Społeczeństwo

Odpoczynek dla opiekunów dzięki wsparciu GOW

Rehabilitantka i podopieczna GOW/ fot. archiwum MOPS

Rehabilitantka i podopieczna GOW/ fot. archiwum MOPS

21.05.2022 r.

W ramach programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi sprawują m.in. Gdyńskie Ośrodki Wsparcia. Całodobowe wsparcie wytchnieniowe obejmuje 14-dniowy, bezpłatny pobyt w placówkach znajdujących się na terenie miasta.

Opieka wytchnieniowa może być realizowana w miejscu zamieszkania, jeśli nie jest konieczna przez całą dobę, a także w Gdyńskich Ośrodkach Wsparcia. W drugim wariancie wsparcie obejmuje m.in. opiekę i pielęgnację całodobową, pomoc w podstawowych czynnościach dnia codziennego oraz terapię zajęciową.

Zajęcia terapii zajęciowej w GOW

Przed zakwalifikowaniem pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, a także sporządza dokumentację obejmującą wniosek o przyznanie pomocy, aktualne badania lekarskie oraz kartę zgłoszenia do programu. W celu uzyskania informacji należy zgłosić się do odpowiedniego do miejsca zamieszkania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej.                  

Wsparcie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 może zostać udzielone osobie, która na stałe zamieszkuje z osobą niepełnosprawną w Gdyni. Podopieczny, który może zostać objęty programem, musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, a także wymagać całodobowej opieki.
Gdynia wspiera opiekunów osób zależnych w codziennych obowiązkach. W ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 do zlokalizowanych na terenie miasta ośrodków wsparcia przyjętych może zostać dziesięć osób, które objęte zostaną kompleksową, całodobową pomocą, co pozwoli opiekunom na chwilę oddechu – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Poza wymienionymi usługami, w Gdyńskich Ośrodkach Wsparcia ważnymi aspektami są usprawnianie, rehabilitacja oraz animacja i reintegracja. Placówki zlokalizowane są przy ul. Chwarznieńskiej 93 oraz przy ul. Bosmańskiej 32 A.

GOW przy ul. Chwarznieńskiej
Opieka nad niepełnosprawnymi, wymagającymi całodobowego wsparcia osobami  jest bardzo obciążająca osobę, która to wsparcie zapewnia. Większość z nas, osób pracujących po kilka godzin dziennie, ma zapewniony w ciągu roku urlop wypoczynkowy. Osoby sprawujące całodobową opiekę nad swoimi zależnymi członkami rodziny często nie mają możliwości realnego oderwania się od codziennych obowiązków.  Program „Opieka wytchnieniowa” umożliwia opiekunom odpoczynek, złapanie oddechu, bądź po prostu zajęcie się swoimi sprawami. Gdyńskie Ośrodki Wsparcia są ośrodkami, w których pracują osoby pełne pasji i oddania dla swoich podopiecznych, kierowane tam osoby mogą liczyć na opiekę na wysokim poziomie, a rodziny tych osób mogą ze spokojem ducha oddać się przez te 14 dni prawdziwemu wytchnieniu – mówi Magdalena Bach, kierownik Centrum Wsparcia Seniorów.