1369 (1069) 2019-06-07 - 2019-06-13

Zgłoszenia na konferencję „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”

Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń słuchaczy na 7. konferencję „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”.
Informujemy, że rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń słuchaczy na 7. międzynarodową konferencję naukową „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – zachowanie jej autentyzmu i integralności”, która odbędzie się w Gdyni w dniach 3-5 października 2019 r.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: zabytki@gdynia.pl lub dostarczyć do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków (ul. 10 Lutego 24, p. 523, Gdynia).
Można także skorzystać z formularza elektronicznego: https://bit.ly/2WeeVaP.
Zapisy i formularze zgłoszeniowe będą dostępne do 31 sierpnia 2019 r. Po tym terminie zgłoszenie będzie nadal możliwe, jednak słuchacze nie otrzymają materiałów konferencyjnych.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.
Bieżące informacje można znaleźć na stronie: www.gdynia.pl/modernizm.

ikona