Społeczeństwo

Uroczyste pożegnanie Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Pani Naczelnik Marzenna Umławska (trzecia z lewej) została uroczyście pożegnana po 38 latach pracy w UM // fot. D. Kowalski

Pani Naczelnik Marzenna Umławska (trzecia z lewej) została uroczyście pożegnana po 38 latach pracy w UM // fot. D. Kowalski

31.01.2023 r.

Po ponad 38 latach pracy w Urzędzie Miasta Gdyni na emeryturę odchodzi Pani Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Marzenna Umławska.

Podziękowanie za wkład włożony w pracę dla miasta Pani Naczelnik przyjęła z rąk prezydenta Wojciecha Szczurka.

- To wielki zaszczyt móc osobiście dziękować Pani Marzennie, która w Urzędzie Miasta obecna była przez blisko cztery dekady. Przeszkoliła "armię pracowników", a może co najważniejsze, krzewiła właściwą postawę w codziennym funkcjonowaniu - dziękował prezydent Wojciech Szczurek.
Potwierdzeniem tych słów jest choćby wyróżnienie w konkursie na wzorowego pracownika UM, które Pani Marzenna otrzymała w 1988 roku.

***
Pani Marzenna Umławska podjęła zatrudnienie w Urzędzie Miasta Gdyni 2 listopada 1984 roku na stanowisku inspektora miejskiego w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr. 1 stycznia 1989 awansowała tam na starszego inspektora miejskiego. 1 sierpnia 1990 r. została zatrudniona na stanowisku starszego inspektora w Biurze Urzędu. 28 września 1990 r. została zatrudniona na stanowisku inspektora w Referacie Organizacyjnym. 19 grudnia 1990 r. otrzymała mianowanie na stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich. Na tym stanowisku pozostała aż do 26 stycznia 2023.