Budynki dla których przyznano dotacje z budżetu gminy

22 gdyńskie zabytki z dotacjami na prace konserwatorskie

fot. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków/ Bartłomiej Ponikiewski

fot. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków/ Bartłomiej Ponikiewski

29.06.2020 r.

Podczas XX sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2020 r. została uchwalona Uchwała nr XX/644/20 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
W tym roku miasto przeznaczyło prawie 1 600 000 zł na dotacje do remontów zabytków. Jest to prawie dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Dotacje zostaną przekazane na wsparcie prac przy 22 zabytkowych obiektach. W bieżącym roku po raz pierwszy dotację otrzymały budynki spoza obszarów wpisanych do rejestru zabytków, ale ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Również po raz pierwszy można było uzyskać dotację w wysokości 75% kosztu prac konserwatorskich przy oryginalnych detalach tj. tynki szlachetne albo stolarka okienna (wcześniej dotacja wynosiła do 30 lub 50% dla budynków nie wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków).

Poniżej pełna lista obiektów, wraz z wysokością dotacji i zakresem prac, jakie zostaną wykonane.
 
1) Budynek mieszkalny d. F. E. BGK, ul. 3 Maja 27-31, nr w rejestrze zabytków 1036, dotacja na remont części elewacji od podwórza w wysokości do 124 215,00 zł
2) Kościół parafialny p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46, nr w rejestrze zabytków 1927, dotacja na wymianę zniszczonych opierzeń blacharskich elewacji w wysokości do 56 311,57 zł
3) Pomnik Ofiar I Wojny Światowej, ul. Działdowska 12, nr w rejestrze zabytków B-380/1, dotacja na prace konserwatorskie przy figurze oraz postumencie w wysokości do 56 351,90 zł
4) Sąd Rejonowy, Plac Konstytucji 5, nr w rejestrze zabytków 1258, dotacja na renowację posadzki holu i klatki schodowej oraz filarów w wysokości do 152 959,56 zł
5) Budynek mieszkalny, ul. Korzeniowskiego 25A, nr w rejestrze zabytków 1021, dotacja na remont elewacji budynku (etap I), remont dachu (etap I i II) oraz wykonanie izolacji pionowej, remont balkonu, podestów i schodów zewnętrznych w wysokości do 168 237,88 zł
6) Uniwersytet Morski, ul. Morska 81-87, nr w rejestrze zabytków 1153, dotacja na etap I remontu elewacji północno-zachodniej budynku A Uniwersytetu Morskiego w wysokości do 100 016,96 zł
7) Budynek mieszkalny „Willa Sokola", ul. Sieroszewskiego 7, nr w rejestrze zabytków 1031, dotacja na zabezpieczenie balustrad i słupów na tarasach oraz odrestaurowanie cokołu kamiennego i kolumn, w wysokości do 39 300,00 zł
8) Zespół kościoła parafialnego p. w. św. Antoniego Padewskiego i klasztoru franciszkanów, ul. Ujejskiego 40, nr w rejestrze zabytków 1933, dotacja na remont schodów zewnętrznych w wysokości do 49 889,68 zł
9) Budynek „Polska YMCA”, ul. Żeromskiego 26, nr w rejestrze zabytków 1911, dotacja na renowację okien w wysokości do 64 500,00 zł
10) Budynek mieszkalny „Willa Ala”, ul. Sienkiewicza 27, dotacja na etap I renowacji stolarki okiennej w wysokości do 48 600,00 zł
11) Budynek mieszkalny, ul. Starowiejska 11, dotacja na remont elewacji zachodniej w wysokości do 117 123,89 zł
12) Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 77, dotacja na remont elewacji frontowej w parterze w wysokości do 23 272,92 zł oraz dotacja na remont lastryka w strefie wejścia w wysokości do 7 145,01 zł
13) Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 82, dotacja na remont elewacji frontowej w wysokości do 82 368,74 zł
14) Budynek mieszkalny, ul. św. Wojciecha 7, dotacja na remont elewacji frontowych w wysokości do 160 000,94 zł
15) Budynek mieszkalny, ul. Wolności 19, dotacja na remont elewacji frontowej, balkonów wraz z balustradami, remont wraz z odtworzeniem fragmentów zadaszenia nad parterem w wysokości do 49 413,37 zł oraz dotacja na konserwację drewnianych okien na klatce schodowej w wysokości do 3 374,88 zł
16) Budynek Automobilklubu Morskiego, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28, dotacja na remont elementów dachu w wysokości do 5 811,28 zł
17) Budynek mieszkalny, ul. 10 Lutego 19, dotacja na remont elewacji północnej, południowej i wschodniej w wysokości do 50 640,54 zł
18) Budynek mieszkalny, ul. 10 Lutego 30, dotacja na remont elewacji frontowej w wysokości do 32 362,10 zł
19) Budynek mieszkalny, ul. Partyzantów 44, dotacja na prace konserwatorskie przy tynkach szlachetnych w wysokości do 28 176,04 zł oraz dotacja na remont balkonów w wysokości do 10 201,62 zł
20) Budynek mieszkalny, ul. Portowa 9, dotacja na remont elewacji frontowej i tylnej w wysokości do 35 628,57 zł
21) Budynek mieszkalny, ul. Starowiejska 47, dotacja na remont elewacji frontowych w wysokości do 96 975,34 zł
22) Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 96, dotacja na remont elewacji frontowej w wysokości do 37 107,49 zł.
 
Aktualny regulamin przyznawania dotacji jest dostępny na stronie: www.gdynia.pl/zabytki/dotacje

  • Pomnik Ofiar I Wojny Światowej, ul. Działdowska 12/ fot. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  • Budynek mieszkalny, ul. Portowa 9/ fot. B. Ponikiewski
  • Budynek mieszkalny „Willa Ala”, ul. Sienkiewicza 27/ fot. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  • Budynek mieszkalny, ul. Korzeniowskiego 25A/ fot. B. Ponikiewski
  • Sąd Rejonowy, Plac Konstytucji 5/ fot. B. Ponikiewski
  • Budynek mieszkalny, ul. Wolności 19/ fot. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  • Budynek mieszkalny, ul. św. Wojciecha 7/ fot. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków