1265 (1065) 2017-02-10 - 2017-02-16

Po XXVIII sesji Rady Miasta

W środę 1 lutego odbyła się pierwsza w nowym roku XXVIII sesja Rady Miasta Gdyni, podczas której podsumowano obchody 90-lecia Gdyni, nadano medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, a także podjęto uchwały w sprawach:
– nadania Leszkowi Kopciowi Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”,
– nadania Władysławowi Wiśniewskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”,
– nadania Wojskowemu Klubowi Sportowemu FLOTA Gdynia Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni,
– przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030.
Zakończone zostały prace nad opracowaniem projektu nowego programu rozwoju dla miasta „Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030”, w którym wskazano kierunki i cele strategiczne określające rozwój Gdyni w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Projekt dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030” zostanie zamieszczony na stronie www.gdynia.pl oraz stronie internetowej dedykowanej procesowi opracowania strategii www.2030.gdynia.pl.
– zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni.
Konsultacje społeczne umożliwiają wyrażenie opinii przez mieszkańców, co pozwala na lepsze poznanie lokalnych potrzeb, podjęcie optymalnych decyzji w sprawach publicznych mających wpływ na jakość życia mieszkańców.
– ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gdyni.
– określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
Od 1 stycznia 2017 r. nie pobiera się opłaty za dzieci 6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć. Zmiana ta spowodowana jest przekazywaniem od dnia 1 stycznia 2017 r. jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej za dzieci 6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego. Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty Rada Miasta określa wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5, w prowadzonym przez gminę przedszkolu, w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć. Opłata nie może być wyższa niż 1,00 zł za każdą godzinę zajęć, których bezpłatny wymiar nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
Z projektami wszystkich uchwał można się zapoznać pod adresem http://www.gdynia.pl/wladze/rada/8588_119542.html