Społeczeństwo

Laury dla ambasadorów i ambasadorek kampanii „Biała Wstążka”

Ambasadorzy i Ambasadorki kampanii

Ambasadorzy i Ambasadorki kampanii "Biała Wstążka" 2019

11.12.2019 r.

Zakończyła się 11. edycja kampanii „Biała Wstążka” mająca na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Od 25 listopada do 10 grudnia w Gdyni odbyło się szereg wydarzeń propagujących jej idee oraz wiedzę i umiejętności praktyczne. Finałem akcji była konferencja „Po 11. – nie bij”, na której wręczono statuetki 14. ambasadorom i ambasadorkom tegorocznej edycji „Białej Wstążki”.
 
„Biała Wstążka” to największa na świecie – z udziałem aż 60 krajów – kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Stworzona przez mężczyzn, do nich jest przede wszystkim skierowana. Ma rozpocząć dyskusję na temat przemocy wobec kobiet oraz wspierać przedsięwzięcia na rzecz jej przeciwdziałania. W Gdyni odbywa się od 2009 roku. Do tej pory rozdano tysiące białych wstążeczek – symboli kampanii, ulotek i plakatów informujących zarówno o ideach kampanii, jak i o tym gdzie osoby uwikłane w przemoc mogą znaleźć pomoc.
 
Głównymi organizatorami edycji 2019 były Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni oraz X Liceum Ogólnokształcące. Aktywnie włączyli się także: Stowarzyszenie „OVUM”, Laboratorium Innowacji Społecznych, klub bokserski „Bombardier”, CH Riviera, Zespół Placówek Specjalistycznych, Klub 3. Flotylli Okrętów, Komenda Miejska Policji, Uniwersytet Gdański oraz Wydział Żandarmerii Wojskowej w Gdyni. Od pierwszej edycji swoim patronatem obejmuje ją Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni.
 
Finałowym wydarzeniem tegorocznej edycji była konferencja „Po 11. – nie bij”, która odbyła się 10 grudnia w Klubie 3. Flotylli Okrętów w Gdyni Oksywiu.
 
– To, że państwo tu dzisiaj tak licznie jesteście pokazuje siłę koalicji, którą udało się w Gdyni zbudować. Razem przeciw przemocy działają różne instytucje – samorządowe, niesamorządowe, organizacje pozarządowe, szkoły. To naprawdę ogromny potencjał – i trzeba powiedzieć – wcale nie taki oczywisty. Nie we wszystkich miastach tak to sprawnie działa. Właśnie za tę międzyinstytucjonalną współpracę i za to, że wciąż dołączają do niej nowi koalicjanci, chciałbym państwu podziękować. – powitał uczestników konferencji Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
 
Wysłuchano dwóch wykładów – „Dlaczego chłopcy i mężczyźni też korzystają z równości płci” dr hab. Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz „Mam godność – chcę zmiany”, który wygłosiła podinsp. Ewa Żeromska, naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego z Komisariatu Policji Gdynia-Chylonia. Konferencję współtworzyli uczniowie X LO, którzy podsumowali swoje działania w ramach kampanii oraz uświetnili uroczystość występami muzycznymi.
 
Współprowadząca konferencję – Hanna Żółkoś-Margońska – podsumowała IV posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i tym samym pożegnała się ze współpracownikami, ponieważ jej kadencja jako przewodniczącej Zespołu dobiegła końca. Otrzymała specjalną statuetkę od dyrekcji MOPS oraz owacje od wszystkich uczestników konferencji.
 
– Jesteśmy takim przedgraniczem, które bardzo mocno dba o to, żeby coś zobaczyć i zgłosić albo, żeby do czegoś nie dopuszczać, żeby się nie działo strasznie. Trudna jest to praca, ponieważ kontaktujemy się z ludźmi w ich bardzo osobistych sprawach. Czasami mają tak głęboko wpojone przekonania lub stereotypy, że trudno jest nawiązać nić porozumienia i rozpocząć współpracę, polegającą na tym, żeby te osoby odzyskały perspektywę i ustaliły same, co mogą w swoim życiu zmienić. Jako instytucje pomocowe możem tylko być obok i słuchać uważnie. Bardzo precyzyjnie dobierać możliwości oferty pomocowej, jaką mamy, ale to ta konkretna osoba musi chcieć z niej skorzystać. – podkreślała Hanna Żółkoś-Margońska, Kierownik Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w MOPS Gdynia.
 
Statuetki Ambasadorów i Ambasadorek kampanii „Biała Wstążka” 2019 otrzymali przedstawiciele i przedstawicielki instytucji pomocowych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w naszym mieście, m.in. z MOPSu, policji, ratownictwa medycznego, żandarmerii wojskowej. To wyróżnienia za aktywne promowanie idei kampanii w życiu zawodowym i prywatnym. Nagrody powędrowały do: Jarosława Józefczyka, Piotra Nawrota, Sławomira Pachury, Katarzyny Kalinowskiej, Piotra Rygielskiego, Joanny Michniewicz, Damiana Migot-Paczyńskiego, Anny Rożek-Plichty, Marty Nykiel, Justyny Klemby, Agnieszki Szenk, Katarzyny Domagały, Urszuli Doppke i Magdaleny Grabińskiej.
 
Szukasz pomocy? Wejdź na gdyniawspiera.pl
 
Więcej o kampanii Biała Wstążka: bialawstazkagdynia.pl
 • Konferencja „Po 11. – nie bij” | 10.12.2019 | fot. Aleksander Trafas
 • Konferencja „Po 11. – nie bij” | 10.12.2019 | fot. Aleksander Trafas
 • Konferencja „Po 11. – nie bij” | 10.12.2019 | fot. Aleksander Trafas
 • Konferencja „Po 11. – nie bij” | 10.12.2019 | fot. Aleksander Trafas
 • Konferencja „Po 11. – nie bij” | 10.12.2019 | fot. Aleksander Trafas
 • Konferencja „Po 11. – nie bij” | 10.12.2019 | fot. Aleksander Trafas
 • Konferencja „Po 11. – nie bij” | 10.12.2019 | fot. Aleksander Trafas
 • Konferencja „Po 11. – nie bij” | 10.12.2019 | fot. Aleksander Trafas
 • Konferencja „Po 11. – nie bij” | 10.12.2019 | fot. Aleksander Trafas
 • Konferencja „Po 11. – nie bij” | 10.12.2019 | fot. Aleksander Trafas
 • Konferencja „Po 11. – nie bij” | 10.12.2019 | fot. Aleksander Trafas
 • Konferencja „Po 11. – nie bij” | 10.12.2019 | fot. Aleksander Trafas
 • Konferencja „Po 11. – nie bij” | 10.12.2019 | fot. Aleksander Trafas
 • Konferencja „Po 11. – nie bij” | 10.12.2019 | fot. Aleksander Trafas