Sport i zdrowie

O młodości i kryzysie – XI Seminarium OPiTU

fot. Łukasz Kamiński (GCZ)

fot. Łukasz Kamiński (GCZ)

08.11.2019 r.

W piątek, 8 listopada, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się XI Seminarium organizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni. Rozmawiano o tym, czym są e-uzależnienia i czy są groźne. Omówiono czynniki ryzyka i czynniki ochronne w obliczu kryzysu rozpadu rodziny. Przeprowadzono również 4 sesje warsztatowe.

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: #Kryzys #Młodość. Seminarium kierowane było do pracowników gdyńskich szkół: wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologów. W trakcie wydarzenia poruszono tematy związane z problemami, z jakimi często borykają się młodzi ludzie. Jednym z takich zagrożeń jest uzależnienie od Internetu i gier komputerowych – zjawisko, które nasiliło się w ciągu ostatnich kilku lat. Szeroko pojęty kryzys dotyczy także relacji w rodzinie, w szkole czy w środowisku rówieśniczym. Tym wszystkim zagrożeniom i kryzysom dotykającym młodych ludzi poświęcono część wykładową i warsztatową.

- Seminarium to cykliczne wydarzenie Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, które jest organizowane już po raz jedenasty. Także w tym roku Dział Profilaktyki skupił swą uwagę wokół potrzeb psychologów i pedagogów szkolnych w pracy z uczniem. W tym roku zaprosiliśmy znamienitych specjalistów, którzy w swych wykładach i warsztatach skupią się na tym, jak wspierać prawidłowy rozwój młodego człowieka zwłaszcza w obliczu przeżywanego kryzysu. Spotykamy się by mówić o tym, co oznacza rozpad rodziny, o e-uzależnieniach, zdrowym sposobie korzystania z nowych mediów, trenowaniu uważności, profilaktycznym potencjale współczesnych książek czy wspieraniu młodzieży z silną dysregulacją emocji, która przejawia zachowania parasamobójcze. Mamy przekonanie, że organizowane przez nas XI Seminarium pt.: „#Kryzys #Młodość” odpowie na wiele pytań związanych z tym, jak rozumieć kryzys i to, czym są czynniki chroniące przed doświadczaniem go w środowisku nie tylko szkolnym, ale i rodzinnym – mówi Aleksandra Dymowska, Kierownik Działu Profilaktyki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.

W trakcie otwarcia seminarium poinformowano o uruchomieniu strony internetowej Gdyńskiej Internetowej Poradni Uzależnień i Zachowań Ryzykownych, na której można zwrócić się o pomoc do specjalistów. Każdy z uczestników otrzymał zestaw materiałów, wśród których była także książka: „Innowacja, Integracja, Inspiracja. Kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień” pod redakcją Aleksandry Dymowskiej i Piotra Prósinowksiego. Publikacja może stanowić inspirację i być przydatnym narzędziem dla praktyków. Została sfinansowana ze środków Miasta Gdyni.

fot. Łukasz Kamiński (GCZ)

Podczas trwania pierwszej części seminarium swoje wykłady wygłosiły dr Magdalena Rowicka (E-uzależnienia - czym są i czy są groźne?) i prof. Magdalena Błażek (Dorośli i dzieci w obliczu kryzysu rozpadu rodziny- czynniki ryzyka i czynniki ochronne). Część warsztatową prowadziły mgr Magdalena Skuza-Singh, dr Magdalena Cackowska, dr Maria Znaniecka i dr Magdalena Rowicka. Podczas warsztatów podejmowano tematy wspierania młodzieży z problemami emocjonalnymi, potencjału współczesnych książek obrazkowych, pracowano nad zastosowaniem mindfulness w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz szukano odpowiedzi na pytanie: co złego, ale i co dobrego kryje się w grach komputerowych?

- Z badań CBOS-u wynika, że 1/3 dzieci do 2 r. ż. korzysta z urządzeń mobilnych. Pomiędzy 2 a 5 r. ż. jest to już 2/3 dzieci. Wynika to, moim zdaniem, z braku wiedzy rodziców, którzy traktują smartfony i tablety jako „elektroniczne nianie”, nie wiedząc, że to może nieść ze sobą bardzo negatywne konsekwencje. Szerzej o tym zjawisku można przeczytać na stronie http://mamatatatablet.pl/. Internet stosowany jako nagroda nie jest dobrym pomysłem, zdecydowanie lepiej używać go jako instrumentu do wspólnej pracy czy zabawy z dzieckiem. Istnieje szereg aplikacji i gier dedykowanych dla dzieci, które rozwijają kreatywność, ciekawość, myślenie strategiczne i logiczne – podkreśla dr Magdalena Rowicka z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Standardy profilaktyki kreowane w Gdyni wiążą się przede wszystkim z możliwościami wspierania środowiska szkolnego w ich codziennej pracy, ale także środowiska domowego w kontakcie i wzmacnianiu relacji dzieci i nastolatków ze swoimi rodzicami czy opiekunami. Organizowane są liczne przedsięwzięcia adresowane do grona pedagogicznego, takie jak wsparcie podczas tworzenia szkolnych programów profilaktyki uzależnień, powołanie „I Forum Liderów Profilaktyki”, organizacja szeregu szkoleń z prowadzenia programów rekomendowanych czy realizacja programu wczesnej interwencji profilaktycznej „Fred Goes Net”. Nowością są spotkania w ramach grupy treningowej „Family Connections” dla bliskich osób z dysregulacją emocji.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach gminnych działań Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.