Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
Społeczeństwo

O miejscach otwartych rozmawiamy online

Konferencja

Konferencja "Miejsca otwarte" odbywa się online //mat. prasowe

19.11.2020 r.

Do czwartku potrwa konferencja „Miejsca Otwarte. Rozmowy online o przestrzeniach sąsiedzkich”. To już czwarta edycja ogólnopolskiego wydarzenia poświęconego kierunkom rozwoju miejsc współpracujących z lokalną społecznością, realizowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Partnerem wspierającym tegoroczne wydarzenie jest Laboratorium Innowacji Społecznych.


Miejsca otwarte to inaczej miejsca, które współpracują ze społecznością lokalną, takie, gdzie łatwo wejść, zgłosić swoją inicjatywę i po prostu działać. W Gdyni pierwszą przestrzenią, której główną misją było wspieranie oddolnych inicjatyw młodzieży i pomoc w realizacji ich pomysłów, było Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu Wymiennikownia. Niedawno obchodziło ono 6. urodziny. W wyniku ogromnego zainteresowania, jakim cieszyła się Wymiennikownia, oraz w wyniku analiz potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców m.in. podczas prac nad gdyńskim programem rewitalizacji, zrodził się pomysł, by podobne miejsca stworzyć w dzielnicach. Tak powstały Przystanie. To miejsca do których można przyjść, zorganizować własne zajęcia, spotkać się z sąsiadami i podjąć sąsiedzkie inicjatywy.

Celem konferencji jest zebranie i wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych miejsc (m.in. domów kultury, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej, urzędów czy organizacji pozarządowych), które otworzyły się na potrzeby mieszkańców. W tym roku temat przewodni dotyczy roli miejsc otwartych w budowaniu wspólnoty w trudnym czasie pandemii, a także tego, jaką rolę mogą one odegrać w obliczu nowych zasad współżycia społecznego, w jakich będziemy funkcjonować w najbliższym czasie.

To wyzwanie przed którym stanęły także gdyńskie Przystanie.
- Do tej pory istotą Przystani było osobiste spotkanie; w czasach normalnego funkcjonowania były to przestrzenie do podejmowania sąsiedzkich inicjatyw, spotkań, rozwoju pasji. W czasach społecznego dystansu stanęliśmy przed wyzwaniem, jak przewartościować działalność domów sąsiedzkich. Poczucie przynależności mieszkańców Gdyni do lokalnych wspólnot traktujemy priorytetowo, dlatego wciąż dokładamy wszelkich starań, by zapewniać szereg atrakcji i aktywności w nowej formule, na miarę sytuacji epidemicznej. Udział w Miejscach Otwartych pozwala dzielić się naszymi wypracowanymi rozwiązaniami, ale także inspirować się doświadczeniami innych, by wciąż się udoskonalać – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.


 
- Ostatni rok udowodnił, że przestrzenie sąsiedzkie nie są miejscami wyabstrahowanymi z rzeczywistości społecznej, że nie wystarczy mieć programu, pomysłu i realizować go niezależnie od okoliczności. Doświadczenie pandemii postawiło bardzo ważne pytania o dalszy kierunek rozwoju domów sąsiedzkich i kierunku, w jakim wspierać wspólnoty lokalne w samostanowieniu i samoorganizacji - mówiła podczas otwierającej konferencję debaty Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Czas pandemiczny określił ogromną wartość relacji i wspólnoty i uzmysłowił nam, jak daleko rezonują domy sąsiedzkie, jak ważnymi są miejscami dla mieszkańców i jak istotną rolę odgrywają na mapie miasta. Oczywiście wciąż zastanawiamy się, jak budować i udoskonalać różnego rodzaju formy i narzędzia, aby ten absolutnie oddolny potencjał, te możliwości, które są w ludziach wspierać. Nasi animatorzy testują formułę, jak najskuteczniej wspierać rozwój innowacji zgłaszanych przez samych mieszkańców. Ciekawym przykładem są innowacje „Eko-krawców”, podczas których mieszkańcy wspierają działania ekologiczne, szyjąc woreczki na warzywa i owoce, które następnie zostaną przekazane do gdyńskich Sklepów Społecznych. Rozwijamy także fundusz sąsiedzki, do którego, na obszarach rewitalizacji, mieszkańcy zgłaszają inicjatywy i sami je realizują.

W czwartek, 19 listopada podczas sesji „Siła miejsc i ludzi – inspiracja na trudne czasy (hyde park)” Joanna Pytel z Laboratorium Innowacji Społecznych przybliżała temat „Funduszu Sąsiedzkiego Gdynia OdNowa”.

- Pandemia pokazała jak ważne jest sąsiedzkie wsparcie i solidarna lokalna społeczność. „Fundusz Sąsiedzki Gdynia OdNowa” wspiera budowanie pozytywnych relacji, stwarza okazję do poznania swoich sąsiadów przez wspólne działanie, ale daje także możliwość zmiany na lepsze swojego najbliższego otoczenia – zauważyła Joanna Pytel.
 
Wydarzenie skierowane jest w szczególności do przedstawicielek i przedstawicieli samorządów, instytucji kultury i instytucji społecznych oraz organizacji pozarządowych z całej Polski, ale wszystkie osoby zainteresowane tematem przestrzeni spotkań sąsiedzkich z pewnością także się nie zawiodą. Miejsca Otwarte to świetna okazja do zapoznania się z działalnością ośrodków współpracujących ze społecznością lokalną, a także możliwość przyjrzenia się kierunkom ich rozwoju, zaznajomienie się z dobrymi praktykami z Polski i ze świata, czy zainspirowanie się do działania.

Organizatorzy przygotowali sześć sesji tematycznych, podczas których nie brakuje inspiracji i pomysłów, ale także rozmów na temat roli miejsc otwartych w budowaniu wspólnoty w sytuacji utrudnionego kontaktu fizycznego i czasu izolacji. Wszystkie sesje są dostępne na fanpage’u Miejsc Otwartych, a także transmitowane za pośrednictwem fanpage’a Laboratorium Innowacji Społecznych.

Konferencja potrwa do 19 listopada i zakończy się kawą z organizatorami – oczywiście w formule online. Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (organizator), Wolskie Centrum Kultury (współorganizator) i Laboratorium Innowacji Społecznych (partner) postawili na luźne spotkanie, aby podsumować tegoroczną edycję i stworzyć przestrzeń do swobodnej rozmowy o miejscach otwartych. Laboratorium Innowacji Społecznych będzie reprezentowała podczas niego Martyna Winnicka – kierownik Działu Przestrzeni Społecznych wraz z animatorkami: Joanną Pytel z Przystani Śmidowicza oraz Jolantą Urbańską z Przystani Opata Hackiego.
  • Wymiennikownia - miejsce tworzone przez młodzież dla młodzieży // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
  • Sieć sąsiedzkich Przystani rozwijana jest w Gdyni od 2018 r. // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
  • Konferencja "Miejsca otwarte" odbywa się on line //mat. prasowe