Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Budynki dla których przyznano dotacje z budżetu gminy

Dotacje przyznane na prace przy zabytkach w roku 2014

Uchwałą nr XLI/849/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. przyznane zostały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.

1)   Willa „Szczęść Boże”, Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 6, nr w rej. zab. 1038, dotacja na remont izolacji ścian piwnic, dla właścicieli budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 6 w Gdyni, w wysokości do 51 948,51 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

2)   Budynek Sądu Rejonowego, Gdynia, pl. Konstytucji 5, nr w rej. zab. 1258, dotacja na rekonstrukcję  drzwi głównych dla Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia”, w wysokości do 44 653,04 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

3)   Budynek mieszkalny, d. F. E. BGK, Gdynia, ul. 3 Maja 27-31, nr w rej. zab. 1036, dotacja na remont balkonów elewacji tylnych od strony ul. Batorego i 10 Lutego oraz części elewacji tylnej od strony ul. 3 Maja, dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Bankowiec” przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni, w wysokości do 57 766, 75 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

4)   Akademia Morska, Gdynia, ul. Morska 81-87, nr w rej. zab. 1153, dotacja na remont elewacji tylnej budynku F Akademii Morskiej, dla Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia”, w wysokości do 88 188, 44 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

5)   Budynek mieszkalny, d. kamienica E. Wojewskiej, Gdynia, ul. Portowa 4, nr w rej. zab. 1752, dotacja na remont dachu, dla właścicieli budynku przy ul. Portowej 4 w Gdyni, w wysokości do 133 375,50 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

6)   Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. św. Mikołaja 9, nr w rej. zab. 1875, dotacja na remont dachu,  wzmocnienie konstrukcji i remont stropu, dla właścicieli budynku przy ul. św. Mikołaja 9 w Gdyni, w wysokości do 94 349,24 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

7)   Budynek mieszkalny, d. Biuro Budowy Portu, Gdynia, ul. Waszyngtona 38, nr w rej. zab. 1769, dotacja na remont elewacji oraz remont drzwi głównych i bocznych, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Waszyngtona 38 w Gdyni, w wysokości do 89 882,63 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

8)   Domek ogrodowy, Gdynia, ul. Korzeniowskiego 3, dotacja na remont dachu i elewacji budynku głównego, dla właścicieli budynku przy ul. Korzeniowskiego 3 w Gdyni, w wysokości do 30 313,72 zł, nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

9)   Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 56, dotacja na remont dachu i kominów dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 56 w Gdyni, w wysokości do 94 539,77 zł, nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

10) Budynek Akwarium Gdyńskiego, Gdynia, al. Jana Pawła II 1, dotacja na remont tarasu wraz z podporami i balustradą, dla Fundacji Rozwoju Akwarium Gdyńskiego, w wysokości do 66 537,88 zł, nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

11) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Portowa 6, dotacja na remont elewacji frontowej, dla właścicieli budynku przy ul. Portowej 6 w Gdyni, w wysokości do 13 176,75 zł, nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

12) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 90, dotacja na remont elewacji frontowej dla właścicieli budynku przy ul. Świętojańskiej 90 w Gdyni, w wysokości do 41 752,94 zł, nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

13) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 118, dotacja na remont elewacji frontowej i tarasu, dla właścicieli  budynku przy ul. Świętojańskiej 118 w Gdyni, w wysokości do 61 454,83 zł nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.