Społeczeństwo

Na wieczną wachtę odszedł admirał floty Ryszard Łukasik

Czarno-białe zdjęcie admirała floty Ryszarda Łukasika. // fot. Marynarka Wojenna RP

Na wieczną wachtę odszedł admirał floty Ryszard Łukasik. // fot. Marynarka Wojenna RP

27.05.2021 r.

Na wieczną wachtę odszedł admirał floty Ryszard Łukasik, dowódca Marynarki Wojennej RP w latach 1996-2003, były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i pełniący obowiązki szefa BBN, a także profesor wizytujący w Akademii Marynarki Wojennej. Był wielokrotnie honorowany najwyższymi odznaczeniami wojskowymi i państwowymi. Miał 75 lat.


Odszedł wybitny oficer, niezwykle charyzmatyczny wychowawca wielu pokoleń marynarzy, zawsze służący pomocą oraz swoją wiedzą i doświadczeniem. Dowodził Marynarką Wojenną w kluczowym dla jej powojennej historii okresie - od 1996 do 2003 roku. Te lata to dla polskich sił morskich czas dostosowywania do standardów NATO, przebudowa i modernizacja floty, wejście do służby nowych okrętów, samolotów i śmigłowców, restrukturyzacja, a przede wszystkim członkostwo naszego państwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i rosnąca rola sił morskich w systemie obronnym państw NATO. Admirał floty Ryszard Łukasik konsekwentnie realizował wszystkie cele rozwoju polskiej floty na miarę sił morskich XXI wieku. Współtworzył krajowy system poszukiwania i ratowania życia na morzu. Jako przewodniczący Rady SAR inicjował i stymulował działania w celu zwiększenia efektywności prowadzenia akcji ratowniczych. Był inicjatorem założenia fundacji „O Dach dla Historii Marynarki Wojennej” i budowy Muzeum Marynarki Wojennej. Zarówno jako dowódca Marynarki Wojennej, jak i zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz pełniący obowiązki szefa BBN był orędownikiem promowania idei Polski Morskiej z Marynarką Wojenną zawsze gotową do wykonywania zadań na rzecz polskiej racji stanu.

Admirał floty Ryszard Łukasik urodził się 15 października 1946 roku w Laskowicach-Jelczu. W 1964 roku wstąpił do służby wojskowej jako kandydat na oficera Marynarki Wojennej. Po promocji na stopień podporucznika marynarki w 1968 roku rozpoczął służbę w zespole okrętów torpedowych, a następnie rakietowych. Pełnił kolejno obowiązki zastępcy dowódcy i dowódcy okrętu. Zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk w sztabie Marynarki Wojennej RP oraz zespołach okrętów. Działał między innymi w Oddziale Operacyjnym Sztabu Marynarki Wojennej. Był też szefem sztabu, a następnie dowódcą Dywizjonu Okrętów Rakietowych oraz zastępcą dowódcy Flotylli ds. szkolenia.

Od 28 lutego 1996 roku do 30 września 2003 roku był dowódcą Marynarki Wojennej. W styczniu 2002 roku otrzymał nominację na stopień admirała floty. W 2003 roku objął funkcję członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego i piastował ją do 2005 roku. W latach 2004-2006 pracował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, kolejno jako zastępca szefa BBN oraz pełniący obowiązki szefa BBN. Zawodową służbę wojskową zakończył w połowie 2006 roku i przeszedł w stan spoczynku.

To niezwykle smutny czas dla marynarzy… Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że na wieczną wachtę odszedł admirał...

Opublikowany przez Marynarka Wojenna RP Środa, 26 maja 2021

Msza święta żałobna odprawiona zostanie 9 czerwca o godz. 12.00 w Kościele Garnizonowym MW (ul. Śmidowicza 47) na Oksywiu. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu Marynarki Wojennej o godz. 13.30.

Źródło: Marynarka Wojenna RP