Przed nami Enea Ironman Gdynia - sprawdź zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej (05-07.08.2022) Przed nami Enea Ironman Gdynia - sprawdź zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej (05-07.08.2022)
Społeczeństwo

Gość z Seattle z wizytą u prezydenta Gdyni

Na zdj. (od lewej): Zbigniew Konofalski, przewodniczący Stowarzyszenia Seattle-Gdynia Sister City Association i prezydent Gdyni Wojciech Szczurek // fot. Przemysław Kozłowski

Na zdj. (od lewej): Zbigniew Konofalski, przewodniczący Stowarzyszenia Seattle-Gdynia Sister City Association i prezydent Gdyni Wojciech Szczurek // fot. Przemysław Kozłowski

24.06.2022 r.

W środę, 22 czerwca w Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się spotkanie prezydenta Wojciecha Szczurka ze Zbigniewem Konofalskim, przewodniczącym Stowarzyszenia Seattle-Gdynia Sister City Association. Dotyczyło ono m.in. współpracy między naszymi miastami, w tym również kulturalnej, oraz jubileuszowej XXX edycji festiwalu filmowego Seattle Polish Film Festival, który odbędzie się w październiku.

 
Podczas spotkania w gdyńskim urzędzie dyskutowano m.in. o możliwościach zacieśnienia współpracy między festiwalem w Seattle a Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Prezydent Wojciech Szczurek podziękował również za pomoc materialną, jakiej stowarzyszenie udzieliło uchodźcom z Ukrainy w odpowiedzi na apel Gdyni skierowany do miast siostrzanych i naświetlił sytuację ukraińskich uchodźców w naszym mieście.
 
Seattle to najaktywniejszy partner Gdyni. Kontakty między miastami nawiązano już w 1993 roku, a w 1994 roku podpisano umowę o współpracy na zasadach miast siostrzanych.

Jednym z katalizatorów współpracy między Gdynią a Seattle było założenie w 1993 roku Stowarzyszenia Seattle-Gdynia Sister City Association.
 
Mimo odległości dzielącej oba miasta do dziś  realizowana jest bliska dwustronna współpraca, głównie w dziedzinach kultury, edukacji i wymiany młodzieży.
 
Na przestrzeni lat Gdyni i Seattle udało się przeprowadzić wiele wspólnych projektów, szkoleń i wizyt studyjnych.
 
Najciekawszym z projektów jest Gdynia Business Week wzorowany na amerykańskim programie Washington Business Week. To sześciodniowy kurs dla młodych pasjonatów przedsiębiorczości, podczas którego mają możliwość poznania zasad funkcjonowania świata biznesu. Całość odbywa się w języku angielski. Uczestnicy, pod okiem profesjonalnych instruktorów z amerykańskich firm, rozwijają umiejętności, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na współczesnym konkurencyjnym rynku.
 
We wszystkich dotychczasowych edycjach Gdynia Business Week udział wzięło ponad 1 000 uczniów. W latach 2020-2021, z powodu pandemii, program odbył się w wersji online.