Relacje z zakończonych prac konserwatorskich

Prace konserwatorskie zrealizowane w 2016 roku

04.05.2017 r.

Remonty zabytkowych obiektów oraz obiektów znajdujących się na obszarach zabytkowych zrealizowane w 2016 r. w ramach programu dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdyni


1. Kościół parafialny p. w. św. Michała Archanioła, ołtarz boczny, Gdynia, ul. Arciszewskich 2, konserwacja ołtarza.

Ołtarz w trakcie prac konserwatorskich.
Ołtarz po wykonaniu prac konserwatorskich.2. Kościół parafialny p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Gdynia, ul. Armii Krajowej 46, remont gzymsu oraz latarni.
Latarnia po wykonaniu prac konserwatorskich.


3. Willa „Szczęść Boże”, Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 6, remont czterech elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

Budynek w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich.

Elewacja po zakończeniu prac konserwatorskich.


4. Budynek Sądu Rejonowego, Gdynia, pl. Konstytucji 5, remont okien, drzwi i podłogi w sali rozpraw.

Sala rozpraw w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich.Sala rozpraw po zakończeniu prac konserwatorskich.Okno w sali rozpraw po wykonaniu prac konserwatorskich


5. Akademia Morska, Gdynia, ul. Morska 81-87, remont elewacji budynku C Akademii Morskiej.

Elewacja budynku przed wykonaniem prac konserwatorskich.


Elewacja budynku po wykonaniu prac konserwatorskich.


6. Willa "Sokola", Gdynia, ul. Sieroszewskiego 7, remont ogrodzenia.

Ogrodzenie przed wykonaniem prac konserwatorskich.Ogrodzenie po wykonaniu prac konserwatorskich.7. Budynek mieszkalny, d. dom podoficerski w Zespole Dowództwa Floty i Koszar Marynarki Wojennej, Gdynia, ul. Śmidowicza 71B, remont elewacji tylnej.

Elewacja przed remontem.Portal podczas trwania prac konserwatorskich.


Portal po wykonaniu prac konserwatorskich.


Odbiór końcowy remontu elewacji.


8. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. św. Mikołaja 9, remont stolarki okiennej i drzwiowej.

Stolarka okienna przed rozpoczęciem prac.Stolarka okienna podczas prowadzenia prac.


Stolarka okienna po zakończeniu prac.9. Budynek mieszkalny, d. Biuro Budowy Portu, Gdynia, ul. Waszyngtona 38, III etap remontu elewacji, remont stolarki okiennej, ogrodzenia i elementów metalowych.

Elewacja budynku przed wykonaniem remontu.


Budynek podczas remontu.Budynek po zakończeniu prac remontowych.
10. Budynek gdyńskiego ogniska Związku Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA", Gdynia, ul. Żeromskiego 26/Derdowskiego 8-12, opracowanie programu prac konserwatorskich oraz projektu budowlanego remontu elewacji.

11. Budynek Automobilklubu Morskiego, Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28, remont cokołu, schodów zewnętrznych oraz otynkowanej części elewacji tylnej.

Budynek podczas prac remontowych.

Budynek po zakończeniu prac.


12. Domek ogrodowy, Gdynia, ul. Korzeniowskiego 3, konstrukcja przybudówek północnej i południowej.

Budynek w trakcie prac.


Budynek po zakończeniu prac.13. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 56
, remont elewacji frontowej.

Budynek podczas remontu.Budynek po zakończeniu remontu.

14. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. 10 Lutego 25, remont elewacji tylnej.

15. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Słowackiego 40, remont elewacji frontowej.

Fragment elewacji przed remontem.


Budynek w trakcie remontu.


Elewacja po wykonaniu remontu.16. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 47, remont elewacji tylnej.

17. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 92-94, remont elewacji frontowej.

Budynek przed remontem.


Budynek po remoncie.


fot. B. Ponikiewski, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków