Społeczeństwo

Nie żyje Jerzy Biedrzycki

Radny I i II kadencji gdyńskiego samorządu, dr Jerzy Biedrzycki

Jerzy Biedrzycki, radny I i II kadencji Rady Miasta Gdyni w latach 1990-1998

02.11.2022 r.

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. 29 października po ciężkiej chorobie zmarł dr Jerzy Biedrzycki. To postać zasłużona dla naszego miasta. Był pierwszym po wojnie demokratycznie wybranym przewodniczącym Rady Miasta Gdyni. Funkcję tę pełnił w latach 1990-1991. Od 1990 do 1998 roku był członkiem Komisji Morskiej i radnym miasta.

Urodzony w 1931 r. w Krakowie, przeprowadził się wraz z rodzicami do Gdyni w 1934 r., z której - po wybuchu II wojny światowej - rodzina została wysiedlona. Maturę zdał w 1950 r. w Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim. Rok później rozpoczął studia na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej. W 1952 r. został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Zarzucono mu „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości”, w efekcie czego skazano go na 20 miesięcy obozu pracy. Odmówiono mu powrotu na studia i skierowano do służby wojskowej, którą odbywał w latach 1954-1956 w Batalionie Pracy Wojskowego Korpusu Górniczego. Przerwaną na Politechnice naukę ukończył w 1960 r. Następnie pracował w Zakładzie Chemii Fizycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (późniejszy Uniwersytet Gdański). Tam doktoryzował się i pracował aż do 1996 r., kiedy przeszedł na emeryturę.

Od 1989 do 1990 r. Jerzy Biedrzycki był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UG. Należał także do Towarzystwa Miłośników Gdyni. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Zapisał się również na kartach gdyńskiego samorządu. W latach 1990-1994 był radnym Gdyni (w I kadencji z listy KO „Solidarność”). W latach 1994-1998 kontynuował swoja misję (w II kadencji kandydował z listy Porozumienia Samorządność – Unii Wolności). W obu kadencjach reprezentował okręg Działki Leśne – Grabówek – Leszczynki. Był pierwszym po II wojnie światowej demokratycznie wybranym Przewodniczącym Rady Miasta w latach 1990-1991. Podczas II kadencji w gdyńskim samorządzie przewodniczył pracom Komisji Morskiej. W latach 1998-2002 był jej członkiem już spoza Rady. Brał również udział w pracach Komisji Gospodarki Komunalnej.
 
Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek, 4 listopada o godz. 11.30 w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Gdyni przy ul. Tatrzańskiej 35. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12.30 na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.