatkowe projekty małe. Powstaną z innych środków miasta.

Niewykorzystane środki Budżetu Obywatelskiego przechodzą na kolejną edycję. Rada właściwej dzielnicy może przekazać ze swojego budżetu środki na wykonanie projektu małego bądź dużego o największym poparciu, który znalazł się tuż „pod kreską”. Takiego dofinansowania może udzielić również prywatny darczyńca. W przypadku projektów miejskich Rada Miasta ma możliwość przedłożenia prezydentowi uchwały zawierającej zobowiązanie do przeznaczenia brakujących środków na realizację projektu „pierwszego pod kreską”, bądź brakującą kwotę na jego realizację przekaże darczyńca.

Spotkajmy się!


Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim w specjalnie do tego przygotowanych punktach. Oczywiście przestrzegając obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Punkty mieszczą się w:

Laboratorium Innowacji Społecznych
ul. Żeromskiego 31 - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

UrbanLabie
al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IV PPNT) - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

Przystani Śmidowicza 49
ul. Śmidowicza 49 - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00.

Bibliotece Gdynia
Poniedziałki w godz. 12.00-15.00, piątki w godz. 9.00-12.00
● Biblioteka Obłuże, ul. Boisko 6,
● Wypożyczalnia Centralna, ul. Abrahama 50,
● Biblioteka Karwiny, ul. Brzechwy 3/5,
● Biblioteka Chylonia, ul. Opata Hackiego 33.

Centrum Aktywności Seniora
Miejskie kluby seniora udostępnią komputery do głosowania w wybrane dni i godziny.
Szczegóły na stronie bo.gdynia.pl.

Gdyńskich Halach Targowych
poniedziałek-sobota, w godz. 9.00-13.00.

Centrum Handlowym Riviera oraz Galerii Szperk
Punkt działa w piątki i soboty w godz. 12.00-20.00.

Centrum Handlowym Batory
Punkt działa w piątki w godz. 11.00-17.00 oraz w soboty w godz. 10.00-16.00.
 
Codziennie w głosowaniu będą pomagać członkowie lotnych brygad, przemieszczający się po mieście na rowerach typu cargo.
 
Wyniki głosowania w BO2021 poznamy najpóźniej 25 czerwca.
Zaś tego, czy i które projekty „pod kreską” będą mogły liczyć na dofinansowanie, dowiemy się po wakacjach.
  • Marta Wieczorek, kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji LIS, Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji oraz Sebastian, Jędrzejewski, radny miasta, przedstawili zasady tegorocznego głosowania w BO // fot. Paweł Kukla
  • W głosowaniu pomagają członkinie lotnych brygad (w środku). Razem z nimi, na zdjęciu: Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Sebastian, Jędrzejewski, radny miasta oraz Marta Wieczorek, kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji LIS // fot. Paweł Kukla
  • Materiały informacyjne BO2021 // fot. Paweł Kukla
  • Materiały informacyjne BO2021 // fot. Paweł Kukla