Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji) Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji)
Ochrona konserwatorska zabytków

Gminna ewidencja zabytków

Gminna ewidencja zabytków Miasta Gdyni została przyjęta Zarządzeniem nr 4206/16/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 marca 2016 r.


Informujemy, że Zarządzeniem nr 6205/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2017 r. zostały przyjęte zmiany w gminnej ewidencji zabytków.
Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 6205/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2017 r.
Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 6205/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2017 r.


Informujemy, że Zarządzeniem nr 7334/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 stycznia 2018 r. zostały przyjęte zmiany w gminnej ewidencji zabytków.
Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 7334/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 stycznia 2018 r.
Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 7334/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 stycznia 2018 r.


Informujemy, że Zarządzeniem nr 8542/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 października 2018 r. zostały przyjęte zmiany w gminnej ewidencji zabytków.
Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 8542/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 października 2018 r.


Informujemy, że Zarządzeniem nr 700/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 kwietnia 2019 r. zostały przyjęte zmiany w gminnej ewidencji zabytków.
Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 700/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 700/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Zał. nr 3 do Zarządzenia nr 700/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 kwietnia 2019 r.