Społeczeństwo

Wyborczy niezbędnik na wakacje

Przed wyjazdem na wakacje warto zadbać o możliwość głosowania // fot. Karol Stańczak

Przed wyjazdem na wakacje warto zadbać o możliwość głosowania // fot. Karol Stańczak

30.06.2020 r.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się za niecałe dwa tygodnie, 12 lipca. Przypada ona na czas wakacyjnego odpoczynku, dlatego każdy, kto chciałby wziąć udział w głosowaniu, ale w tym czasie planuje zmienić miejsce pobytu, musi złożyć wcześniej stosowny wniosek. Możliwości jest kilka. Osoby, które chciałyby zagłosować korespondencyjnie, a nie zgłosiły tego przed pierwszą turą wyborów, mogą to jeszcze zrobić, ale tylko dzisiaj, 30 czerwca. Nieco więcej czasu pozostało na dopisanie do spisu wyborców lub pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Głosowanie korespondencyjne


Wniosek w sprawie chęci głosowania korespondencyjnego ma prawo złożyć każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 18 lat, będzie głosować w Polsce oraz ma czynne prawo wyborcze.

Uwaga: Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej 12 dni przed II turą głosowania, czyli 30 czerwca. Dotyczy to tylko osób, które nie zrobiły tego wcześniej, czyli przed I turą wyborów.

Zgłoszenia można składać na dwa sposoby. Drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP albo tutaj. Wnioski będą także przyjmowane w Gdynia Arenie przy ul. Kazimierza Górskiego 8.

Stanowisko jest czynne we wtorek, 30 czerwca, między godz. 8.00 a 16.00. Do Gdynia Areny można się dostać wejściem nr 2. Na drzwiach znajduje się odpowiednie oznaczenie. W środku obowiązuje limit osób. Dopiero, kiedy jeden mieszkaniec zostanie obsłużony, na teren obiektu będzie mogł wejść kolejna osoba do danego stanowiska.

Aby złożyć wniosek, należy mieć przy sobie dokument tożsamości oraz formularz zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego. Można go pobrać tutaj. Osoby z niepełnosprawnością powinny również mieć kopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowo osoby z niepełnosprawnościami głosujące w kraju mogą otrzymać:
- do pakietu wyborczego nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille'a;
- pakiet wyborczy do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu.

Osoby, które w dniu wyborów będą przebywać na kwarantannie, mogą zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego do 7 lipca. Jeżeli ktoś znajdzie się na kwarantannie po tym terminie, wówczas ma szansę zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 10 lipca.

Pakiety wyborcze zostaną dostarczone na podany adres. Każdy zawiera: kartę do głosowania z oznaczeniem, które potwierdza jej autentyczność, kopertę na kartę do głosowania, instrukcję, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, kopertę zwrotną, nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a – jeśli zostanie zamówiona w zgłoszeniu.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców


Każdy, kto chce głosować w innym obwodzie w gminie, w której mieszka na stałe lub chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów albo nigdzie nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce zagłosować, musi złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Osoby, które dopisały się do spisu wyborców przed I turą, zostaną automatycznie do niego dołączone również w II turze wyborów. W takim przypadku nie trzeba ponownie składać wniosku.

Wszyscy, którzy chcą dopisać się do tego spisu przed druga turą, mają na to czas do 7 lipca.

Można to zrobić drogą elektroniczną poprzez ePUAP albo klikając tutaj. Jest również opcja złożenia wniosku osobiście – korzystając z wrzutni do dokumentów w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.

Wniosek jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej. Do formularza należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Zaświadczenie o prawie do głosowania


O zaświadczenie o prawie do głosowania może wnioskować wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed lub w dniu wyborów. Dokument ten upoważnia do oddania głosu w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju lub za granicą.

Uwaga: Osoby, które złożyły wniosek przed pierwszą turą, automatycznie otrzymały dwa zaświadczenia. Teraz więc stosowny wniosek powinni złożyć tylko ci, którzy będą potrzebować tego dokumentu 12 lipca. Jeśli w dniu głosowania wyborca zamierza przebywać za granicą, warto pamiętać, żeby sprawdzić, czy w danym kraju można głosować bezpośrednio. Jeśli nie, wtedy najlepiej przed wyjazdem skorzystać z głosowania korespondencyjnego w kraju.

W Gdyni wydawanie zaświadczeń odbywa się wyłącznie w budynku Gdynia Areny przy ul. Kazimierza Górskiego 8, gdzie znajdują się specjalne stanowiska do obsługi mieszkańców. Są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Wystarczy po prostu przyjść, nie trzeba umawiać wcześniej wizyty w tej sprawie.

Zaświadczenie mogą otrzymać osoby wpisane do rejestru lub spisu wyborców miasta Gdyni. Dokument należy odebrać osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę (odpowiedni wniosek jest dostępny tutaj). Aby otrzymać zaświadczenie potrzebny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) oraz pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wnioski są dostępne na miejscu. Można też pobrać formularz ze strony internetowej BIP.

Do Gdynia Areny można się dostać wejściem nr 2. Na drzwiach znajdzie się odpowiednie oznaczenie. Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa do środka będą wpuszczane tylko dwie osoby - do dwóch przygotowanych tam stanowisk. Po załatwieniu sprawy i opuszczeniu budynku zostaną wpuszczeni kolejni chętni.

Zaświadczenia będą wydawane do 10 lipca.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie skreślony z listy wyborców w miejscu zamieszkania, a w dniu głosowania dopisany do spisu w obwodowej komisji wyborczej w miejscu pobytu - po przekazaniu zaświadczenia, dlatego ważne jest, aby dokument zabrać ze sobą.

Jak dotrzeć do Gdynia Areny?Obecnie na ul. Górskiego prowadzone są roboty drogowe i obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje, jak można dotrzeć do Gdynia Areny.

Samochodem

Na wysokości Gdynia Areny komunikacja odbywa się jednym pasem ruchu w kierunku centrum. Nieczynny jest także jeden z wjazdów do Gdyni Areny od strony CH Riviera. 

Jadąc samochodem z centrum, należy poruszać się Drogą Gdyńską, zjechać z niej na ul. Łużycką, a następnie w ul. Sportową i Górskiego. Wjazd pod Gdynię Arenę jest możliwy od strony stadionu rugby.

Rowerem

Przejazd dla rowerzystów jest dostępny wzdłuż ul. Górskiego - tymczasowym ciągiem pieszo-rowerowym lub poprzez parking łączący CH Riviera z Gdynia Areną.

Komunikacją miejską

Od strony Redłowa komunikacja działa bez zmian. Funkcjonuje przystanek (na żądanie) Gdynia Arena.

Z kolei jadąc od strony centrum należy wysiąść na przystanku CH Riviera lub na kolejnym - Łużycka (na żądanie) i dojść do Gdynia Areny pieszo. Z uwagi na wprowadzoną tymczasową organizację ruchu nie funkcjonuje przystanek w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.
Ten rejon obsługują linie 109 i 27.