Społeczeństwo

Kryzys psychiczny może zdarzyć się każdemu z nas

Obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie //mat. Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie //mat. Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego

14.09.2021 r.

Trwają obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, które są częścią pomorskiej kampanii społecznej pod hasłem „Odmień swoją głowę”. Ta trójmiejska impreza odbywa się cyklicznie i jest organizowana przez Pomorską Koalicję na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Gdynia również aktywnie włącza się w obchody i zaprasza na szereg wydarzeń.

Metafora „odmienionej głowy” symbolizuje postawę zrozumienia i tolerancji wobec osób chorujących psychicznie, która opiera się na rzetelnej wiedzy i sprzyja budowaniu otwartej postawy w codziennym życiu. Zwykle boimy się tego, co obce i nieznane. Dlatego kluczowe staje się zrozumienie, że osoby doświadczające kryzysów psychocznych to ludzie tacy sami jak my, a zagrożenie to może dotyczyć każdego.

– Gdynia po raz kolejny aktywnie włącza się w Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Wszystko po to, aby zwiększyć poziom wiedzy naszych mieszkańców i wrażliwość społeczną. Chodzi też o to, aby osoby i rodziny doświadczające kryzysów dowiedziały się, gdzie mogą szukać pomocy, zwłaszcza teraz, w trudnych czasach pandemii – poinformował Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – W Gdyni staramy się sukcesywnie wzbogacać ofertę wsparcia. Działa m.in. powołane w zeszłym roku Centrum Samopomocy, w ramach którego funkcjonuje m.in. Klub 1,2,3. Są też zajęcia w ogrodzie „Bez pośpiechu”. W Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni wsparciem służą doradcy zawodowi. Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pomocy doradcy osobistego oraz z zajęć klubu samopomocy. 
  
Już dziś w ramach obchodów w Muzeum Emigracji rozpoczęło się V Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego, podczas którego są prezentowane dobre praktyki w realizacji działań samopomocowych i usług społecznych na rzecz osób chorujących psychicznie i społeczności lokalnych. Ponadto Klub 1,2,3 w Gdyni przy ul. Warszawskiej 42 zaprasza na „Artystyczne Popołudnie”, podczas którego odbędą się m.in. warsztaty, spotkania i konsultacje.

15 września odbędzie się drugi dzień Pomorskiego Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego. Będzie on przeznaczony na zajęcia warsztatowe. Oprócz tego ogród „Bez pośpiechu” przy ul. Barnadowskiej 15A, działający w ramach Centrum Samopomocy w Gdyni, zaprasza o godz. 17.00 na spotkanie „Jak rozumieć kryzys psychiczny w relacji dziecko – rodzic”.

W czwartek, 16 września Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 14/2 zaprasza na „Minigiełdę pracy”. Od godz. 10.00 do godz. 14.00 wszyscy chętni będą mogli skorzystać z konsultacji z doradcami osób niepełnosprawnych oraz konsultacji dotyczących Asystenta Osobistego Osób Niepełnosprawnych. W tym samym miejscu, ale między godz. 14.00 a 17.00 Klub samopomocy zaprasza na spotkanie integracyjne połączone z warsztatami ogrodniczymi, artystycznymi i rekrutacją do grup wsparcia.  

– Dla osób doświadczających kryzysów psychicznych ważna jest codzienna aktywność. Oprócz ofert pracy, spotkań z pracodawcami i przedstawicielami innych instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z formą pomocy taką jak Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. To osoba, która współtowarzyszy w wykonywaniu codziennych czynności, może pomóc np. w dojeździe z pracy do domu czy wyjściu do kina. W tym roku 48 gdynian z niepełnosprawnościami skorzystało z takiej oferty wsparcia – mówi Aleksandra Pakólska, kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS w Gdyni.

Z kolei piątek, 17 września w całości zaplanowano w Centrum Samopomocy w Gdyni – w ogrodzie „Bez pośpiechu”, przy ul. Bernadowskiej 15 A odbędą się warsztaty zielarsko – ogrodnicze, warsztaty z mindfulness „Jak radzić sobie z kryzysem psychicznym?” odbędzie się również m.in. otwarcie wystawy plenerowej, nie zabraknie poezji i muzyki oraz spotkania integracyjnego Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. 

– Badania pokazują, że co trzeci z nas doświadczał, doświadcza lub będzie doświadczał kryzysu psychicznego, dlatego chcemy o tym rozmawiać i stwarzamy właśnie pole do rozmowy – poinformował Piotr Harhaj, dyrektor Centrum Samopomocy w Gdyni. - Rozmawiamy pod hasłem "Nowa kultura pomagania" i staramy się zwracać szczególną uwagę na rozwój psychiatrii środowiskowej, wzmacniać głos asystentów zdrowienia, osób z doświadczaniem kryzysu psychicznego, które wspierają innych chorujących. Kilkanaście lat temu sytuacja była zupełnie inna -  Dom Pomocy Społecznej i Szpital Psychiatryczny były azylem, a dla wielu życiowym wyrokiem. Dzisiaj mamy Zespoły Leczenia Środowiskowego, usługi asystenckie, kluby i domy środowiskowe. Jako ludzie mamy większą tolerancję na inność. W tym wymiarze udało się wiele zdziałać.

Szczegółowy program Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie znajduje się na portalu informacyjno-edukacyjnym www.otwartebramy.org oraz na stronach: www.odmienswojaglowe.orghttps://centrumsamopomocy.pl/, a także w mediach społecznościowych.