Przed nami Enea Ironman Gdynia - sprawdź zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej (05-07.08.2022) Przed nami Enea Ironman Gdynia - sprawdź zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej (05-07.08.2022)
Społeczeństwo

Podziel się niezastąpionym darem – krwią

Do oddawania krwi zachęca wiceprezydent Gdyni Michał Guć. Źródło: www.facebook.com/michalgucoficjalny

Do oddawania krwi zachęca wiceprezydent Gdyni Michał Guć. Źródło: www.facebook.com/michalgucoficjalny

14.06.2022 r.

Dziś przypada święto, które mogliby obchodzić prawie wszyscy – Światowy Dzień Krwiodawcy. Aby było to i Twoje święto, wystarczy odrobina dobrych chęci i empatii. Do podzielenia się niezastąpionym darem zachęca wiceprezydent Gdyni Michał Guć.

Dzień dawców krwi został ustanowiony 14 czerwca 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) przy wsparciu Międzynarodowej Federacji Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowego Towarzystwa Transfuzjologicznego. Święto przypada w urodziny Karla Landsteineraaustriackiego lekarza, który w 1901 roku odkrył grupy krwi. Odkrycie te było przełomem w medycynie, gdyż umożliwiło z czasem znaczne zwiększenie transfuzji krwi, dlatego Landsteiner za swe odkrycie otrzymał w 1930 roku nagrodę Nobla.

Światowy Dzień Krwiodawcy został zainaugurowany przez WHO aby:

  • podnosić świadomość w zakresie potrzeby oddawania krwi i jej składników,
  • podkreślić kluczowy wkład Honorowych Dawców Krwi,
  • wspierać działalność związaną z promocją i edukacją w zakresie honorowego krwiodawstwa.

Tegoroczne ogólnoświatowe obchody Światowego Dnia Krwiodawcy odbywają się pod hasłem „Oddawanie krwi to akt solidarności. Dołącz i ratuj życie". Hasło zostało ustanowione aby zwrócić uwagę na rolę, jaką dobrowolne oddawanie krwi odgrywa w ratowaniu życia i wzmacnianiu solidarności w społecznościach. 

Czyje zatem jest to święto? Każdego kto dobrowolnie i bezpłatnie oddaje krew, która ma kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia służb medycznych w ten życiodajny płyn i jego składniki. Idea ta jest bliska gdyńskim samorządowcom, a jej wielkim orędownikiem jest wiceprezydent Gdyni ds. innowacji Michał Guć.

- To jak ważna i niezastąpiona jest krew uzmysławiać nikomu nie trzeba. Krew jest tak wyjątkowym dobrem, nie da się jej wyprodukować w fabryce, zastąpić czymkolwiek. Oddając krew naprawdę ratujesz komuś życie. Krwi w bankach krwi potrzeba ciągle, zwłaszcza grup rzadkich. Na początku tego roku ogłoszono pierwszy od dawna kryzys krwiodawstwa, krwi brakowało w zasadzie w każdym kraju. Zastanów się proszę czy możesz oddać krew i jeśli tak, to zachęcam do oddania choćby tylko raz. Spróbuj. Zobaczysz jak fantastyczne uczucie Cię ogarnie. Zrobisz coś ważnego, coś potrzebnego, coś na co czeka dorosły, chory, starsza osoba lub dziecko, może nawet ktoś bliski. Twoja krew może naprawdę uratować komuś życie. Świadomość tego faktu mnie osobiście bardzo motywuje i oddaję krew kiedy tylko mogę, do czego wszystkich zachęcam. Organizm bardzo szybko poradzi sobie z wyprodukowaniem nowej. No i będzie można, tak jak ja, świętować jeszcze jedno święto w roku - Światowy Dzień Krwiodawcy – mówi Michał Guć.

Krwiodawcy jednorazowo oddają 450 ml krwi. Stanowi to niecałe 10% zasobów znajdujących się w organizmie. Część z krwiodawców poradzi sobie z takim ubytkiem niemal niezauważenie, ale niektórzy będą potrzebować po oddaniu krwi odpoczynku. Dlatego dawcom przysługują dwa dodatkowe, pełnopłatne dni urlopu.

O tym jak zostać honorowym dawcą krwi można przeczytać na stronie krwiodawcy.org.

Plakat Światowego Dnia Krwiodawcy