Relacje z zakończonych prac konserwatorskich

2009 rok

Prace konserwatorskie, wykonane w 2010r., dofinansowane w ramach dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach z budżetu Gminy Gdynia.

1. Renowacja okien klatki schodowej w budynku mieszkalnym FE BGK przy ul. 3 Maja 27-31.

2. Prace konserwatorskie przy trzech portalach, cokole ścian zewnętrznych wraz z renowacją stolarki okiennej piwnicy w budynku mieszkalnym - dawnym domu podoficerkim FKW - przy ul. Morskiej 67.

morska 67 przed
Jeden z trzech portali przed pracami konserwatorskimi.

morska 67 po
Portal po wykonaniu prac konserwatorskich.

3. Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej części wspólnych w dawnym Domu Kuracyjnym przy ul. Orłowskiej 2.

4. Remont elewacji południowej i zachodniej wraz z renowacją okien i odnowieniem blacharki dachu i rynien w Kamienicy Hundsdorffów przy ul. Starowiejskiej 7 / Arahama 2.

Starowiejska 7
Kamienica Hundsdorffów.

Starowiejska 7 - tył
Elewacje od strony podwórza po wykonaniu renowacji.

Starowiejska 7 - tył
Elewacje od strony podwórza po wykonaniu renowacji.

5. Remont elewacji wraz z renowacją drzwi wejściowych, remontem balkonów, wymianą rynien i rur spustowych, naprawą kominów i masztów budynku mieszkalnego przy ul. Korzeniowskiego 3 i 5.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z projektem architektoniczno-budowlanym odsłonięcia więźby dachowej w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej przy ul. Ks. Zawackiego 4.

7. Rekonstrukcja okien w budynku mieszkalnym przy ul. Ks. Zawackiego 2.
W ramach dotowanych prac dokonano rekonstrukcji historycznych skrzynkowych okien.

Zawackiego 2
Budynek mieszkalny - Dom Młynarza - przy ul. Ks. Zawackiego 2.

Zawackiego 2 detal
Orginalne detale okna.

Zawackiego 2 przed
Jedno z okien przed rekonstrukcją.

Zawackiego 2 po
Okno po rekonstrukcji.

8. Renowacja elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 30.

9. Renowacja elewacji frontowej i tylnej budynku mieszkalnego przy ul. Starowiejskiej 28.

10. Renowacja elewacji frontowej i tylnej wraz z remontem balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej 13.
W ramach prac poddano renowacji m.in. elewacje wykonaną z lastryka i balustrady balkonów.

Świętojańska 13 przed remontem
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 13 przed renowacją elewacji.

Świętojańska 13 w trakcie
Prace przy elewacji frontowej.

Świętojańska 13 przed - balustrady
Balustrady balkonów w trakcie prac renowacyjnych.

11. Renowacja elewacji frontowej i tylnej wraz z remontem balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej 73.
Podczas renoeacji naprawiono tynki, całość elewacji odmalowano, eksponując charakterystyczne elementy dla tego budynku - żłobkowane opaski wokół okien i gzymsy.

Świętojańska 73 przed
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 73 przed remontem.

Świętojańska 73 opaski przed
Opaski wokół okien - przed remotnem.

Świętojańska 73 - elewacja tylna
Prace renowacyjne przy elewacji tylnej.

Świętojańska 73 - balkon
Balkonw elewacji tylnej po renowacji.

Świętojańska 73 detale - po
Żłobkowane opaski oraz gzyms po remoncie elewacji.

12. Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej 98.

Świętojańska 98 przed remontem dachu
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 98 przed remontem dachu.

Świętojańska 98 - lukarna w trakcie
Lukarna w połaci dach w trakcie prac.

Świętojańska 98 - po remoncie
Dach kamienicy po przeprowadzonym remoncie.

Świętojańska 98 - lukarna po remoncie
Dach po remoncie.