Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły
Aktualności

Wiosenne porządki przy historycznych armatach w Redłowie

fot. Dariusz Dębski

fot. Dariusz Dębski

30.05.2019 r.

Jak co roku grupa wolontariuszy przeprowadziła prace porządkowe przy stanowiskach artyleryjskich położonych w rezerwacie Kępa Redłowska. Prace przy budowlach dawnej 11. Baterii Artylerii Stałej trwały przez cały majowy tydzień. Tradycja społecznego porządkowania istnieje już prawie 15 lat i m.in. dzięki temu obiekty zachowane są w dobrym stanie. Unikatowe stanowiska z armatami kalibru 130 mm, położone na szczycie klifowego brzegu rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”, są najlepiej zachowanymi tego typu obiektami w Polsce i unikatowym reliktem z czasów zimnej wojny. Są miejscem spacerów i odwiedzin gdynian i przyciągają każdego roku liczne grono interesujących się fortyfikacjami turystów z całej Polski. Jest to spowodowane również tym, że obiekty położone są w odległości około 700 metrów od Polanki Redłowskiej w Gdyni i są łatwo dostępne za sprawą wytyczonej i oznakowanej trasy, wiodącej przez teren rezerwatu.

Organizatorami i kierującymi pracami byli Dariusz Dębski (przewodniczący Pomorskiej Komisji Krajoznawczej PTTK) oraz Mirosław Studniak (społeczny opiekun zabytków), który dodatkowo jak co roku, zapewnił niezbędny sprzęt, umożliwiający wykonanie zaplanowanych prac. Wszystkie przedsięwzięcia, jak zawsze, odbywały się w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków i pracownikami Biura Ogrodnika Miasta odpowiedzialnymi za rezerwat „Kępa Redłowska”.

W tegorocznych pracach głównymi wykonawcami byli uczniowie z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni - popularnego „Chłodniczaka", pod opieką nauczyciela pana Mariusza Antoniuka. W trakcie prac usunięto naniesioną ziemię i błoto, uprzątnięto opadłe liście, konary drzew, naprawiono zniszczone mocowania plansz informacyjnych oraz usunięto z nich różnego rodzaju napisy i naklejki. Zamalowano napisy i graffiti na ścianach stanowisk artyleryjskich. Dodatkowo zebrano „góry” śmieci z tej okolicy. Dzięki zaangażowaniu i pomocy pracowników Biura Ogrodnika Miasta z panem Tadeuszem Schenkiem na czele, wkopano 6 słupów z tablicami informującymi o kierunkach dojścia do tych obiektów, a pracownicy Biura uzupełnili poręcze ogrodzenia (w obrębie stanowisk artyleryjskich i na wygrodzonej ścieżce), połamane przez powalone drzewa oraz usunęli gruby pień, zwisający ze stanowiska nr 103 i zagrażający bezpieczeństwu osób tam przebywających.

Wszystkim zaangażowanym w tegoroczne prace, w szczególności młodzieży z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, dziękujemy za zaangażowanie w wykonywane prace, dzięki którym obiekty po byłej 11. BAS zostały uporządkowane i przygotowane do letniego sezonu turystycznego.

Uwaga. Obiekt jest zabytkiem militarnym, który nie był przystosowany do zwiedzania przez osoby postronne. Zwiedzanie musi odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności!

  • Wiosenne porządki przy historycznych armatach w Redłowie
  • Wiosenne porządki przy historycznych armatach w Redłowie
  • Wiosenne porządki przy historycznych armatach w Redłowie
  • Wiosenne porządki przy historycznych armatach w Redłowie
  • Wiosenne porządki przy historycznych armatach w Redłowie
  • Wiosenne porządki przy historycznych armatach w Redłowie