Relacje z zakończonych prac konserwatorskich

2004 rok

Budynek mieszkalny Funduszu Emerytalnego Pracowników BGK, ul. 3 Maja 27/31
Konserwacja zachodniej elewacji, część południowa (od ul. 3 Maja)
Fotografie:


1-3. Część południowa elewacji zachodniej z rusztowaniami, w trakcie prac konserwatorskich


Część południowa elewacji zachodniej z rusztowaniami, w trakcie prac konserwatorskich 1

Część południowa elewacji zachodniej z rusztowaniami, w trakcie prac konserwatorskich 2

Część południowa elewacji zachodniej z rusztowaniami, w trakcie prac konserwatorskich 3


4. Fragment elewacji zachodniej po zakończeniu konserwacji z widocznym zróżnicowaniem okładziny z płyt wapiennych (po lewej stronie) i tynku wapiennego (po prawej)


Fragment elewacji zachodniej po zakończeniu konserwacji z widocznym zróżnicowaniem okładziny z płyt wapiennych (po lewej stronie) i tynku wapiennego (po prawej)


Zespół dworsko-parkowy Kolibki
Renowacja dwóch metalowych bram i furtki z ogrodzenia od strony Al. Zwycięstwa
Fotografie:


1. Skrzydło bramy południowej przed konserwacją


Skrzydło bramy południowej przed konserwacją


2. Skrzydło bramy północnej przed konserwacją


Skrzydło bramy północnej przed konserwacją


3. Skrzydło bramy północnej po konserwacji


Skrzydło bramy północnej po konserwacji


Opracowanie: Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni