Sport i zdrowie

Medale dla tych, którzy ratują nasze życie

Na zdjęciu Joanna Zielińska i przedstawiciele szpitali Pomorskich Sp. z o.o. przed szpitalem Wincentego a Paulo

Na zdjęciu Joanna Zielińska i przedstawiciele szpitali Pomorskich Sp. z o.o. przed szpitalem Wincentego a Paulo

04.02.2021 r.

Na ostatniej w 2020 roku sesji Rada Miasta Gdyni radni przyjęli uchwałę o zmianie regulaminu przyznawania medali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”. Dzięki temu możliwe stało się przyznanie medali społeczności skupionej wokół instytucji, które w obliczu pandemii ratowały nasze zdrowie i życie.Tradycją jest, że medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wręczane są na uroczystej sesji urodzinowej, ale kandydatów znamy wcześniej. 27 stycznia, na pierwszej w tym roku sesji Rady Miasta Gdyni, radni zdecydowali, że otrzymają je:
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni,
  • Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego,
  • Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
  • Szpital Morski im. PCK oraz Szpital św. Wincentego a Paulo wchodzące w skład spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

– Niezwykłe czasy wymagają szczególnych działań. Gotowość do działania personelu na pierwszej linii ognia, zmagań z wyczerpaniem fizycznym i psychicznym, nierzadko zaś konieczność rozłąki z najbliższymi i wiele więcej czynników zdecydowało o tym, iż przyjęliśmy zmianę regulaminu przyznawania medali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Nadaniem placówkom ochrony zdrowia i stacji sanitarno-epidemiologicznej tego wyróżnienia „Za wybitne zasługi dla Gdyni” chcemy podkreślić, jak bardzo doceniamy działania medyków w tym szczególnym czasie. Ostatni rok był dla nas szczególnie trudny, ale nie sposób sobie wyobrazić, jak ciężka byłaby nasza sytuacja, gdyby nie ofiarna praca przedstawicieli ochrony zdrowia. I za to jesteśmy wdzięczni – mówi przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska

W poniedziałek i wtorek udało się wręczyć dyplomy wyróżnionym jednostkom. Swojej dumy nie kryły Szpitale Pomorskie, które na facebookowym profilu opublikowały fotorelację ze spotkania z przewodniczącą Rady Miasta Gdyni.

Szpitale Pomorskie - oba gdyńskie szpitale: Szpital Morski im. PCK i Szpital św. Wincentego a Paulo - wyróżnione...

Opublikowany przez Szpitale Pomorskie Wtorek, 2 lutego 2021

– Na pewno nikt nie był do końca przygotowany na skalę pandemii i część działań wymagała odważnych decyzji oraz poświęcenia. Nie robiliśmy tego dla poklasku, po prostu nasza misja to szczególna służba. Wyróżnienie prestiżowym gdyńskim odznaczeniem to dla nas radość, bo wiemy, ile medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego znaczą dla gdynian. Dziękujemy za docenienie naszej społeczności – mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, prezes zarządu „Szpitali Pomorskich”

Joanna Zielińska i przedstawiciele Spółki Szpitale pomorskie Sp. z o.o. przy Szpitalu Morskim im. PCK
Joanna Zielińska i przedstawiciele spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. przy Szpitalu Morskim im. PCK//mat. pras. Biura Rady Miasta Gdyni

Placówka Szpitala Morskiego im. PCK została włączona do systemu walki z epidemią COVID-19 wraz z nadejściem drugiej fali zakażeń. Wymagało to od szpitala ogromnego wysiłku organizacyjnego, trudnych decyzji personalnych, a od samego personelu gotowości do działań na pierwszej linii zmagań. Udało się w nim z sukcesem utworzyć oddział covidowy, który uzupełnia mapę placówek walczących o zdrowie i życie mieszkańców Gdyni, zapewniając największą spośród wszystkich placówek liczbę łóżek z przeznaczeniem dla covidowych pacjentów.

Dla niewielkiego Szpitala św. Wincentego a Paulo dołączenie do antycovidowego systemu na początku jesiennej fali zakażeń stanowiło szczególne wyzwanie. Doświadczenie i ogromne zaangażowanie całego zespołu szpitala, a przede wszystkim personelu medycznego, jest godne najwyższego uznania. Szpital stanowi bardzo istotne wsparcie systemu ochrony zdrowia w Gdyni, w diagnostyce przypadków związanych z zakażeniem COVID-19.

Joanna Zielińska i dyrekcja oraz pracownicy gdyńskiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Joanna Zielińska i dyrekcja oraz pracownicy gdyńskiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej//mat. pras. Biura Rady Miasta Gdyni

Pracownicy gdyńskiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej już na początku wiosennej fali zakażeń wywołanych koronawirusem stanęli przed wyzwaniem, które  wykraczało poza znane im dotychczas zadania. Zapoczątkowana wczesną jesienią gwałtowna, lawinowo rosnąca liczba stwierdzonych przypadków zachorowań przeszła wszelkie oczekiwania, a system pracy stacji sanepidu uległ nagle ogromnemu przeobrażeniu. W tej nadzwyczajnej i nieznanej wcześniej sytuacji kierownictwo placówki i wszyscy jej pracownicy wykazali się niezwykłą i podziwu godną odpowiedzialnością i poczuciem misji. Pracując z ogromnym poświęceniem, wykorzystując swój czas wolny oraz wszelkie możliwe zasoby, siły i środki, od miesięcy świadczą pomoc i dostarczają informacji wszystkim potrzebującym. Personel stacji każdego dnia zdaje najtrudniejszy w swojej karierze zawodowej egzamin.

Doświadczenie, które za sprawą epidemii koronawirusa stało się udziałem personelu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, a zwłaszcza – i należy to podkreślić ze szczególną mocą – załóg karetek, można próbować opisać jedynie w kategoriach medycyny wojennej. Obciążenie psychiczne i fizyczne, któremu poddawani są obecnie dyspozytorzy pogotowia, przede wszystkim zaś lekarze i ratownicy medyczni, wykracza poza zwykłe pojmowanie. W tym nadzwyczajnym czasie, doświadczającym każdego z nas, wykraczająca poza ludzkie siły i ludzką wytrzymałość praca i misja medyków z pierwszej linii frontu, jaką stanowią SOR-y, a nade wszystko pogotowie ratunkowe, jest dowodem na bezprzykładne poświęcenie.
 
Joanna Zielińska i dyrekcja oraz pracownicy UCMMiT//mat. pras. Biura Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska i dyrekcja oraz pracownicy UCMMiT//mat. pras. Biura Rady Miasta Gdyni

Wysoko wyspecjalizowany w rozpoznawaniu i leczeniu chorób zakaźnych szpital Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej jako pierwszy w Gdyni zderzył się z wiosenną falą zakażeń i przyjął na siebie cały jej początkowy impet. Od wielu miesięcy (a przez kilka początkowych jako jedyny w mieście) niezwykle sprawnie i z poświęceniem prowadzi walkę o życie i zdrowie osób zakażonych Covid-19. Do tej pory na UCMMiT spoczywa główny ciężar zmagań z epidemią w naszym mieście, co wymaga ogromnego nakładu sił, osobistych wyrzeczeń i starań organizacyjnych. Cały personel szpitala jest niezwykle zaangażowany w zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki i w walkę o powrót do zdrowia pacjentów.

Dziękujemy.