1374 (1074) 2019-07-26 - 2019-08-08

75 zdjęć „Joachima” na 75. rocznicę Powstania Warszawskiego

1 sierpnia o godz. 17.00 na skwerze Kościuszki nastąpi otwarcie wystawy: 75 zdjęć „Joachima” na 75. rocznicę Powstania Warszawskiego.
Powstanie Warszawskie to temat ważny i wielokrotnie poruszany. Wystawa Muzeum Miasta Gdyni pokaże perspektywę gdynianina Joachima Joachimczyka ps. „Joachim”. Człowieka, który walczył w kampanii wrześniowej, potem działał w konspiracji. W trakcie Powstania Warszawskiego był fotografem. Zrobił wtedy tysiące zdjęć, część nie dotrwała do dzisiejszych czasów…
Dzięki inicjatywie: Stowarzyszenia im. Bolesława Srockiego, Stowarzyszenia In Gremio oraz Społecznej Jedynki pojawiła się idea wystawy fotografii „Joachima”. Przy wsparciu Muzeum Powstania Warszawskiego, które udostępniło fotografie oraz przy współorganizacji Urzędu Miasta Gdyni, Gdyńskiego Centrum Kultury, Muzeum Miasta Gdyni oraz ww. stowarzyszeń pomysł nabrał realnych kształtów.
Wystawę podzielono na cztery sekcje: Wojsko powstańcze, Na kwaterach i w czasie, Dzień po dniu pod ostrzałem, Warszawa w ogniu oraz uzupełniającą część poświęconą „Joachimowi”.
Wystawa zdjęć mieszkańca Gdyni, który uwiecznił w kadrach tak wiele aspektów Powstania Warszawskiego, pozwoli spojrzeć na nie w sposób specyficzny ale równocześnie jak najbardziej rzeczowy i wielopłaszczyznowy.
Ekspozycja w przestrzeni miasta będzie dostępna do 2 października 2019 r.

ikona