Społeczeństwo

W Gdyni powstanie kolejny blok komunalny bez barier

Przy ul. Turkusowej na Obłużu powstanie kolejny blok komunalny bez barier //mat. prasowe

Przy ul. Turkusowej na Obłużu powstanie kolejny blok komunalny bez barier //mat. prasowe

26.04.2021 r.

Przy ul. Turkusowej na Obłużu powstanie kolejny blok komunalny bez barier – budowany z myślą o seniorach, osobach z niepełnosprawnościami, o ograniczonej mobilności, potrzebujących wsparcia. Przetarg, który wyłoni jego projektanta, właśnie ogłoszono. Oferty można składać do poniedziałku 10 maja.

Pod koniec marca zakończyła się budowa bloku komunalnego bez barier, stworzonego przez gdyński samorząd przy ul. Dickmana na Oksywiu.

– Ta ważna i potrzebna inwestycja wynika wprost z miejskich polityk społecznych. Kładziemy w nich nacisk na aktywizację, integrację i wsparcie świadczone w warunkach domowych czy jak najbardziej do nich zbliżonych, a nie w instytucji. Komunalny blok bez barier to miejsce, w którym osoby o szczególnych potrzebach, dzięki udogodnieniom, mogą żyć samodzielnie bądź przy wsparciu najbliższych, bez konieczności przeprowadzania się w przypadku pogorszenia stanu zdrowia – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – To także wzmocnienie mieszkaniowego zasobu komunalnego o lokale w pełni dostępne, dlatego kontynuujemy te działania. Właśnie ogłosiliśmy przetarg, który wyłoni projektanta kolejnego gdyńskiego bloku komunalnego bez barier. Powstanie on przy ul. Turkusowej na Obłużu. Znajdzie się w nim ponad 20 mieszkań – w tym mieszkanie chronione.

Szczególne potrzeby przyszłych lokatorów sprawiają, że do projektowania komunalnych bloków bez barier należy podejść w sposób szczególny.

– Mając na uwadze, jaką funkcję takie budynki mają pełnić, sięgamy po rozwiązania ponadstandardowe. Każde z mieszkań musi się łatwo adaptować do potrzeb osoby poruszającej się na wózku. Chodzi np. o montaż uchwytów łazienkowych, przemeblowanie czy wprowadzenie innych drobnych zmian bez konieczności wyburzania ścian. Wszystkie drzwi i przejścia, wszystkie pomieszczenia muszą mieć wymiary pozwalające na swobodne manewrowanie wózkiem. Zapewniamy odpowiednią wysokość schodów, specjalne zamontowanie poręczy, odpowiednią kolorystykę – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Planując budynek przy ul. Dickmana 30, założyliśmy też, że ma sprzyjać powstaniu sąsiedzkiej wspólnoty, zachęcać do odwiedzin osoby mieszkające w okolicy. Podobnie będzie przy ul. Turkusowej.

Łączna powierzchnia działek, na których powstanie nowa inwestycja, to ok. 2700 m kw. Sam budynek ma mieć pięć kondygnacji. Tak jak w przypadku bloku komunalnego przy ul. Dickmana 30 wszystkie mieszkania i wszystkie części wspólne, z których będą korzystać mieszkańcy, będą dostępne dla osób o różnym stopniu sprawności. Mieszkania będą miały balkony lub loggie, a te na parterze – tarasy. Do dyspozycji lokatorów oddane zostanie pomieszczenie wspólne. Jego funkcję, regulamin oraz wyposażenie wspólnie określą mieszkańcy, gdy się wprowadzą.

Blok komunalny przy ulicy Dickmana 30 w Gdyni

Więcej o pierwszym gdyńskim bloku komunalnym bez barier przy ul. Dickmana 30: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/komunalny-blok-bez-barier-juz-jest-gotowy,555936

Gdyńskie bloki komunalne bez barier rozwijają obecne w gdyńskim systemie pomocy społecznej środowiskowe formy wsparcia. Przy ul. Dickmana to placówka opiekuńczo-wychowawcza. Przy ul. Turkusowej powstanie mieszkanie chronione - bezpieczne lokum dla niesamodzielnych osób starszych i miejsce pracy dla trojga opiekunów.

W zasobie komunalnym Gdyni jest dziś 28 mieszkań chronionych i wspieranych dla 94 osób. Są przeznaczone dla gdynian, którzy z powodu np. stanu zdrowia nie mogą żyć samodzielnie, ale w odpowiednich warunkach i przy wsparciu specjalistów nie muszą przeprowadzać się do placówki wsparcia.

– Mieszkanie chronione przy ul. Turkusowej będzie pierwszym, które powstanie w nowo budowanym bloku, a zatem będzie zaprojektowane tak, by jak najlepiej odpowiadało na potrzeby mieszkańców. Dotychczas mieszkania chronione i wspierane tworzone były na bazie już istniejących lokali z zasobów komunalnych lub zakupywanych na ten cel i wymagały odpowiedniej adaptacji oraz wyposażenia – zauważa Katarzyna Stec, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Mieszkania chronione to szczególna forma wsparcia mieszkańców w czynnościach dnia codziennego, ukierunkowanego na rozwijanie i podtrzymanie niezbędnych w życiu umiejętności. Wsparcie jest zawsze indywidualne, dostosowane do potrzeb osoby. Równie istotne jest budowanie relacji i współodpowiedzialności za miejsce zamieszkania, by dla każdego stało się domem, do którego chętnie się wraca po dziennych aktywnościach, na przykład w warsztatach terapii zajęciowej czy Środowiskowym Domu Samopomocy.

Więcej o gdyńskich mieszkaniach chronionych i wspieranych: https://www.gdynia.pl/spoleczenstwo,7580/w-gdynskich-mieszkaniach-chronionych-czuja-sie-dobrze-i-bezpiecznie,545173

Przy budynku urządzony zostanie teren zielony. Projekt powinien zakładać zachowanie i ochronę w trakcie prac rosnących drzew, a jeśli będzie to konieczne – ich przesadzenie. Co więcej, w grę wchodzić mogą: nasadzenia dużych drzew, założenie ogrodów deszczowych, wprowadzenie pnączy na ścianach budynku. Pojawią się siedziska i elementy zachęcające do spotkań, aktywnej rekreacji, realizacji pasji i zacieśnianiu więzi.
 
Szczegóły przetargu, w którym oferty przyjmowane są do poniedziałku 10 maja do godz. 12.00, można znaleźć [TUTAJ].