Społeczeństwo

Przed nami XLIII sesja Rady Miasta Gdyni

Sala 105 w Urzędzie Miasta Gdyni. Sesja Rady Miasta. Radni siedzą przy stołach, podnoszą ręce głosując. Na ekranie informacje o głosowaniu

Rada Miasta Gdyni podczas kwietniowej sesji // fot. Kamil Złoch/archiwum

21.06.2022 r.

We wtorek, 21 czerwca o godz. 16.00 rozpocznie się XLIII sesja Rady Miasta Gdyni. Będzie podzielona na dwie części. Druga z nich odbędzie się w środę, 22 czerwca o godz. 10.00. Radni tradycyjnie spotkają się w sali obrad Urzędu Miasta Gdyni. W toku obrad odbędzie się m.in. debata nad raportem o stanie gminy 2021 i głosowaniu zostaną poddane uchwały dotyczące sprzedaży wskazanych nieruchomości.

 
XLIII sesja Rady Miasta Gdyni rozpocznie się we wtorek punktualnie o godz. 16.00. Natomiast druga część obrad ruszy po przerwie w środę o godz. 10.00. Sesja będzie transmitowana na żywo. Można ją obejrzeć na stronie Gdynia.pl oraz portalu eSesja.tv.

Podczas sesji odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy 2021 z udziałem mieszkańców oraz głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał m.in. w sprawach:

  • przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2021,
  • zatwierdzenia sprawozdania z wykonania sprawozdania finansowego i budżetu miasta Gdyni w roku 2021,
  • udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2021,
  • ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w gminie miasta Gdyni,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – tzw. Osiedla Meksyk,
  • ustalenia wysokości opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Gdyni,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego.

Ponadto podczas XLIII sesji przedstawione zostaną sprawozdania z pracy Rady Dzielnicy Mały Kack i prac Komisji Rewizyjnej.

Pełen porządek obrad dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.