Sport i zdrowie

Gdynia może zaszczepić więcej seniorów

Gdynia może zaszczepić więcej seniorów przecwi pneumokokom

Gdynia może zaszczepić więcej seniorów przecwi pneumokokom

29.11.2019 r.

Do końca grudnia w Gdyni realizowany jest program polityki zdrowotnej pn.: „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”. Dzięki poszerzeniu grupy ryzyka z bezpłatnych szczepień może skorzystać większa liczba seniorów!

Z programu mogą skorzystać osoby, które ukończyły 65. rok życia, nie były szczepione przeciw pneumokokom i są zameldowane w Gdyni. Poszerzony został katalog schorzeń, które kwalifikują pacjenta do bezpłatnego szczepienia. Obok przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych są to także:
 • przewlekła choroba serca,
 • przewlekła choroba płuc,
 • cukrzyca,
 • wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • implant ślimakowym,
 • przewlekła choroba wątroby, w tym z marskością, ( także osoby uzależnione od alkoholu, palące papierosy),
 • anatomiczna lub czynnościowa asplenia: sferocytoza i inne hemoglobinopatie,
 • wrodzona i nabyta asplenia;
 • zaburzenia odporności: wrodzone i nabyte niedobory odporności,
 • zakażenie HIV,
 • przewlekła choroba nerek i zespół nerczycowy,
 • białaczka,
 • choroba Hodgkina,
 • uogólniona choroba nowotworowa związana z leczeniem immunosupresyjnym, w tym przewlekła steroidoterapia i radioterapią,
 • szpiczak mnogi.
 - Zachęcam gdyńskich seniorów do skorzystania z bezpłatnych szczepień, które będą realizowane do końca grudnia bieżącego roku. Mieszkańców mających w swoim otoczeniu starsze osoby proszę, by poinformowali je o programie. To tylko jedna wizyta w przychodni, która może przynieść długofalowe korzyści dla zdrowia – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

W Gdyni wykonawcą szczepień jest Clinica Medica Sp. z o.o. Osoby chętne do skorzystania z bezpłatnych szczepień mogą zgłosić się do jednej z dwóch placówek:
 • przy ul. Mireckiego 11, 81-229 Gdynia, tel. +48 58 661 50 55,
 • przy ul. Leona Staniszewskiego 1, 81-603 Gdynia, tel. +48 58 714 11 60.

Szczepienia dla gdynian finansowane są z budżetu Gminy Miasta Gdyni oraz budżetu Województwa Pomorskiego.
U osób dorosłych zakażenie bakterią Streptococcus pneumoniae przebiega najczęściej w postaci pneumokokowego zapalenia płuc. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization) z powodu zakażeń wywołanych przez pneumokoki umiera corocznie ponad półtora miliona osób. Zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową wzrasta wraz z wiekiem, dlatego głównym celem programu jest zapobieganie zachorowaniom poprzez zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciw pneumokokom. Szczepienia w istotny sposób zmniejszają bowiem ryzyko zakażeń i powikłań.