Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów
Społeczeństwo

Jak przeciwdziałać uzależnieniom? Warto w koalicji

Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, fot. Katarzyna Mejna (LIS)

Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, fot. Katarzyna Mejna (LIS)

14.05.2019 r.

Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, które odbyło się 10 maja w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym pozwoliło zapoznać się z wynikami prac w zakresie wsparcia osób z problemami uzależnienia, w tym dzieci i młodzieży. Odbyło się również szkolenie z cyberprzemocy oraz wpływu gier wideo na rozwój młodych ludzi. Ważnym punktem spotkania było przedstawienie wyników ankiety ewaluacyjnej dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020.

- Skończyła nam się część projektów pilotażowych w ramach prac koalicyjnych grup roboczych i mamy możliwość zaprezentowania efektów naszych wspólnych działań. Skorzystamy też ze szkoleń o ciemnej i jasnej stronie internetu. Myślę, że pewną nagrodą dla nas wszystkich będą wyniki ankiety ewaluacyjnej skierowanej do realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pokazują, jak wiele dobrego zostało już wykonane w tym niełatwym obszarze pracy społecznej, jak wiele osób dostrzega sensowność powołania Koalicji i widzi przyszłość działania w ten sposób – przywitała uczestników spotkania Aleksandra Rusak, kierownik Zespołu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

- Z dużą przyjemnością zapoznałam się z wynikami ewaluacji. Pokazują, że warto robić to, co robimy i tak, jak robimy – dodała Mirosława Jezior, dyrektor gdyńskiego MOPS.

Zanim podsumowano ankietę, odbyła się prezentacja wyników prac poszczególnych zespołów w obszarze wsparcia osób z problemem uzależnienia, w tym dzieci i młodzieży. O możliwych formach pomocy opowiedziały Aleksandra Rusak z Zespołu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MOPS oraz Anna Landowska przyjmująca w Klubie Abstynenta „Krokus” osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego. O tym, jak można wspierać osoby z syndromem DDA/DDD wypowiedziała się Katarzyna Wanta reprezentująca wspólnotę Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych. Aleksandra Dymowska z Działu Profilaktyki Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Marta Rejmert-Mozol z Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD opowiedziały o pilotażowym Programie Profilaktycznym „B@dź w relacji” kierowanym do uczniów, nauczycieli oraz rodziców z gdyńskich szkół ponadpodstawowych. Edyta Siniacka-Kubik z Zespołu Pomocy Psychologicznej w MOPS opowiedziała o niezwykle trudnym badaniu na temat współuzależnienia przeprowadzonym wśród gdyńskich dzieci i podzieliła się wnioskiem z niego płynącym: - Większość programów profilaktycznych edukuje dzieci i podnosi świadomość w zakresie negatywnych skutków alkoholu i narkotyków na ich organizmy i na ich życie. Nie ma natomiast tematu, jakie negatywne skutki ma życie w rodzinie z takim problemem i gdzie można się zwracać o pomoc. Sądzę, że warto pomyśleć, tworząc różnego rodzaju programy profilaktyczne, żeby o ten obszar tematyczny je rozszerzyć.

Druga część spotkania zweryfikowała wiedzę koalicjantów w zakresie tego, jak młodzi ludzie funkcjonują w internecie i do czego używają mediów społecznościowych. O negatywnych skutkach niekontrolowanej obecności dzieci w sieci przestrzegał Paweł Brzeziński, dyrektor Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego „Razem”. Natomiast Piotr Prósinowski, pedagog Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, współautor książki „Cyfrowa miłość. Romanse w grach wideo” opowiedział o grach w kontekście edukacyjnym. Po tej prezentacji, można było wrócić do domu z garścią wartościowych tytułów, w które warto zagrać z dziećmi lub użyć jako materiał do dyskusji z młodymi ludźmi o emocjach i trudnych życiowych dylematach.

Zakończeniem spotkania było omówienie wyników ankiety ewaluacyjnej dla realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020, którą przeprowadzono w marcu tego roku. Wynika z niej m.in., że znajomość Programu jest wysoka, a jego założenia i wdrożenie uzyskały pozytywną ocenę. W każdym z poddanych analizie obszarów dominuje przekonanie, że realizacja działań programowych miała duży wpływ na zwiększenie adekwatności wsparcia osób uwikłanych w problem uzależnień. Zdecydowana większość ankietowanych pozytywnie oceniła współpracę w ramach Koalicji. Szczegółowy raport z przeprowadzonego badania będzie dostępny na przełomie czerwca i lipca tego roku.

W skład Koalicji, która spotyka się cyklicznie, wchodzą przedstawiciele gdyńskich instytucji i organizacji pracujących na rzecz mieszkańców borykających się z problemami wynikającymi głównie z uzależnienia członka rodziny. W ramach współpracy instytucji powstała broszura prezentująca podstawowe informacje w zakresie ich działania wraz z ofertą pomocową dla mieszkańców. Zainteresowani mogą przeczytać broszurę tutaj.

Wszystkich mieszkańców Gdyni, którzy potrzebują pomocy w kryzysie psychicznym, mają problem z uzależnieniem swoim lub bliskich albo chcą zaangażować się w pomoc w tym zakresie, zachęcamy do korzystania ze strony gdyniawspiera.pl.
  • Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, fot. Katarzyna Mejna (LIS)
  • Aleksandra Rusak, prowadzi spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, fot. Katarzyna Mejna (LIS)
  • Mirosława Jezior, dyrektor MOPS, na spotkaniu Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, fot. Katarzyna Mejna (LIS)
  • Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, fot. Katarzyna Mejna (LIS)
  • Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, fot. Katarzyna Mejna (LIS)