Społeczeństwo

Jak przeciwdziałać uzależnieniom? Warto w koalicji

Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, fot. Katarzyna Mejna (LIS)
Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, które odbyło się 10 maja w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym pozwoliło zapoznać się z wynikami prac w zakresie wsparcia osób z problemami uzależnienia, w tym dzieci i młodzieży. Odbyło się również szkolenie z cyberprzemocy oraz wpływu gier wideo na rozwój młodych ludzi. Ważnym punktem spotkania było przedstawienie wyników ankiety ewaluacyjnej dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020.

- Skończyła nam się część projektów pilotażowych w ramach prac koalicyjnych grup roboczych i mamy możliwość zaprezentowania efektów naszych wspólnych działań. Skorzystamy też ze szkoleń o ciemnej i jasnej stronie internetu. Myślę, że pewną nagrodą dla nas wszystkich będą wyniki ankiety ewaluacyjnej skierowanej do realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pokazują, jak wiele dobrego zostało już wykonane w tym niełatwym obszarze pracy społecznej, jak wiele osób dostrzega sensowność powołania Koalicji i widzi przyszłość działania w ten sposób – przywitała uczestników spotkania Aleksandra Rusak, kierownik Zespołu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

- Z dużą przyjemnością zapoznałam się z wynikami ewaluacji. Pokazują, że warto robić to, co robimy i tak, jak robimy – dodała Mirosława Jezior, dyrektor gdyńskiego MOPS.

Zanim podsumowano ankietę, odbyła się prezentacja wyników prac poszczególnych zespołów w obszarze wsparcia osób z problemem uzależnienia, w tym dzieci i młodzieży. O możliwych formach pomocy opowiedziały Aleksandra Rusak z Zespołu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MOPS oraz Anna Landowska przyjmująca w Klubie Abstynenta „Krokus” osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego. O tym, jak można wspierać osoby z syndromem DDA/DDD wypowiedziała się Katarzyna Wanta reprezentująca wspólnotę Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych. Aleksandra Dymowska z Działu Profilaktyki Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Marta Rejmert-Mozol z Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD opowiedziały o pilotażowym Programie Profilaktycznym „B@dź w relacji” kierowanym do uczniów, nauczycieli oraz rodziców z gdyńskich szkół ponadpodstawowych. Edyta Siniacka-Kubik z Zespołu Pomocy Psychologicznej w MOPS opowiedziała o niezwykle trudnym badaniu na temat współuzależnienia przeprowadzonym wśród gdyńskich dzieci i podzieliła się wnioskiem z niego płynącym: - Większość programów profilaktycznych edukuje dzieci i podnosi świadomość w zakresie negatywnych skutków alkoholu i narkotyków na ich organizmy i na ich życie. Nie ma natomiast tematu, jakie negatywne skutki ma życie w rodzinie z takim problemem i gdzie można się zwracać o pomoc. Sądzę, że warto pomyśleć, tworząc różnego rodzaju programy profilaktyczne, żeby o ten obszar tematyczny je rozszerzyć.

Druga część spotkania zweryfikowała wiedzę koalicjantów w zakresie tego, jak młodzi ludzie funkcjonują w internecie i do czego używają mediów społecznościowych. O negatywnych skutkach niekontrolowanej obecności dzieci w sieci przestrzegał Paweł Brzeziński, dyrektor Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego „Razem”. Natomiast Piotr Prósinowski, pedagog Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, współautor książki „Cyfrowa miłość. Romanse w grach wideo” opowiedział o grach w kontekście edukacyjnym. Po tej prezentacji, można było wrócić do domu z garścią wartościowych tytułów, w które warto zagrać z dziećmi lub użyć jako materiał do dyskusji z młodymi ludźmi o emocjach i trudnych życiowych dylematach.

Zakończeniem spotkania było omówienie wyników ankiety ewaluacyjnej dla realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020, którą przeprowadzono w marcu tego roku. Wynika z niej m.in., że znajomość Programu jest wysoka, a jego założenia i wdrożenie uzyskały pozytywną ocenę. W każdym z poddanych analizie obszarów dominuje przekonanie, że realizacja działań programowych miała duży wpływ na zwiększenie adekwatności wsparcia osób uwikłanych w problem uzależnień. Zdecydowana większość ankietowanych pozytywnie oceniła współpracę w ramach Koalicji. Szczegółowy raport z przeprowadzonego badania będzie dostępny na przełomie czerwca i lipca tego roku.

W skład Koalicji, która spotyka się cyklicznie, wchodzą przedstawiciele gdyńskich instytucji i organizacji pracujących na rzecz mieszkańców borykających się z problemami wynikającymi głównie z uzależnienia członka rodziny. W ramach współpracy instytucji powstała broszura prezentująca podstawowe informacje w zakresie ich działania wraz z ofertą pomocową dla mieszkańców. Zainteresowani mogą przeczytać broszurę tutaj.

Wszystkich mieszkańców Gdyni, którzy potrzebują pomocy w kryzysie psychicznym, mają problem z uzależnieniem swoim lub bliskich albo chcą zaangażować się w pomoc w tym zakresie, zachęcamy do korzystania ze strony gdyniawspiera.pl.
  • Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, fot. Katarzyna Mejna (LIS)
  • Aleksandra Rusak, prowadzi spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, fot. Katarzyna Mejna (LIS)
  • Mirosława Jezior, dyrektor MOPS, na spotkaniu Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, fot. Katarzyna Mejna (LIS)
  • Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, fot. Katarzyna Mejna (LIS)
  • Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, fot. Katarzyna Mejna (LIS)