Społeczeństwo

W Gdyni mamy 86 powodów, by wesprzeć OPP

grafiak z chłopcem jadącym na fali i 1,5%

Rusza kolejna edycja gdyńskiej kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”

W Gdyni działa aż 86 organizacji pożytku publicznego, które każdego dnia zmieniają to miejsce na lepsze. Rusza kolejna edycja gdyńskiej kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. Akcja ma na celu przekonać jak najwięcej osób do tego, aby przy rozliczeniu podatku PIT przekazały swój 1,5% organizacjom działającym na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców.


Twój 1,5% podatku ma znaczenie
Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.
Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.
Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

86 OPP

Nie każde NGO to OPP

Pamiętajmy, do otrzymania 1,5% naszego podatku dochodowego mają prawo tylko organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz i wyszukiwarka wszystkich uprawnionych znajduje się tutaj, a lista tych, które działają w Gdyni i dla Gdyni publikujemy niżej:
1 KRS 0000007534; 5851377049; Stowarzyszenie „Chrystus dla Narodów – Polska”;
2 KRS 0000008919; 5861125349; In Gremio;
3 KRS 0000010932; 5862066979; „Fundacja Nova”;
4 KRS 0000013695; 5862066790; Amerykańsko-Polskie Stowarzyszenie Oświatowe;
5 KRS 0000015596; 5861713419; Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA-ART;
6 KRS 0000018943; 5862068406; Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni;
7 KRS 0000022913; 5862014391; Fundacja „O Dach dla Historii Marynarki Wojennej RP”;
8 KRS 0000030138; 5861550199; Towarzystwo Przyjaciół „Daru Pomorza” w Gdyni;
9 KRS 0000030276; 5861714910; Towarzystwo Przyjaciół Orłowa;
10 KRS 0000040811; Stowarzyszenie Osób Z Wadą Słuchu „Cisza”;
11 KRS 0000044542; 5861796546; Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca;
12 KRS 0000050294; 5832760600; Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”;
13 KRS 0000053057; 5862011292; Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej;
14 KRS 0000054156; 5861985224; Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich;
15 KRS 0000060055; 5861744236; Towarzystwo Miłośników Gdyni;
16 KRS 0000060775; 9580001155; Fundacja Fundusz Obrony Narodowej;
17 KRS 0000066650; 9581323501; Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej;
18 KRS 0000068821; 5861549865; Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne;
19 KRS 0000077987; 5861072854; Miejski Klub Żeglarski „Arka”;
20 KRS 0000085977; 9570701980; Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności;
21 KRS 0000093655; 5860103972; Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni;
22 KRS 0000095198; 5860103989; Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia;
23 KRS 0000101891; Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia”;
24 KRS 0000106033; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „Pomost”;
25 KRS 0000114618; 5832542754; Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Oddział Pomorski;
26 KRS 0000118999; 9581291876; Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”;
27 KRS 0000129145; 5861051510; Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia;
28 KRS 0000133070; 5860012979; Automobilklub Morski – Klub Obywatelski w Gdyni;
29 KRS 0000136608; 9581322909; Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami”;
30 KRS 0000145034; 9581426721; Fundacja Dogtor;
31 KRS 0000155678; 9581450872; Gdyńskie Stowarzyszenie Paralotniarzy „Glide Club Gdynia”;
32 KRS 0000176762; 5881962829; Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Oddział Gdański;
33 KRS 0000185445; 5862135025; Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”;
34 KRS 0000191557; Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce Dzieciom”;
35 KRS 0000210045; 9581488722; Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych;
36 KRS 0000217093; 9581478882; Stowarzyszenie OVUM;
37 KRS 0000217180; 5862136697; Fundacja Kultury Liberty;
38 KRS 0000229137; 9581486835; Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Guzowate (Polish TSC Association);
39 KRS 0000231822; 5862146626; Fundacja Magis;
40 KRS 0000237599; 5862187660; Fundacja na Rzecz Rozwoju Chirurgii „Viribus Unitis” im. Oskara Jankaua;
41 KRS 0000238997; 5861844251; Gdyńskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom;
42 KRS 0000240329; 5862154577; Stowarzyszenie Rodów Jaworowskich;
43 KRS 0000244740; 5862159758; Fundacja „Pomoc Dla Seniora im. dr Jadwigi Titz-Kosko”;
44 KRS 0000245254; 5862160247; Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech”;
45 KRS 0000255157; Uczniowski Klub Żeglarski „OPTI” CWM;
46 KRS 0000258009; 9581322884; Uczniowski Klub Sportowy „Chwarzno”;
47 KRS 0000262786; 9570953061; Fundacja „Gdyński Most Nadziei”;
48 KRS 0000274604; 9581552302; Fundacja „Burasek”;
49 KRS 0000274840; 5862189506; Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy;
50 KRS 0000295925; 5862225627; „ADAPA” Fundacja na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju;
51 KRS 0000320242; 5862229298; Fundacja Salutaris;
52 KRS 0000330444; 5862238570; Stowarzyszenie „Dlaczego Nie”;
53 KRS 0000341169; 9581624510; Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students' Coalition;
54 KRS 0000343609; 9581624504; Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa;
55 KRS 0000348112; 5862250306; Instytut Aktywizacji Regionów;
56 KRS 0000355014; 5423168620; Polskie Towarzystwo Rakietowe;
57 KRS 0000358021; 9581631792; Fundacja „Zmiany”;
58 KRS 0000367409; 5862261445; Stowarzyszenie „Rowerowa Gdynia”;
59 KRS 0000374172; 5862265029; Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami”;
60 KRS 0000383930; 5862267850; Fundacja Aktywnie i Zdrowo;
61 KRS 0000386051; 9581673804; Stowarzyszenie „Challenge Dance”;
62 KRS 0000387370; 5862268625; Fundacja „Pokonaj Raka”;
63 KRS 0000392300; 5862270964; Instytut Gornhold;
64 KRS 0000413120; Uczniowski Klub Sportowy „Azymut 45” Gdynia;
65 KRS 0000415334; 9581644688; Klub Sportowy „Bombardier” Gdynia;
66 KRS 0000441552; 5862280164; Fundacja Podróże Bez Granic;
67 KRS 0000444708; 9581662077; Fundacja Inicjatyw Twórczych „Fordewind”;
68 KRS 0000463394; 5862291216; Fundacja „Kwiat Pustyni”;
69 KRS 0000472348; 5862284311; Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”;
70 KRS 0000507575; 5862292836; Stowarzyszenie Absolwentów Gdyńskiej Trójki „SAGT”;
71 KRS 0000513588; 5862290814; Stowarzyszenie „Nowoczesny Senior” Gdynia;
72 KRS 0000518797; 9571074924; Fundacja Zbieramy Razem;
73 KRS 0000531843; 5842738571; Trinity Broadcasting Network Polska;
74 KRS 0000545944; 9581668358; Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej „PSAT”;
75 KRS 0000556581; 5842741426; „Sportmovi” Fundacja Wspierania i Rozwoju Aktywności Fizycznej;
76 KRS 0000570261; 9581670007; Stowarzyszenie „Pod Wspólnym Niebem”;
77 KRS 0000574409; 9581670438; Stowarzyszenie „Klub Strzelających Inaczej KSI”;
78 KRS 0000584587;5861713224; Uczniowski Klub Sportowy Galeon;
79 KRS 0000693861; 9581683518; Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni;
80 KRS 0000696825; 5862322974; Leśny Instytut Montessori;
81 KRS 0000721338; 5862328600; Fundacja Niebieski Szlak;
82 KRS 0000761727; 9581697331; Fundacja Stwardnienierozsiane.Info;
83 KRS 0000773181; 9581699040; Fundacja Przytulny Domek;
84 KRS 0000069730; OTOZ Animals Schronisko Ciapkowo;
85 KRS 0000226640; Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Gdyni.

  • ikonaOpublikowano: 16.03.2023 08:40
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 16.03.2023 15:09
  • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona