Sport i zdrowie

Dodatkowe 50 mln złotych na wsparcie pomorskich szpitali

fot. Kamil Złoch

fot. Kamil Złoch

19.03.2020 r.

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o pilnym przesunięciu 50 mln zł ze środków unijnych na wsparcie pomorskich szpitali. Zarezerwował też środki na dalsze działania związane ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa w regionie.

Decyzja została podjęta na posiedzeniu Zarządu 19 marca 2020 r. Środki otrzymają zarówno szpitale samorządu województwa, takie jak np. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy czy szpital w Ustce, ale również rządowy 7. Szpital Marynarki Wojennej, który boryka się z poważnymi brakami. Na obecnym etapie prowadzone są uzgodnienia z poszczególnymi placówkami w zakresie zdiagnozowania potrzeb.

Niezależnie od tego na posiedzeniu Zarząd Województwa Pomorskiego postanowił też zarezerwować kolejne 120 mln zł ze środków unijnych z przeznaczeniem na interwencyjne wsparcie pomorskich przedsiębiorców oraz systemu zdrowia – zależnie od rozwoju sytuacji i pojawiających się potrzeb.

Ponadto, dzięki modyfikacji priorytetów w przeznaczeniu funduszy unijnych w odpowiedzi na obecną sytuację, Zarząd Województwa planuje przeznaczyć ok. 20 mln zł na niwelowanie negatywnych zjawisk związanych z rynkiem pracy oraz ok. 10 mln zł na wsparcie małych i średnich firm w radzeniu sobie z czynnikami ryzyka w miejscu pracy. Chodzi tu w szczególności o ryzyka epidemiczne.

Wykorzystanie środków unijnych do walki z pandemią jest możliwe dzięki decyzji Komisji Europejskiej, która uruchomiła inicjatywę uelastyczniającą procedury związane z wydatkowaniem środków UE, w tym przede wszystkim  ułatwia przesuwanie środków na cele związane z obecnym kryzysem epidemiologicznym.

Zarząd Województwa Pomorskiego zdaje sobie sprawę, że obok wsparcia systemu ochrony zdrowia niezwykle istotna jest w obecnej chwili pilna pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom z naszego regionu.

- Dlatego, oprócz wyżej wymienionych decyzji, zarekomendowaliśmy dziś instytucjom finansowym, z którymi współpracuje Samorząd Województwa, by wprowadziły mechanizm zawieszenia spłaty kapitału i odsetek od już zaciągniętych pożyczek – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Pomorski samorząd przeznaczy też 30 mln zł ze środków własnych na akcję pożyczkową mającą na celu podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw.