Aktualności

Kolejny budynek z lat 30. XX w. odzyskuje przedwojenny wygląd

Elewacja budynku przy ul. Krasickiego 38 przed remontem, fot. Bartłomiej Ponikiewski

Elewacja budynku przy ul. Krasickiego 38 przed remontem, fot. Bartłomiej Ponikiewski

21.12.2021 r.

Rada Miasta Gdyni co roku przyznaje dofinansowanie na renowację zabytkowych budynków miasta. Od dwóch lat, w związku ze zmianą dotychczas obowiązujących zasad, dotację mogą również otrzymać właściciele budynków figurujących w gminnej ewidencji zabytków.

Jednym z takich historycznych obiektów ujętych w ewidencji zabytków jest budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Krasickiego 38, którego elewacja frontowa została w bieżącym roku poddana pracom remontowo-konserwatorskim.

Budynek przy ul. Krasickiego 38 w trakcie remontu, fot. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w GdyniElewacja budynku przy ul. Krasickiego 38 w trakcie remontu

Budynek powstał w latach 30. XX w. Bardzo charakterystyczne dla architektury tego okresu w Gdyni jest stosowanie na elewacjach barwionych w masie tynków o wyraźnej fakturze oraz motywów dekoracyjnych wykonywanych w specjalnych tynkach kamieniarskich o wyróżniających barwach. Popularnym w Gdyni motywem były poziome i pionowe rowki wykute na gładkiej płaszczyźnie, które najczęściej wykonywano w tynkach w kolorach zielonym, żółtym i czerwonym. Tynki te były dość kosztowne, a wykonanie motywów dekoracyjnych było bardzo pracochłonne, dlatego mają dzisiaj dużą wartość historyczną.

W przypadku budynku przy ul. Krasickiego 38 ten rodzaj dekoracyjnego opracowania o wyraźnym czerwonym zabarwieniu zastosowano na gzymsach, portalu oraz w pasach łączących sąsiednie okna elewacji frontowej. Gładką, barwioną w masie zaprawą cementową z wypełniaczem w postaci białego kruszywa wykończono również wysoki cokół budynku. Z kolei na pozostałych częściach elewacji zastosowano oryginalnie tynki żółto-beżowe z dodatkiem błyszczącej miki.

Fragment portalu po pracach konserwatorskich, budynek przy ul. Krasickiego 38, fot. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w GdyniFragment portalu po pracach konserwatorskich

Po niemal stu latach od momentu powstania powierzchnia tynków była zabrudzona i zniszczona, występowały osłabienia i odspojenia tynku. Widoczne były liczne ubytki oraz uszkodzenia mechaniczne w postaci postrzelin z czasów wojny. Nadrzędnym celem podjętych prac remontowo-konserwatorskich było przywrócenie przedwojennego wyglądu budynku i zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem.

Wykonawcą remontu była firma budowlano-konserwatorska „SUBTILITAS”.

Dofinansowanie remontu elewacji z budżetu miasta wyniosło 30 609,87 zł. Z kolei na renowację szlachetnych tynków przyznano dotację w wysokości 28 365,5 zł. Realizacja prac była możliwa dzięki inicjatywie i zaangażowaniu właściciela budynku.

  • Budynek przy ul. Krasickiego 38 w trakcie remontu, rusztowania, fot. Biuro MKZ
  • Tynk szlachetny w obrębie portalu w trakcie oczyszczania (dolna część), fot. Biuro MKZ
  • Elewacja podczas prac konserwatorskich, powyżej próba tynku barwiona w masie z dodatkiem miki, poniżej fragment cokołu po próbie impregnacji, fot. Biuro MKZ
  • Fragment cokołu podczas prac konserwatorskich, efekt po uzupełnieniu zniszczonego narożnika, fot. Biuro MKZ
  • Portal po pracach konserwatorskich, fot. Biuro MKZ
  • Pamiątkowe zdjęcie podczas oficjalnego odbioru zakończonego etapu prac, fot. Biuro MKZ
  • Elewacja frontowa budynku po pracach remontowo-konserwatorskich, fot. Biuro MKZ