Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
12.04.2021

Gdyńskie zabytki, które przejdą renowację w 2021r.

Uchwałą nr XXVIII/914/21 Rady Miasta Gdyni z 31 marca 2021 r. przyznane zostały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie...

05.04.2021

Gdyńskie zabytki odzyskują blask

Rada Miasta Gdyni przyznaje co roku dofinansowanie na renowację historycznych obiektów miasta. W ubiegłym roku była to rekordowa kwota...

19.03.2021

Złap oddech na odrestaurowanym klasztornym dziedzińcu

Strzelista bryła kościoła i klasztoru franciszkanów nie tylko na stałe związana jest z krajobrazem tej części miasta, ale...

09.03.2021

Nr 7 PL/EN "Architektura XX wieku - zachowanie jej autentyzmu i integralności w Gdyni i w Europie"

Wersja elektroniczna książki "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni" pt. "Architektura XX w. do lat 60. i jej ochrona"...

08.03.2021

Dawna kamienica Łucji Serockiej odzyskała blask

Rada Miasta Gdyni przyznaje co roku dofinansowanie na renowację historycznych budynków miasta. Dzięki temu w 2020 r. przeprowadzono...

26.01.2021

Miasto dołoży się do zabytków

Mimo pandemii i związanych z nią wielkich wydatków jak co roku z budżetu miasta zostaną dofinansowane prace konserwatorskie...

21.12.2020

Ukazał się 7. tom serii "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

Właśnie ukazała się książka "Architektura XX wieku - zachowanie jej autentyzmu i integralności w Gdyni i w Europie" będąca...

20.12.2020

Gdyńskie konserwacje – elementy urządzenia ulic i podwórzy

Ważną częścią krajobrazu historycznej Gdyni są przestrzenie otwarte – ulice, place i podwórza, urządzone w dużej części w...

16.12.2020

Przywróćmy zabytkom blask – ruszyły wnioski o dotacje

Konsekwentna polityka miasta w kwestii ochrony zabytków przynosi efekty. Co roku dawne piękno odzyskują historyczne fasady,...

12.12.2020

Gdyńskie konserwacje – Ogrodzenia budynków historycznych

W przestrzeni historycznej Gdyni, tam gdzie zabudowa jest mniej intensywna napotkać można zachowane, bardzo różnorodne formy...

04.12.2020

Gdyńskie konserwacje – Portale w budynkach historycznych

Portale były przez stulecia najbardziej rozpowszechnionym sposobem podkreślania wejścia do budynków. Były to specjalne dekoracyjne...

03.12.2020

Miejsce z widokiem na architekturę

Dziedzictwo modernizmu to skarb nie do przecenienia. Dzięki dotacjom na renowację zabytków oraz działaniom miłośników architektonicznego...