Sport i zdrowie

Międzynarodowy certyfikat dla Szpitala Morskiego w Gdyni

Oddział Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni z międzynarodowym certyfikatem // fot. szpitalepomorskie.eu

Oddział Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni z międzynarodowym certyfikatem // fot. szpitalepomorskie.eu

20.07.2020 r.

Oddział Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni otrzymał od Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej wyjątkowy, międzynarodowy certyfikat. To drugi ośrodek w naszym kraju, który może się poszczycić taką akredytacją.

Europejskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej (ESGO) przyznało prestiżowy certyfikat do leczenia zaawansowanego raka jajnika (Certified Centre in Advanced Ovarian Cancer Surgery) Oddziałowi Ginekologii Onkologicznej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.

- Od wielu lat w gdyńskim ośrodku leczenie chirurgiczne zaawansowanego raka jajnika jest prowadzone profesjonalnie i według najwyższych światowych standardów - mówi Dariusz Nałęcz, wiceprezes Szpitali Pomorskich. - Pacjentki Oddziału Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni mają gwarancję, że diagnostyka, planowanie oraz proces leczenia są prowadzone przez wykwalifikowany i profesjonalny personel przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu, w kompleksowo wyposażonych salach operacyjnych i oddziale szpitalnym.

Weryfikacją tego, czy dane centrum spełnia warunki do leczenia chorych z zaawansowanym rakiem jajnika jest ubieganie się o certyfikat ESGO.

- Komisja oceniła nasz ośrodek według określonych kryteriów - mówi dr n. med. Mirosław Dudziak, ordynator Oddziału Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. - Jednym z celów naszej działalności jest kompleksowe zadbanie o każdy szczegół diagnostyki i leczenia chorych z zaawansowanym rakiem jajnika. Cieszymy się, że nasz oddział składający się z zespołu świetnych specjalistów spełnił wszystkie warunki, które sprawiły, że nasze centrum może poszczycić się tytułem „Ovarian Unit" i uzyskało prestiżowy certyfikat Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej - dodaje ordynator.
 

Nowotwór jajnika w Polsce

 
W Polsce na raka jajnika rocznie odnotowuje się około 3600 nowych zachorowań - 80% dotyczy pań po 50 roku życia, przy czym ponad 50% diagnozuje się między 50. a 69. rokiem życia. Ryzyko zachorowania na raka jajnika wzrasta z wiekiem, niemniej jednak nowotwory jajnika stanowią ponad 6% u młodych, dorosłych kobiet (20-44 lat). Niestety umieralność z powodu nowotworów jajnika w Polsce jest ponad 15% wyższa niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej. Około 80% pacjentek w chwili rozpoznania raka jajnika ma chorobę już rozsianą w jamie brzusznej, czasami także w klatce piersiowej. Nowotwór ten nie daje charakterystycznych objawów oraz nie istnieją metody profilaktyki.

Leczenie zaawansowanego raka jajnika zaczyna się od operacji. Udowodniono, że wycięcie wszystkich widocznych zmian chorobowych ma wielki sens, ponieważ znacznie poprawia wyniki leczenia i wydłuża życie. Kompleksowa chirurgia musi łączyć się z uzupełniającą chemioterapią. Istnieje jednak wielka różnica między właściwie wykonaną operacją z uzyskaniem tak zwanej całkowitej cytoredukcji (wycięcie wszystkich widocznych zmian chorobowych), a nieoptymalną operacją z pozostawieniem nowotworu. Chemioterapia nie rekompensuje nieoptymalnego leczenia chirurgicznego.

- Leczenie operacyjne zaawansowanego raka jajnika jest bardzo obciążające dla pacjentki, dlatego konieczne jest optymalne zaplanowanie i przeprowadzenie terapii. Aby osiągnąć cel chirurgicznego leczenia raka jajnika (wycięcie wszystkich zmian chorobowych), operacja jest najczęściej wielonarządowa, skomplikowana i zajmuje dużo czasu. Wymaga to najwyższego profesjonalizmu i doświadczenia zespołu lekarzy (ginekologów, onkologów oraz anestezjologów), a także położnych i pielęgniarek. Tak kompleksowa operacja może wiązać się powikłaniami, dlatego nieodzownym elementem planu leczenia jest ocena ryzyka ewentualnych powikłań, ich prewencja oraz jeżeli to konieczne leczenie z ich następstw. Po leczeniu chirurgicznym pacjentki muszą otrzymać leczenie systemowe (chemioterapię) w optymalnym czasie i warunkach. Tylko w ramach dobrze funkcjonującej infrastruktury można przeprowadzić kompleksowe leczenie raka jajnika, biorąc pod uwagę diagnostykę i przygotowanie przed operacją, przeprowadzenie leczenia chirurgicznego, aktywne postępowanie w przebiegu pooperacyjnym, oraz kontynuację leczenia cytostatykami w optymalnych warunkach i czasie po operacji - mówi dr hab. med. Maciej Stukan, koordynator projektu i asystent w Oddziale Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.

Źródło: szpitalepomorskie.eu