1023 (623) 2011-10-14 - 2011-10-20

Konsultacje społeczne - rozwój miasta

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że Gmina Miasta Gdyni we współpracy z Agencją Rozwoju Gdyni rozpoczęła konsultacje społeczne projektu dokumentu „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni" w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM).

Projekt dokumentu dostępny tutaj oraz wyłożony do wglądu w siedzibie Agencji Rozwoju Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141.

Opinie oraz uwagi do dokumentu można składać do 2.11.2011 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@arg.gdynia.pl lub pisemnie w siedzibie Agencji Rozwoju Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141 w Gdyni od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do16.00.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby zamieszkałe na terenie miasta Gdyni.