Aktualności

Remont schronu przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczynki

W 2011 r. z funduszy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni został przeprowadzony remont schronu przeciwlotniczego zlokalizowanego przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczynki.

W ramach przeprowadzonych prac wykonano:
- remont  elementów zewnętrznych schronu – naprawa płyty stropowej i zejścia do schronu,
- zabezpieczenie przeciwwilgociowe płyty schronu,
- wentylację w rejonie wejścia,
- naprawa i konserwacja stalowych drzwi wejściowych do schronu.
- zawieszono tablicę informacyjną o obiekcie.

Historia schronu
1941 r. przy dzisiejszej ulicy Morskiej w Gdyni-Leszczynkach został założony obóz pracy przymusowej przy niemieckiej stoczni Deutsche Werke Kiel A.G.
W obozie przetrzymywani byli więźniowie różnych narodowości, głównie z Francji oraz Polski.
W 1942 r., ze względu na nasilające się zagrożenie alianckimi nalotami, na terenie obozu powstał system schronów przeciwlotniczych oraz podziemnych hal połączonych ze sobą korytarzami.
Po zakończeniu II wojny światowej na terenie dawnego obozu zbudowano stację Technicznej Obsługi Samochodów (TOS), która funkcjonowała w tym miejscu do 2001 r.
Wzdłuż ulicy Morskiej znajdują się dwa schrony, połączone ze sobą tunelem, które znajdowały się pod budynkiem obozowej kuchni i stołówki.
Schron dla ludności położony bliżej Estakady Kwiatkowskiego jest utrzymany w dobrym stanie, ma powierzchnię około 170m2 i składa się z 7 większych pomieszczeń, z którego każde łączy się z dwoma sąsiednimi. Ponadto znajdują się tam 2 mniejsze, ślepe pomieszczenia - przy wyjściu ze schronu oraz przy korytarzu prowadzącym do położonego około 100m dalej drugiego schronu.Drugi schron jest wyższy i ma większą powierzchnię. Zachowały się w nim między innymi oryginalne betonowe drzwi. Jest on jednak częściowo przysypany i niedostępny.
Prawdopodobnie pod terenem TOSu znajdują się pozostałe elementy systemu schronów przeciwlotniczych.

Schron jest obecnie użytkowany przez Stowarzyszenie Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej. Stowarzyszenie w latach 2008-2010 społecznie wykonało remont wnętrza schronu oraz na bieżąco opiekuje się obiektem.

25 lutego 2012 r. w schronie odbyło się spotkanie, na którym prezes Stowarzyszenia Michał Szafrański opowiadał o tajemnicach kompleksu schronów znajdujących się pod terenem d. TOS-u, a następnie Mirosław Talik przybliżył słuchaczom historię d. zapasowego stanowiska kierowania rządu Wielkiej Brytanii w Keveldon Hatch.

Schron-Leszczynki - przed remontem
Schron przy ul. Morskiej przed wykonaniem remontu

Schron-Leszczynki - po remoncie
Schron przy ul. Morskiej po remoncie

Schron-Leszczynki - tablica
Tablica informacyjna nt. schronu

Schron-Leszczynki - wnętrze 1
Wnętrze schronu przy ul. Morskiej

Schron-Leszczynki - wnętrze 2
Wnętrze schronu przy ul. Morskiej

Schron-Leszczynki - wnętrze 3
Wnętrze schronu przy ul. Morskiej

Schron-Leszczynki - spotkanie 1
Spotkanie w dn. 25 lutego 2012 r.

Schron-Leszczynki - spotkanie 2
Spotkanie w dn. 25 lutego 2012 r.


Fotografie: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ikona