Społeczeństwo

Trwają uzgodnienia uchwały krajobrazowej

Etapy procedowania projektu Uchwały Krajobrazowej

Etapy procedowania projektu Uchwały Krajobrazowej

22.06.2022 r.

Gdynia stawia kolejny krok w stronę estetyzacji miasta i zwalczania reklamowego chaosu. Projekt Uchwały Krajobrazowej został właśnie przesłany do uzgodnień.
 
Uchwała Krajobrazowa ma na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez wprowadzenie spójnych zasad umieszczania szeroko rozumianych reklam. Dotyczy ona zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
 
– Zakończyliśmy prace nad projektem nowej Uchwały Krajobrazowej. Uwzględniliśmy szereg uwag Wojewody Pomorskiego. Wielokrotnie konsultowano wprowadzane zmiany z Radcami Prawnymi. Zespół pracujący nad projektem spotkał się z Wydziałem Prawnym i Nadzoru Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu dopracowania dokumentu – wyjaśnia wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk. – W porównaniu do poprzedniej Uchwały Krajobrazowej, projekt został zmieniony przede wszystkim w zakresie doprecyzowania regulacji i użytych sformułowań, tak by w sposób prosty i jednoznaczny można było je interpretować. Zasadniczo zmianie nie uległy wytyczne do reklam szyldów i małej architektury oraz ogrodzeń – dodaje.
Gotowy dokument wszedł w dalszy tryb procedowania wskazany w ustawie. Został przesłany  do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.
 
Po uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień projekt zostanie przedłożony do wglądu publicznego. Na tym etapie będzie możliwość zapoznania się z zapisami projektu i złożenia uwag.
 
Według aktualnych założeń gotowy projekt trafi na sesję Rady Miasta jesienią tego roku.