Sport i zdrowie

Program zdrowotny dla gdynian po przebytym COVID-19

Gdynia wspiera osoby z powikłaniami tzw. zespołu pocovidowego // fot. materiały GCZ

Gdynia wspiera osoby z powikłaniami tzw. zespołu pocovidowego // fot. materiały GCZ

22.07.2021 r.

Zaburzenia w oddychaniu, duszności, ogólne osłabienie organizmu, skutkujące długotrwałym poczuciem zmęczenia to jedne z najczęściej spotykanych powikłań po przebytym COVID. Szereg objawów tzw. „zespołu pocovidowego”, dzięki wsparciu rehabilitacji oraz fizjoterapii, może zostać jednak zminimalizowany.

Sprawność fizyczna i oddechowa to kluczowe elementy dla naszego zdrowia. Wsparcie rehabilitacyjne oraz fizjoterapeutyczne po przebytym COVID-19 może pomóc wielu osobom wrócić do normalnego funkcjonowania w codziennym życiu – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia - Gdyński samorząd, we współpracy z NFZ, bierze czynny udział w ułatwianiu dostępu do wsparcia medycznego w tym zakresie.
 
Szereg placówek oferuje pomoc w odzyskaniu pełnej sprawności oddechowej. Z ich wykazem można się zapoznać na stronie Gdyńskiego Centrum Zdrowia: Rehabilitacja po COVID-19 – wykaz placówek, leczenie stacjonarne, ambulatoryjne i domowe.
 
- Pomoc można uzyskać na terenie całego województwa pomorskiego. W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie utworzone zostało Centrum Informacyjno-Koordynacyjne Volontarius, w którym dostępne są fizjoterapeutyczne oraz psychologiczne formy pomocy. „Pomorskie Wspiera" to projekt skierowany między innymi do osób, które przeszły zakażenie koronawirusem. Z pomocy skorzystają również osoby szczególnie narażone na ciężki przebieg COVID-19, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, przede wszystkim seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi. Na ten cel przeznaczamy łącznie ponad 7 milionów złotych” – mówi Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.
 
W Gdyni trwa konkurs ofert ogłoszony przez Prezydenta Miasta Gdyni mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i oddechowej osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni po przebyciu Covid - 19. Szczegółowe informacje na temat pierwszego konkursu zamieszczono na Otwarty konkurs ofert: Poprawa sprawności fizycznej i oddechowej osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni po przebyciu Covid-19 - BIP UM Gdynia. Został tylko jeden dzień na aplikowanie. Ze szczegółami drugiego konkursu można się zapoznać na stronie: „Konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań mających na celu poprawę zdolności funkcjonowania psychospołecznego mieszkańców Gdyni z niepełnosprawnościami, obniżonej na skutek izolacji spowodowanej pandemią Covid-19”. Tutaj termin składania ofert mija 11 sierpnia 2021 roku.