Społeczeństwo

Przed nami LI sesja Rady Miasta Gdyni

Rada Miasta Gdyni podczas lutowej sesji // fot. Magdalena Śliżewska

Rada Miasta Gdyni podczas lutowej sesji // fot. Magdalena Śliżewska

W środę, 22 marca odbędzie się LI sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas obrad pod głosowanie zostaną poddane uchwały dotyczące m.in.: przystąpienia Gdyni do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”, udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gdyni, a także projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu HATAY Metropolitan Municipality  w Turcji.

 
LI sesja Rady Miasta Gdyni rozpocznie się tradycyjnie o godzinie 12.00. Radni spotkają się w sali obrad Urzędu Miasta Gdyni. Posiedzenie będzie transmitowane na żywo na stronie Gdynia.pl oraz portalu eSesja.tv.

Podczas obrad głosowaniu poddane zostaną projekty uchwał m.in. w sprawach:

 • przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”,
 • udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni,
 • określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej statutu,
 • wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu edukacji publicznej dotyczących kształcenia w zakresie teoretycznej nauki zawodu w systemie kursów oraz konsultacji zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni,
 • udzielenia pomocy finansowej miastu HATAY Metropolitan Municipality w Turcji,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2023 rok,
 • zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2023- 2036.
 
Ponadto zostanie przedstawione sprawozdanie z pracy Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii.
 
Pełny porządek obrad można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • ikonaOpublikowano: 21.03.2023 08:21
 • ikona

  Autor: Magdalena Śliżewska (m.slizewska@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 22.03.2023 11:11
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona