Społeczeństwo

Odmień swoją głowę i weź udział w Dniach Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

Odmień swoją głowę

Odmień swoją głowę

05.09.2019 r.

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego zaprasza na obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie w dniach 15-20 września. W Gdańsku, Sopocie i Gdyni odbędzie się szereg wydarzeń zwracających uwagę na problematykę kryzysów psychicznych i potrzebę włączania osób chorujących w życie społeczności lokalnych. Konferencja, warsztaty, wykłady, konkursy, a nawet giełda pracy, to tyko kilka z propozycji programowych.

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie są wydarzeniem informacyjno-edukacyjnym, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie chorób psychicznych, w szczególności schizofrenii. Przybliżają także problematykę związaną z sytuacją osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. Są częścią kampanii społecznej pt. „Odmień swoją głowę”.

- Metafora „odmienionej głowy” symbolizuje postawę zrozumienia i tolerancji wobec osób chorujących psychicznie opartą na rzetelnej wiedzy. Walczymy ze stereotypami i upowszechniamy dobre praktyki w zakresie skutecznych form pomocy osobom chorującym. Program Dni Solidarności przygotowano tak, by mogły z niego skorzystać nie tylko osoby zawodowo związane z obszarem zdrowia psychicznego, ale też wszyscy zainteresowani mieszkańcy Trójmiasta. – zaprasza Piotr Harhaj, Kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS w Gdyni.

Dni Solidarności rozpoczną się 15 września na Skwerze Kuracyjnym przy Sopockim MOLO, gdzie m.in. będzie funkcjonować Trójmiejski Punkt Informacyjny z ofertami wsparcia dla osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. O godz. 13.00 organizatorzy zapraszają do przejścia przez symboliczne Drzwi Tolerancji. Ważnym punktem obchodów jest konferencja „Otworzyć Bramy Tolerancji – jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie”, która odbędzie się 16 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Gdynia zaprasza na warsztaty towarzyszące konferencji – 17 września w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz tego samego dnia do Klubu 123 przy ul. Warszawskiej na warsztaty rękodzielnicze. 19 września, w Bibliotece Śródmieście odbędzie się warsztat edukacyjny na temat depresji, a w Muzeum Emigracji – rozstrzygnięcie konkursu artystycznego w ramach kampanii d)presja – Akademia Choroby Prawdziwej. Centrum Integracji Społecznej przy ul. Energetyków zaprasza 20 września osoby pracujące w obszarze pomocowym na warsztat pt. „Język w kontakcie, czyli jak mówić, żeby pomagać?” podnoszący umiejętności pracy z osobami doświadczającymi dyskryminacji.

Szczegółowy program oraz informacje o zapisach można znaleźć na stronie www.otwartebramy.org.

- Jak co roku wyrażamy nadzieję, że wspólny wysiłek podejmowany przez pomorskie organizacje i instytucje zrzeszone w Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, przyczynia się do poprawy sytuacji osób chorujących psychicznie i ich rodzin, promocji psychiatrii środowiskowej i zdrowia psychicznego. – dodaje Piotr Harhaj.