1148 (748) 2014-05-23 - 2014-05-29

Wybory do Parlamentu Europejskiego

25 maja 2014 roku odbędą się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. W Gdyni powstało 121 obwodów wyborczych - 117 stałych i 4 zamknięte. Lokale wyborcze tego dnia będą czynne w godzinach 7.00 - 21.00. W związku ze zmianą uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania, zmianie uległy adresy siedmiu siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.

Ponadto, informacje te są udostępnione w formie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń rozmieszczonych na terenie Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.

Do dyspozycji osób niepełnosprawnych w dniu wyborów oddane zostaną 3 samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.
Przewozy można zamawiać pod numerem telefonu 58 623 50 78:
- w czwartek i piątek w godz. 6.00 - 20.00,
- w sobotę w godz. 9.00 - 18.00,
- w dniu wyborów w godz. 7.00 - 21.00.


Zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych

Mieszkańcy ulic: Adwokacka, Architektów, Bernadowska, Folwarczna, Inżynierska numery od 48 do końca parzyste i od 37 do końca nieparzyste, Lotników numery od 82 do końca parzyste, Miernicza, Oficerska, Sędziowska, Spółdzielcza, Techniczna, Wrocławska numery od 54 do końca parzyste i od 59 do końca nieparzyste, Źródlana.
W związku ze zmianą uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania, zmianie uległa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 69. Począwszy od najbliższych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014 r., wyborcy zamieszkali na terenie ww. obwodu będą głosować w budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej przy ul. Wrocławskiej 93, obwód nr 69.
 
Mieszkańcy ulic: Druskiennickiej, Gedymina, Góralska, Grażyny wszystkie numery parzyste i od 9 do końca nieparzyste, Grodnieńska, Kiejstuta, Kłajpedzka, Kowieńska, Kutnowska, Lidzka, Łowicka numery od 2 do 42 parzyste i od 1 do 37 nieparzyste, Małopolska numery od 14 do końca parzyste i od 27 do końca nieparzyste, Miła, Olgierda numery od 2 do 86 parzyste i od 1 do 113 nieparzyste, Orańska, Spokojna numery od 10 do 16 parzyste i wszystkie numery nieparzyste, Trocka, Wielkopolska numery od 70 do 170 parzyste i od 69 do 151 nieparzyste, Witolda, Żmudzka wszystkie numery parzyste.
W związku ze zmianą uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania, zmianie uległa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 66. Począwszy od najbliższych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014 r., wyborcy zamieszkali na terenie ww. obwodu będą głosować w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Wrocławskiej 52, obwód nr 66.
 
Mieszkańcy ulicy Gorczycowej.
W związku ze zmianą uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania, wykreśleniu z obwodu głosowania nr 53 ul. Gorczycowej, i wpisaniem jej do obwodu głosowaniu nr 52, zmianie uległa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej w której głosować będą mieszkańcy ww. ulicy. Począwszy od najbliższych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014 r., wyborcy tam zamieszkali będą głosować w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Nagietkowej 73, obwód nr 52.
 
Mieszkańcy ulicy Jantarowej - wszystkich numerów parzystych.
W związku ze zmianą uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania i dopisaniem do obwodu głosowaniu nr 106 ulicy Jantarowej - wszystkich numerów parzystych, zmianie uległa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej, w której głosować będą mieszkańcy ww. ulicy. Począwszy od najbliższych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014 r., wyborcy tam zamieszkali będą głosować w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Cechowej 22, obwód nr 106.
 
Mieszkańcy ulicy Morskiej nr 2, 4, 4a.
W związku ze zmianą uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania, wykreśleniu z obwodu głosowania nr 31 ul. Morskiej nr 2, 4, 4a, i wpisaniem jej do obwodu głosowaniu nr 30, zmianie uległa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej w której głosować będą osoby zamieszkałe pod ww. adresami. Począwszy od najbliższych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014 r. wyborcy tam zamieszkali będą głosować w budynku Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Morskiej 75, obwód nr 30.
 
Mieszkańcy ulic: Płockiej, Radomskiej numery od 24 do końca parzyste i od 23 do końca nieparzyste, Sieradzkiej numery od 40 do końca parzyste i od 37 do końca nieparzyste oraz Sochaczewskiej.
W związku ze zmianą uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania, wykreśleniu z obwodu głosowania nr 66 ww. ulic i adresów, i wpisaniem ich do obwodu głosowaniu nr 67, zmianie uległa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej, w której głosować będą mieszkańcy ulic Płockiej, Radomskiej numery od 24 do końca parzyste i od 23 do końca nieparzyste, Sieradzkiej numery od 40 do końca parzyste i od 37 do końca nieparzyste oraz Sochaczewskiej. Począwszy od najbliższych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014 r., wyborcy tam zamieszkali będą głosować w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Halickiej 8, obwód nr 67.
 
Mieszkańcy ulicy Łanowej nr 14A, 14B oraz 20.
W związku ze zmianą uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania, wykreśleniu z obwodu głosowania nr 48 ul. Łanowej nr 14A, 14B oraz 20, i wpisaniem jej do obwodu głosowaniu nr 50, zmianie uległa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej, w której głosować będą osoby zamieszkałe pod ww. adresami. Począwszy od najbliższych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014 r., wyborcy tam zamieszkali będą głosować w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Nagietkowej 73, obwód nr 50.


Lista zarejestrowanych kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

Lista nr 1 Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

1.STECKIEWICZ Krzysztof, inżynier, zam. Gdańsk, członek Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro
2.KĘPKA Teresa, księgowa, zam. Wejherowo, członek Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro
3.PLOTZKE Kazimierz Julian, ekonomista, zam. Chorzów, nie należy do partii politycznej
4.KURSKA Anna Maria, sędzia, zam. Gdańsk, nie należy do partii politycznej
5.JAWORSKI Adam Marek, fotograf, zam. Słupsk, członek Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro
6.MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław, egzaminator, zam. Pszczółki, członek Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro
7.ROGOWSKA Małgorzata Ewa, analityk finansowy, zam. Gdańsk, nie należy do partii politycznej
8.ZAWADA Andrzej Robert, nauczyciel, zam. Wodnica, członek Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro
9.KRÓL Maria Kazimiera, administratywista, zam. Sztum, nie należy do partii politycznej
10.PILKIEWICZ Olena, trener sportowy, zam. Starogard Gdański, członek Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro

Lista nr 2 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy, KWW RN

1.PAŁASZ Tomasz Jakub, politolog, zam. Pogórze, nie należy do partii politycznej
2.ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof, historyk, zam. Gdańsk, nie należy do partii politycznej
3.DZIADUL Piotr Tomasz, politolog, zam. Lubiszewo, nie należy do partii politycznej
4.PIASECKA Dorota Magdalena, inżynier architekt, zam. Sopot, nie należy do partii politycznej
5.KRUPA Łukasz, murarz, zam. Kwidzyn, nie należy do partii politycznej
6.MARCINKOWSKA Aleksandra, studentka, zam. Gdynia, nie należy do partii politycznej
7.TACKOWIAK Irena Aleksandra, amerykanistka, zam. Chmielno, nie należy do partii politycznej
8.ZALESIŃSKA Dominika, studentka, zam. Kętrzyn, nie należy do partii politycznej
9.BŁASZKOWSKI Piotr Jan, politolog, zam. Gdańsk, nie należy do partii politycznej
10.KOZIEŁ Andrzej Mirosław, inżynier mechanik, zam. Gdynia, członek Unii Polityki Realnej

Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy, KKW SLD-UP

1.PASTUSIAK Longin Hieronim, politolog, zam. Warszawa, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2.OSTROWSKA Małgorzata Teresa, politolog, zam. Malbork, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3.BANACH Jolanta Maria, nauczyciel, zam. Gdańsk, nie należy do partii politycznej
4.STRZAŁA Krystyna Zofia, ekonomista, zam. Gdańsk, nie należy do partii politycznej
5.STĄSIEK Jan Antoni, dziekan, zam. Gdańsk, nie należy do partii politycznej
6.GONTAREK Piotr Paweł, administratywista, zam. Lębork, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7.WOJCIECHOWSKI Henryk, inżynier, zam. Gdańsk, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8.MACIEJEWSKA Beata Katarzyna, ekonomista, zam. Słupsk, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
9.TUMA Tadeusz Jerzy, kolejarz, zam. Gdynia, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
10.SEROCKA Ewa Aleksandra, prawnik, zam. Gdynia, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
 
Lista nr 4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, KW Prawo i Sprawiedliwość

1.FOTYGA Anna Elżbieta, ekonomistka, zam. Gdańsk, członek Prawa i Sprawiedliwości
2.SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena, parlamentarzysta, zam. Słupsk, członek Prawa i Sprawiedliwości
3.ŻYNDA Zenon Henryk, przedsiębiorca, zam. Tczew, członek Prawa i Sprawiedliwości
4.SIKORA Danuta Teresa, ekonomistka, zam. Warcz, członek Prawa i Sprawiedliwości
5.KLAWITER Jan Andrzej, chemik, zam. Rumia, członek Prawicy Rzeczypospolitej
6.SELLIN Jarosław Daniel, parlamentarzysta, zam. Warszawa, członek Prawa i Sprawiedliwości
7.KILIAN Jan, inżynier, zam. Starogard Gdański, członek Prawa i Sprawiedliwości
8.STROCIAK Marek Roman, nauczyciel, zam. Kwidzyn, członek Prawa i Sprawiedliwości
9.STANULEWICZ Katarzyna Barbara, nauczyciel, zam. Gdynia, członek Prawa i Sprawiedliwości
10.BARZOWSKI Jerzy, politolog, zam. Rzepnica, członek Prawa i Sprawiedliwości

Lista nr 5 Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch, KKW Europa Plus Twój Ruch

1.GARDIAS Dorota, pielęgniarka, zam. Słupsk, nie należy do partii politycznej
2.KOWALSKI Maciej Tomasz, dziennikarz, zam. Tczew, członek Twojego Ruchu
3.ABRAMOWICZ Marta Magdalena, psycholog społeczny, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
4.DEPCZYŃSKI Rafał Piotr, prawnik, zam. Gdynia, członek Twojego Ruchu
5.NAWROT Gabriela Jolanta, technik, zam. Gdańsk, nie należy do partii politycznej
6.MUŻA Wojciech Romuald, pedagog, zam. Bolszewo, nie należy do partii politycznej
7.ALEGRE RASO Susana, nauczyciel akademicki, zam.Żakowo, nie należy do partii politycznej
8.MILEWCZYK Jarosław Andrzej, dziennikarz, zam. Lębork, członek Twojego Ruchu
9.PAWŁOWSKA Magdalena, przedsiębiorca, zam. Gdańsk, członek Twojego Ruchu
10.BAUĆ Piotr Paweł, nauczyciel akademicki, zam. Gdańsk, członek Twojego Ruchu

Lista nr 6 Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina, KW Polska Razem Jarosława Gowina

1.HAMBURA Stefan Józef, adwokat, zam. Miłaczewek, nie należy do partii politycznej
2.ZWARA Piotr Roman, prawnik, zam. Gdańsk, członek Polski Razem Jarosława Gowina
3.KOZŁOWSKI Jan, przedsiębiorca, zam. Słupsk, członek Polski Razem Jarosława Gowina
4.LABUDA Maria Barbara, rolnik, zam. Wysin, nie należy do partii politycznej
5.SZRAMOWSKI Wojciech Norbert, menedżer, zam. Pelplin, członek Polski Razem Jarosława Gowina
6.KOTAS Wojciech Tomasz, menedżer, zam. Gdynia, członek Polski Razem Jarosława Gowina
7.SIUDEK Małgorzata, nauczycielka, zam. Słupsk, nie należy do partii politycznej
8.GŁADYSZ Anna Marta, menedżer, zam. Gdańsk, nie należy do partii politycznej
9.JAWORSKI Karol Artur, handlowiec, zam. Rybno, członek Polski Razem Jarosława Gowina

Lista nr 7 Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke, KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

1.DZIAMBOR Artur Erwin, nauczyciel, zam. Gdynia, członek Kongresu Nowej Prawicy
2.WYSOCKI Zbigniew Maksymilian, kierownik projektów informatycznych, zam. Gdańsk, członek Kongresu Nowej Prawicy
3.MARUSIK Elżbieta Maria, nauczycielka, zam. Gdańsk, nie należy do partii politycznej
4.KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz, tłumacz, zam. Gdańsk, członek Kongresu Nowej Prawicy
5.ŁAGUS Marcin Tadeusz, przedsiębiorca, zam. Kębłowo, członek Kongresu Nowej Prawicy
6.GUZOWSKA Marzena Beata, tłumaczka, zam. Gdańsk, nie należy do partii politycznej
7.KRZYWKOWSKI Marcin Piotr, naukowiec, zam. Tczew, członek Kongresu Nowej Prawicy
8.GIEŁDON Piotr Tadeusz, programista, zam. Gdańsk, członek Kongresu Nowej Prawicy
9.KULASIEWICZ Agata, studentka, zam. Gdańsk, członek Kongresu Nowej Prawicy
10.MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta, przedsiębiorca, zam. Gdańsk, członek Kongresu Nowej Prawicy

Lista nr 8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, KW Platforma Obywatelska RP

1.LEWANDOWSKI Janusz Antoni, ekonomista, zam. Sopot, członek Platformy Obywatelskiej RP
2.KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna, emeryt, zam. Glincz, nie należy do partii politycznej
3.KOZŁOWSKI Jan Andrzej, inżynier mechanik, zam. Sopot, członek Platformy Obywatelskiej RP
4.CHRZANOWSKA Beata, nauczyciel, zam. Słupsk, członek Platformy Obywatelskiej RP
5.ŚWILSKI Ryszard Jan, politolog, zam. Pruszcz Gdański, członek Platformy Obywatelskiej RP
6.LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona, pracownik samorządowy, zam. Malbork, członek Platformy Obywatelskiej RP
7.GRZĘDZICKI Łukasz Piotr, prawnik, zam. Szymbark, członek Platformy Obywatelskiej RP
8.ROGOWIEC Katarzyna, ekonomista, zam. Rabka-Zdrój, nie należy do partii politycznej
9.KULAS Jan Edward, nauczyciel, zam. Tczew, członek Platformy Obywatelskiej RP
10.WAŁĘSA Jarosław Leszek, politolog, zam. Gdańsk, członek Platformy Obywatelskiej RP

Lista nr 9 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Komitet Wyborczy PSL

1.STĘPNIAK Andrzej Hieronim, profesor ekonomii, zam. Gdańsk, nie należy do partii politycznej
2.BUJANOWICZ Stanisława Helena, urzędnik państwowy, zam. Luzino, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
3.ADAMOWICZ Dariusz, inż. architekt, zam. Gdańsk, nie należy do partii politycznej
4.DOMBROWSKI Bogdan, ekonomista, zam. Wróblewo, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
5.SZATKOWSKI Radosław Jan, inż. rolnik, zam. Reda, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
6.WĄSIKOWSKI Leszek Jan, przedsiębiorca, zam. Nadziejewo, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
7.KOSEWSKA Danuta Jolanta, inż. rolnik, zam. Prabuty, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
8.SAHAJDAK Jadwiga, nauczyciel, zam. Kępice, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
9.MIRONOWICZ Mirosław, ekonomista, zam. Ostaszewo, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
10.HEROLD-WĄS Lucyna Kinga, przedsiębiorca, zam. Pinczyn, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego

Lista nr 10 Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia,KW Demokracja Bezpośrednia

1.PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz, inżynier, zam. Gdańsk, członek Demokracji Bezpośredniej
2.RZEPKA Szymon Stanisław, student, zam. Gdynia, członek Partii Libertariańskiej
3.MIETKOWSKI Karol, student, zam. Gdańsk, członek Partii Libertariańskiej
4.WESOŁA Joanna Małgorzata, gospodyni domowa, zam. Gdynia, nie należy do partii politycznej
5.ALTMANN Paula, student, zam. Lniska, nie należy do partii politycznej

Lista nr 12 Komitet Wyborczy Partia Zieloni, KW Partia Zieloni

1.JACHLEWSKA Elżbieta, księgowa, zam. Gdańsk, członek Partii Kobiet
2.KRYDA Marek Andrzej, specjalista ds. ochronyśrodowiska, zam. Gdańsk, członek Zielonych 2004
3.DEMCZUK Marzena, przedsiębiorczyni, zam. Koleczkowo, członek Partii Kobiet
4.PASTUSIAK Tadeusz Jan, nawigator morski, zam. Kopalino, nie należy do partii politycznej, popierany przez Zielonych 2004
5.BANIECKA Ewa Cecylia, redaktorka, zam. Kolbudy, nie należy do partii politycznej, popierana przez PartięKobiet
6.KOTLARZ Piotr Wojciech, pisarz, zam. Łęgowo, członek Polskiej Partii Socjalistycznej
7.KWIATKOWSKA Monika Alicja, politolożka, zam.Żukczyn, nie należy do partii politycznej, popierana przez Partię Kobiet
8.WIĘCEK Hieronim Antoni, handlowiec, zam. Niesiołowice, nie należy do partii politycznej, popierany przez Zielonych 2004

lista obwodów głosowania